LOT 3a leaderboard

Dokončení D1 se dál komplikuje: Děti Země žádají přerušení územního řízení

Stavba D1 Přerov - Lipník. Pramen: ŘSDStavba D1 Přerov - Lipník. Pramen: ŘSD

Dostavba posledního chybějícího úseku D1, kde se ještě nekoplo, se znovu komplikuje. Ekologické sdružení Děti Země žádá pro chystanou desetikilometrovou

Dostavba posledního chybějícího úseku D1, kde se ještě nekoplo, se znovu komplikuje. Ekologické sdružení Děti Země žádá pro chystanou desetikilometrovou stavbu Říkovice – Přerov přerušení územního řízení. Důvodem je podle ekologů skutečnost, že ve spise chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a také okraje lesa. Námitky poslalo sdružení v pondělí na stavební úřad v Olomouci. Ředitelství silnic a dálnic takový výklad odmítá.

Nejde přitom o první zásah Dětí Země do územního řízení, které začalo v březnu 2017. Řízení už bylo několikrát přerušeno z důvodů žalob organizace, které se týkaly výjimek z ochrany biotopů vzácných druhů. Také bylo přesunuto z Přerova do Olomouce, neboť Děti Země upozornily na riziko podjatosti vedení Přerova.

„Ve svých námitkách z května 2018 jsme hlavně upozornili, že je nutné spis doplnit o potřebná rozhodnutí a závazná stanoviska a také aktualizovat vyjádření, kterým skončila jejich platnost. Zjistili jsme však, ze ve spisu není stanovisko o vlivu dálnice na krajinný ráz a také na okraj lesa, takže jsme navrhli, aby bylo územní řízení přerušené,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Spolek se zabývá dálnicí už od roku 2004 a dosud se účastnil asi sedmi správních řízení.

ŘSD uznává, že ve spise stanovisko k zásahu do ochranného pásma lesa ani závazné stanovisko vlivu na krajinný ráz není. A podle něj ani být nemusí. „Změnou v dokumentaci již do ochranného pásma lesa nezasahujeme. V původní DÚR z roku 2004 byl zasažen jeden jediný pozemek, kterého se nyní již nedotýkáme. Není zásah, nemusí být stanovisko,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Rozhodnutí o vlivu na krajinný ráz bylo ke stavbě vydáno v listopadu 2004 a podle Rýdla stále platí. „Vzhledem k tomu, že změny v dokumentaci, dle které je vedeno územní řízení dnes, nejsou takového charakteru, aby bylo třeba toto rozhodnutí měnit, zůstává toto rozhodnutí stále v platnosti,“ doplnil mluvčí silničářů.

Dálnice D1 se staví od roku 1967. Původní federální plány počítaly s protažením přes Slovensko na hranice s Ukrajinou. Po rozpadu federace se ustálila varianta směru na Ostravu a dále na česko-polské hranice. Po dokončení bude dálnice měřit 376 kilometrů, z toho je hotovo 352 kilometrů. Kromě čtrnáctikilometrového úseku z Přerova do Lipníka, který už se staví, zbývá postavit navazujících deset kilometrů z Říkovic k Přerovu. Hotovo přitom už mělo být před několika lety. Nyní se počítá se zahájením poslední stavby za šest miliard koncem příštího roku.

Tagy D1 Děti Země Říkovice - Přerov územní řízení
78 komentářů