Lidé Železnice Zprávy

Dozor nad strojvedoucími padl, regulátor zrušil povinnost zadávat před jízdou číslo licence

Stříbrný šíp, stanoviště strojvedoucího. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Stříbrný šíp, stanoviště strojvedoucího. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Snaha o dohled nad dodržováním přestávek a délky směn strojvedoucích se obrací v prach. Od příštího grafikonu už nebude mít dopravce povinnost zadávat před odjezdem do systému ke každému hnacímu vozidlu i číslo licence strojvedoucího. Z prohlášení o dráze pro příští rok ji vyškrtl Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), a to na základě stížnosti společnosti MBM rail. Povinnost přitom platí teprve od konce loňského roku, kdy ji na žádost Drážního úřadu dala do letošního prohlášení o dráze Správa železniční dopravní cesty.

„Provozovatel dráhy není oprávněn zajišťovat údajnou bezpečnost prováděním kontrol, které jsou v kompetenci dopravce nebo příslušného úřadu členského státu, nýbrž pouze vlastních zaměstnanců. Navíc je třeba vzít v úvahu skutečnost, že číslo licence strojvedoucího je osobní údaj,“ uvedl ÚPDI v rozhodnutí, které zatím není pravomocné.

Podle Drážního úřadu jde ale o bezpečnost železničního provozu. A pokud není možné povinnost prosadit skrze prohlášení o dráze, bylo by dobré ji zakotvit v zákoně. „Proto se v budoucnu pokusíme ve spolupráci s ministerstvem dopravy připravit novelu zákona o dráhách, ve které by tato prevence byla oficiálně stanovena. Díky ní by byli chráněni jak samotní strojvedoucí, tak i dopravci,“ uvedl mluvčí DÚ Martin Novák.

Strojvedoucí, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Strojvedoucí, ilustrační foto.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ministerstvo dopravy podle mluvčího Zdeňka Neusara problém vnímá, jednoznačný názor na jeho řešení ale ještě nemá. Není tedy vůbec jisté, že půjde cestou novely. „Vzhledem k tomu, že v nejbližších letech bude potřeba zákon o dráhách otevřít hned několikrát, a to z důvodu provedení transpozice právních předpisů 4. železničního balíčku, nicméně není vyloučeno, že bychom probíhajícího legislativního procesu mohli využít také k případnému nastavení podmínek předávání čísla licence strojvedoucího provozovateli dráhy,“ dodal Neusar.

Druhou věcí je, že i loni zavedený systém považuje řada odborníků za polovičatý a bezzubý. Drážní úřad nesleduje a nevyhodnocuje případné porušení předpisů v reálném čase, takže ani nemá možnost takzvaně sundat strojvedoucího z mašiny, byť by s ní jezdil desítky hodin v kuse. Stejně tak bezzubý je i v případě sankcí. Strojvedoucího může vyzvat v případě nedodržení doby odpočinku k podání vysvětlení, stejnou proceduru může provést s dopravcem v případě použití neplatné licence.

Délku pracovní směny strojvedoucího určuje vládní nařízení; směna nesmí překročit 13 hodin. Jenže spory se vedou i o samotný výklad nařízení. To umožňuje protáhnout směnu z 13 hodin až na 15 hodin, pokud je součástí směny i režijní jízda. Jeden z výkladů zní, že dvě hodiny navíc jsou určené právě a jen na režijní jízdu, jiný, že stačí strávit režijní jízdou jen několik minut a směna může být prodloužena na 15 hodin. Další věcí jsou jízdy strojvedoucích u více dopravců bez řádného odpočinku. To se dá kontrolovat vedle čísla licence i podle čísla telefonu, hříšníci ale kontrují používáním více telefonů. Na dráze pak kolují historky o „supermanech“, kteří jen s drobnými přestávkami jezdí třeba 60 hodin v kuse.

Výňatek z vládního nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě
Díl 1
Pracovní doba
§ 13
(1) Zaměstnavatel rozvrhne stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce tak, aby délka směny nepřesáhla 13 hodin. V případě, že součástí směny je režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin.
(2) Režijní jízda zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce se započítává do pracovní doby.
Díl 2
Doba odpočinku
§ 14
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
(1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.
23 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří

Spíš je zvláštní, co dopravce MBM rail k napadení tohoto vedlo. Pokud se jedná o poctivého dopravce, nemůže proti tomu přeci nic namítat.

Štefan Hartl

Co ho k tomu vedlo ? Že by mohl přijít o svůj hlavní byznys ! A ten je postavený zásadně na tom, že pod ním jezdí buď dopravci, kterým byla již z nějakého závažného důvodu odejmuta licence. Ale ve většině případů na MBM Rail jezdí ti, kteří si na licenci nikdy nesáhnou. Buď z finančních, odborných, nebo bezpečnostních důvodů. Takže se to zde jen hemží lokomotivami, o kterých nikdo neví kdo je udržuje, jak je udržuje, zda mají vůbec technické prohlídky a podobně. O strojvedoucích se nemá cenu ani bavit !!

Martin1

Štefan Hartl: To jako že u nich jezdí lidé bez licence? To ani nejde, ne?

