dpp

Dopravu v Praze nově povede Hřib, koaliční smlouva řeší i novou okružní tramvajovou linku

Zdeněk Hřib (vlevo) a Adam Scheinherr při zahájení stavby trolejbusové trati na letiště. Foto: Twitter Zdeňka HřibaZdeněk Hřib (vlevo) a Adam Scheinherr při zahájení stavby trolejbusové trati na letiště. Foto: Twitter Zdeňka Hřiba

Program v oblasti dopravy je v koaliční smlouvě zatím dost obecný, jako prioritu má MHD. Systém parkování čeká proměna.

Po více než čtyřech letech má hlavní město novou vládu. Svůj dopad by výměna vedení měla mít i v dopravě. Novým náměstkem primátora bude namísto Adama Scheinherra (Praha sobě) dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Koaliční jednání trvala pět měsíců.

Pro dopravu v Praze by Hřibovo zvolení mělo znamenat kontinuitu, Scheinherr se Hřibem jednali často velmi se shodě. Prahu nově povede koalice Spolu, STAN a Pirátů. Po končícím náměstkovi Scheinherrovi zůstává řada nově zahájených staveb: pracuje se na metru D a stavbách nových tramvajových tratí, pokročila příprava dalších dopravních staveb. Město za jeho vlády začalo řešit i nenápadná, ale důležitá dopravní témata. Šlo například o detekci aut s nefunkčním filtrem pevných částic.

Zástupci nové koalice mluví opakovaně o tom, že doprava bude patřit mezi stěžejní témata. Koaliční smlouva není ale zatím příliš konkrétní. Podle Hřiba se bude na detailech pracovat v dalších dvou měsících.

Koalice na prvním místě v koaliční smlouvě v části týkající se dopravy uvádí posílení MHD. Novinkou je studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kapacitní kolejové dopravy. „Budeme pokračovat v budování tramvajových tratí s prioritou vnitřního tramvajového okruhu,“ uvádí se v materiálu.

Ožehavým tématem zejména pro Spolu bude individuální automobilová doprava, v porovnání s Piráty mají tato seskupení značně odlišné názory. Materiál zatím mluví jen o nové „komplexní celoměstské koncepci parkování ve věci parkovacích zón, P+R a parkovacích a dopravních terminálů, a to na základě dostupných dat s ohledem na další koncepční materiály města a úpravy stavebních předpisů za účelem postupného zklidňování centra“. Podobně obecný je i bod týkající se infrastruktury pro lidi na kolech nebo jdoucích pěšky.

Koaliční smlouva v Praze, části týkající se dopravy

1) Posílíme, zkvalitníme a zrychlíme MHD, kterou budeme prioritizovat. Zasadíme se o dobudování metra D ve všech úsecích. Připravíme studii proveditelnosti tangenciálně-okružní kapacitní kolejové dopravy. Budeme pokračovat v budování tramvajových tratí s prioritou vnitřního tramvajového okruhu. Budeme spolupracovat na rozvoji železnice včetně tratě na letiště nebo „metra S“. Pro vysokou přepravní kapacitu budeme nadále preferovat kolejovou dopravu. Budeme zlepšovat propojení městské a příměstské veřejné dopravy.

2) Budeme zkvalitňovat a vylepšovat silniční síť, včetně prací na dostavbě Městského okruhu, kde budeme usilovat o finanční podporu státu. Při plánování a realizaci velkých dopravních staveb budeme myslet i na bezbariérovou prostupnost pro pěší a cyklisty. Podporujeme dobudování Pražského okruhu státem s aktivní účastí města na navazujících investicích města a budeme spolupracovat při majetkoprávních úkonech.

3) Podpoříme budování náhrady kapacitních autobusových tras nízkoemisními vozidly a modernizaci vozového parku včetně nových tramvají. Urychlíme zavádění nových technologií pro udržitelnou, efektivní a bezpečnou dopravu. Budeme zavádět autonomní dopravní systémy a podporovat sdílenou mobilitu včetně řešení jejich negativních dopadů. 4) Budeme dále zlepšovat podmínky pro chodce i cyklisty. Bezbariérový přístup ke kvalitní pražské MHD budeme dál rozšiřovat a současně odstraňovat zbytečné bariéry pěšího a cyklistického pohybu po městě tam, kde to je účelné.

4) Vytvoříme novou komplexní celoměstskou koncepci parkování ve věci parkovacích zón, P+R a parkovacích a dopravních terminálů, a to na základě dostupných dat s ohledem na další koncepční materiály města a úpravy stavebních předpisů za účelem postupného zklidňování centra.

Tagy Adam Scheinherr praha Zdeněk Hřib
202 komentářů