Dozvuky Rafajova výletu. Liberecký kraj se kvůli zakázkám obrátí i na Zemana

Městskou autobusovou dopravu v Litoměřicích zajišťovala společnost BusLine, později TD Bus. Foto: MěÚ LitoměřiceMěstskou autobusovou dopravu v Litoměřicích zajišťovala společnost BusLine, později TD Bus. Foto: MěÚ Litoměřice

Liberecký kraj podá podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Nejvyššímu státnímu zastupitelství vedené Pavlem Zemanem, aby prošetřil zakázky

Liberecký kraj podá podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Nejvyššímu státnímu zastupitelství vedené Pavlem Zemanem, aby prošetřil zakázky na regionální autobusovou dopravu, ve kterých vystupovala přímo či nepřímo i společnost BusLine.

Radní dnes rozhodli o odeslání podnětu poté, co MF DNES minulý týden upozornila na propojení předsedy ÚOHS Petra Rafaje s podnikatelem Jiřím Vařilem, který v minulosti za BusLine vystupoval. Kraj o tom dnes informoval na tiskové konferenci.

„Chceme prošetřit všechny zakázky, do kterých přímo či nepřímo vstupoval ÚOHS,“ řekl náměstek pro dopravu Jan Sviták. Podle něj byla impulsem právě informace o tom, že Rafaj se zúčastnil zájezdu do Amsterdamu s podnikatelem Vařilem. „Minimálně v deseti případech ÚOHS přímo zasáhl do výběrových řízení kraje. Je potřeba tyto skutečnosti prověřit,“ uvedl Sviták. Podle něj nově získané informace potvrzují domněnky kraje, že společnost BusLine se dlouhodobě snažila ovládnout trh a ÚOHS ji přímo či nepřímo napomáhal.

ÚOHS by podle hejtmana Martina Půty měl přezkoumat, zda někteří zaměstnanci nebo přímo Rafaj nejsou podjatí. Do Brna pošle Liberecký kraj seznam deseti zakázek, do kterých ÚOHS vstoupil. „Situace v této oblasti je minimálně nestandardní,“ řekl Půta. Podle něj informace o Rafajovi zcela zpochybnily nezávislost ÚOHS.

ÚOHS zablokoval soutěžení dopravců v Libereckém kraji na několik let. Kraj musel velkou soutěž zrušit a vyhlásit znovu. Kraj opakovaně ÚOHS kritizoval, nejen kvůli této zakázce. Průtahy v řízení vedly kraj k tomu koupit si svého dopravce, i to ale ÚOHS zdržoval. „Nezbývá nám nic jiného, aby ty kroky přezkoumali,“ dodal Půta. Chce spolupracovat i s jinými kraji, kde stejná firma zablokovala soutěže, například Zlínským. „Je otázkou, zda by tuto problematiku už neměla projednat i Sněmovna,“ dodal Půta.

V Libereckém kraji nejde o jedinou spornou zakázku, kde BusLine a ÚOHS figuroval. Zřejmě nejkřiklavější případ je smlouva na MHD v České Lípě, kde kromě BusLine podala nabídku pouze společnost TD Bus, rovněž spojená s BusLine. Kritici zakázky upozorňovali na ušití podmínek na míru právě BusLine. Smlouvu nakonec podepsalo tehdejší vedení v den konání voleb. Českolipští tak platí za autobusy výrazně více než například Praha. Zakázku zkoumal tehdy na popud kritiků i antimonopolní úřad, pochybení neshledal.

Petr Rafaj na opakované dotazy, kdy odstoupí, neodpovídá.

Vyjádření ÚOHS: 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové dopravce. Jediným měřítkem v rozhodování Úřadu je vždy pouze zákon o zadávání veřejných zakázek a další relevantní legislativa.

Při tendrech na zajištění autobusové dopravy dochází k tvrdému konkurenčnímu boji dopravců, a tedy k jejich častému napadání u ÚOHS. Současně je nezpochybnitelné, že tato zadávací řízení jsou značně složitá a zadavatelé mají potíže s nediskriminačním a transparentním nastavením jejich podmínek. Je pochopitelné, že zadavatelům způsobuje případné zdržení či zrušení zadávacího řízení obtíže, nicméně vinu za to nelze svalovat na ÚOHS. Pokud zadavatel nesouhlasí s rozhodnutím Úřadu, má vždy možnost se obrátit s žalobou na správní soud.
I pokud by Úřad obdržel podnět s žádostí o přezkum pravomocných rozhodnutí, je třeba postupovat striktně podle správního řádu, dle kterého lze přezkumné řízení zahájit pouze do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí a pro zahájení takového řízení musí být splněna podmínka, že lze důvodně pochybovat o tom, že je rozhodnutí v souladu s právními předpisy.

Úřad rovněž odmítá, že by ve správních řízeních rozhodoval ve prospěch společnosti BusLine, v řadě případů tomu bylo právě naopak. Ze statistiky šetření podnětů a správních řízení za posledních 5 let, v nichž jako stěžovatel či vybraný uchazeč figurovala společnost BusLine, vyplývá, že z celkem 30 návrhů a podnětů skončilo 12 v neprospěch společnosti BusLine, 9 ve prospěch a v 9 případech bylo řízení zastaveno.

Úřad rozhoduje za všech okolností nezávisle a jakékoliv spekulace o ovlivňování ze strany vnějších subjektů důrazně odmítá.

Tagy BusLine Jiří Vařil Liberecký kraj Petr Rafaj ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
7 komentářů