Dozor nad strojvedoucími padl, regulátor zrušil povinnost zadávat před jízdou číslo licence

Stříbrný šíp, stanoviště strojvedoucího. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářStříbrný šíp, stanoviště strojvedoucího. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Snaha o dohled nad dodržováním přestávek a délky směn strojvedoucích se obrací v prach. Od příštího grafikonu už nebude mít

Snaha o dohled nad dodržováním přestávek a délky směn strojvedoucích se obrací v prach. Od příštího grafikonu už nebude mít dopravce povinnost zadávat před odjezdem do systému ke každému hnacímu vozidlu i číslo licence strojvedoucího. Z prohlášení o dráze pro příští rok ji vyškrtl Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), a to na základě stížnosti společnosti MBM rail. Povinnost přitom platí teprve od konce loňského roku, kdy ji na žádost Drážního úřadu dala do letošního prohlášení o dráze Správa železniční dopravní cesty.

„Provozovatel dráhy není oprávněn zajišťovat údajnou bezpečnost prováděním kontrol, které jsou v kompetenci dopravce nebo příslušného úřadu členského státu, nýbrž pouze vlastních zaměstnanců. Navíc je třeba vzít v úvahu skutečnost, že číslo licence strojvedoucího je osobní údaj,“ uvedl ÚPDI v rozhodnutí, které zatím není pravomocné.

Podle Drážního úřadu jde ale o bezpečnost železničního provozu. A pokud není možné povinnost prosadit skrze prohlášení o dráze, bylo by dobré ji zakotvit v zákoně. „Proto se v budoucnu pokusíme ve spolupráci s ministerstvem dopravy připravit novelu zákona o dráhách, ve které by tato prevence byla oficiálně stanovena. Díky ní by byli chráněni jak samotní strojvedoucí, tak i dopravci,“ uvedl mluvčí DÚ Martin Novák.

Strojvedoucí, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Strojvedoucí, ilustrační foto.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ministerstvo dopravy podle mluvčího Zdeňka Neusara problém vnímá, jednoznačný názor na jeho řešení ale ještě nemá. Není tedy vůbec jisté, že půjde cestou novely. „Vzhledem k tomu, že v nejbližších letech bude potřeba zákon o dráhách otevřít hned několikrát, a to z důvodu provedení transpozice právních předpisů 4. železničního balíčku, nicméně není vyloučeno, že bychom probíhajícího legislativního procesu mohli využít také k případnému nastavení podmínek předávání čísla licence strojvedoucího provozovateli dráhy,“ dodal Neusar.

Druhou věcí je, že i loni zavedený systém považuje řada odborníků za polovičatý a bezzubý. Drážní úřad nesleduje a nevyhodnocuje případné porušení předpisů v reálném čase, takže ani nemá možnost takzvaně sundat strojvedoucího z mašiny, byť by s ní jezdil desítky hodin v kuse. Stejně tak bezzubý je i v případě sankcí. Strojvedoucího může vyzvat v případě nedodržení doby odpočinku k podání vysvětlení, stejnou proceduru může provést s dopravcem v případě použití neplatné licence.

Délku pracovní směny strojvedoucího určuje vládní nařízení; směna nesmí překročit 13 hodin. Jenže spory se vedou i o samotný výklad nařízení. To umožňuje protáhnout směnu z 13 hodin až na 15 hodin, pokud je součástí směny i režijní jízda. Jeden z výkladů zní, že dvě hodiny navíc jsou určené právě a jen na režijní jízdu, jiný, že stačí strávit režijní jízdou jen několik minut a směna může být prodloužena na 15 hodin. Další věcí jsou jízdy strojvedoucích u více dopravců bez řádného odpočinku. To se dá kontrolovat vedle čísla licence i podle čísla telefonu, hříšníci ale kontrují používáním více telefonů. Na dráze pak kolují historky o „supermanech“, kteří jen s drobnými přestávkami jezdí třeba 60 hodin v kuse.

Výňatek z vládního nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě
Díl 1
Pracovní doba
§ 13
(1) Zaměstnavatel rozvrhne stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce tak, aby délka směny nepřesáhla 13 hodin. V případě, že součástí směny je režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin.
(2) Režijní jízda zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce se započítává do pracovní doby.
Díl 2
Doba odpočinku
§ 14
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
(1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.
Tagy licence Ministerstvo dopravy strojvedoucí ÚPDI
23 komentářů