DPO zmodernizuje tramvajovou trať na ulici 28. října, město chce z důležité tepny reprezentativní bulvár

Tramvajová trať v úseku Náměstí republiky - ulice Výstavní na vizualizaci s připravovaným koncertním sálem. Zdroj: Koncertní sál OstravaTramvajová trať v úseku Náměstí republiky - ulice Výstavní na vizualizaci s připravovaným koncertním sálem. Zdroj: Koncertní sál Ostrava

Účelem investice do tramvajové tratě je utlumení vibrací a hluku v této lokalitě, kterou čeká komplexní proměna okolí, dopravní infrastruktury i městského mobiliáře.

Tramvajová trať v Ostravě na ulici 28. října projde modernizací. Práce se budou týkat úseku mezi náměstím Republiky a ulicí Výstavní. Dopravní podnik Ostrava (DPO) už vypsal veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, lhůta pro doručení nabídek skončí dne 5. února. Předpokládaná hodnota investice je 115 milionů korun bez DPH.

„Předmětem veřejné zakázky je realizace pevné jízdní dráhy ve zmíněném úseku za účelem utlumení vibrací a hluku v této lokalitě tak, aby se neovlivnil komfort při užívání nyní projektovaného koncertního sálu města Ostravy,“ uvádí DPO v zadávací dokumentaci.

V rámci modernizace tramvajového tělesa dojde ke snesení a novému zřízení konstrukce tramvajového spodku a svršku v přibližně stejné poloze. Obnoveno bude i odvodnění se zaústěním do stávajících šachet. V návaznosti na stávající stav budou znovu položeny obruby tvořící nástupištní hranu. Předláždění čeká celou plochu nástupišť i chodníků. Výměna čeká 19 kusů trakčních stožárů.

Koncepce městské třídy

K proměně úseku přispěje také plánovaná přeměna městské třídy v celé délce a jejího okolí. Bude mít stejnou koncepci a sjednocený mobiliář. Stát se z ní má příjemný veřejný prostor. Například kolem Domu kultury města Ostravy se bude jezdit maximálně třicítkou, chodci získají dvoumetrový chodník a cyklisté svůj oddělený prostor.

Vizualizace budoucí podoby dopravní infrastruktury na ulici 28. října v Ostravě.Zdroj: MAPPA Ostrava

Vizualizace budoucí podoby dopravní infrastruktury na ulici 28. října v Ostravě.
Zdroj: MAPPA Ostrava

Koncepci městské třídy 28. října – Opavská schválili v říjnu ostravští zastupitelé. Připravil ji Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Třída je jednou z hlavních tepen městského života v Ostravě. Je 12 km dlouhá, začíná na Slezském břehu Ostravice a končí na hranici Poruby a Plesné. Denně se zde pohybuje zhruba 80 000 lidí a míří sem také téměř 40 % městských investic.

„Koncepce městské třídy 28. října – Opavská přináší odpověď na otázku, jakým způsobem se může z této v současnosti hlavně dopravní tepny stát reprezentativní a živá ulice. Nyní mají město i městské obvody v ruce dlouhodobý plán a nástroj pro rozhodování. Využití najde při tvorbě strategických dokumentů, předprojektové přípravě, realizaci investic či koordinaci záměrů v území,“ vysvětlila již dříve náměstkyně primátora města Ostravy Hana Tichánková.

Území řešené Koncepcí městské třídy 28. října - Opavská.Zdroj: MAPPA Ostrava

Území řešené Koncepcí městské třídy 28. října – Opavská.
Zdroj: MAPPA Ostrava

Tagy 28. října dopravní podnik ostrava DPO MAPPA náměstí republiky ostrava
17 komentářů