železničář v důchodu

Martin1: To je problém nepřesného používání termín „licence“ a některých (nelogických) ustanovení zákona o drahách, umožňujících „jezdit na cizí licenci“: strojvedoucí, který smí řídit lokomotivu, musí mít „průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla“ vystavený výhradně na jeho jméno (jemuž se sice říká „licence“, ale jen slangově), ale skutečnou „licenci“, totiž „Licenci k provozování drážní dopravy“ (a osvědčení dopravce) musí mít dopravce (firma), který chce samostatně a na jméno firmy provozovat drážní dopravu – a protože vydání té licence a osvědčení dopravce vyžaduje splnění stanovených podmínek a stojí zájemce dost peněz, nechávají mnozí vlastníci drážních vozidel, kteří je chtějí provozovat bez… Číst vice »

jan

Tento stát evidentně zanedbává bezpečnost liberalizované železnice. Pokud strojvůdci nákladních vlaků nedodržují ani pravidla podobná kamionům a k tomu nejsou vlakové zabezpečovače jako například Ostrava Opava. Je to špatně.

Panda 3

Kdo vám řekl, že Ostrava Opava „není zabezpečovač“?

jan

Prohlášení o dráze, příloha. Například.

Panda 3

Ono je třeba ne jen něco si přečíst, ale i chápat o čem je řeč. Z Ostravy do Opavy je AVV. Jinak každý hnací vozidlo má svůj zabezpečovač. Pokud myslíte liniový vlakový zabezpečovač, tak ten je na minimu tratí v ČR, pouze na hlavních tazích.

Jan

Ale AVV není to samé ne, je vypínatelný. A nevím jestli ho mají jen Elephanty..

Ryk Mat

60 hodin v kuse? Takový řidič by měl být testován a amfataminovou skupinu a i jiná stimulancia.

železničář v důchodu

Je zajímavé, že ani odboráři (kteří obvykle rozporují, co se dá) proti té kontrole nic podstatného nenamítají a považují ji za prospěšnou pro bezpečnost železničního provozu.

Tomáš

Tak nenamítá asi nikdo, jen není úplně nutné to dělat cestou porušování zákona – když už jeho dodržování vymáhá stát na ostatních, měl by jít sám příkladem jako první.

Martin1

Tomáš: A čím je porušován zákon? Názorem jedné osoby na ÚPDI?

petr

Zde se podívejte, jak to chodí v reálu.

https://www.youtube.com/user/pes3838

Jan

Nejvíc jsem se zasmál bajce s EBA (Gernan Federal railway authority ). Neměli PZB, měli jezdit se 2ma strojvůdci. Sr.li na to. Němci je vyhmátli, udělali zátah, vypokutovali. A hele už jezdí všichni s 2ma nebo zabezpečovačem. Ale u nás ty příběhy.

Tomáš

„kdo přišel s tím, že číslo licence je osobní údaj“ – lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla (té licence)? (Zákon 101/2000 Sb.) No jistěže lze, vždyť kdyby toho strojvedoucího nešlo identifikovat, tak by nějaká „snaha o dohled“ nemohla fungovat, že. Jenže pak by SŽDC ke zpracování údajů musela mít souhlas strojvedoucích, jinak je zpracovávat nemůže, protože bez souhlasu je může zpracovávat jen na základě nějaké povinnosti uložené jí zákonem (a taková není). Prostě Ministerstvo dopravy se opět pokusilo něco ojebat cestou porušení zákona, místo aby to nechalo projít řádným legislativním procesem a do toho zákona… Číst vice »

Viktor

SZDC nemůže nikoho podle čísla identifikovat protože to nemá s čím spárovat. Evidenci má jen DU. SZDC žádná data z toho systému údajně nevidí a určitě nikoho nekontroluje. Jen to shromažďují na serveru a vyhodnocuje to DU.

Panda 3

Ono by nebylo třeba to s něčím párovat, prostě jedno číslo licence by jelo max 13 hodin, potom by program výpravčího upozornil, že tento strojvedoucí tam být nemůže.

Jiří

Proč by měl upozorňovat výpravčího? On nemá dost věcí na hlídání? Ať to je napojeno do ISOŘ a při překročení se vydá automatický zákaz jako při zpoždění/náskoku, konci platnosti rozboru, …, pak nemám námitek. A dál ať si to řeší dispečeři. Výpravčí s tím nemá nic společného.

Jiří

Jiní provozovatelé dráhy ukládají např. v síti jakého operátora musí být telefon strojvedoucího. Což také může být podmínka nad rámec zákona, dokonce podmínka omezující konkurenční prostředí.

Martin1

Souhlas s Romanerem. By mě zajímalo, kdo přišel s tím, že číslo licence je osobní údaj. Zejména když se v systému zveřejňuje pouze číslo bez dalších údajů. Podle této logiky by bylo osoboním údajem i číslo na zaměstnanecké vstupce nebo registrační značka auta. Dobrej nesmysl.

Romanero

Zkusím si na číslo licence strojvedoucího uzavřít úvěr, pokud je to osobní údaj, jak se říká..

Lukáš

Jenže podle nějaké evropské směrnice je už i osobní číslo osobní údaj. Tady by se dalo polemizovat, jestli je číslo licence osobní číslo, ale zřejmě ano. Ono už i telefonní číslo je taky osobní údaj. Ale to zveřejňují sami dopravci.

Jediné, co mě napadá, že s číslem licence by byl vygenerován nějaký alfanumerický kód, který by se pak objevil v systému. Když by tam bylo 6t4u846ehf,tak ví každý prý, kdo to je.

A na licenci byste si opravdu mohl vzít nějakou půjčku. Je to oficiální doklad s fotkou, datumem narození.

Partneři


Czechtoll

pst
podcast