Do tahanic o DOL se vložil Středočeský kraj. Chce labskou větev kanálu

Loď na kanálu Mohan -Dunaj u Norimberku. Autor: L.Kenzel – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7377497Loď na kanálu Mohan -Dunaj u Norimberku. Autor: L.Kenzel – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7377497

Projekt kanálu Dunaj – Odra – Labe získal významného přímluvce. Postavila se za něj rada Středočeského kraje, která ve svém

Projekt kanálu Dunaj – Odra – Labe získal významného přímluvce. Postavila se za něj rada Středočeského kraje, která ve svém usnesení žádá propojení všech tří řek. Centrální komise ministerstva dopravy přitom v lednu doporučila pokračovat dále v přípravě pouze propojení Dunaje s Odrou.

„Dlouhodobě podporujeme rozvoj železniční a vodní dopravy, protože se kraj dlouhodobě potýká s neudržitelným množstvím silniční nákladní dopravy, a to především v tranzitním režimu. Hromadná přeprava nákladu vodní dopravou nebo po železnici je tedy směr, který je pro nás prioritní,“ uvedl radní pro dopravu František Petrtýl (ANO 2011).

Centrální komise ministerstva dopravy, která schvaluje všechny velké dopravní projekty, odmítla DOL v podobě propojení tří řek. Doporučila dále připravovat pouze propojení Odry s Dunajem, neboť napojení na Labe pomocí dlouhých plavebních tunelů by podle ní bylo příliš nákladné a rizikové.

Kanál DOL hodnotila studie proveditelnosti, ze které vzešlo, že stavba za 585 miliard by byla ekonomicky efektivní. Právě labská větev ale byla kvůli složitému přechodu rozvodí na hraně a efektivitu výrazně snížila, což komise vzala v potaz.

Středočeskému kraji na studii mimo jiné vadí, že nejsou zmíněny možné přínosy kanálu pro střední Čechy; studie zahrnuje jen kraje přímo dotčené stavbou. Druhá připomínka kraje se týká ekonomické efektivity. „Závěry ministerstva nejsou tak úplně jednoznačné, protože hranice ekonomické efektivity je 5 procent a varianta obsahující labskou větev vykazuje ekonomické hodnocení 5,2 procenta. Čili ekonomické hodnocení splňuje,“ doplnil Petrtýl.

Kanál Dunaj – Odra – Labe.
Pramen: MDČR

Pokud by došlo k vypuštění labské větve z celkového projektu, navrhuje ji středočeský odbor dopravy řešit jako samostatný paralelní projekt. „Důležité však je, aby nedošlo k vyjmutí ze zásad územního rozvoje Pardubického a Olomouckého kraje. V takovém případě by došlo k vytvoření již velké překážky pro realizaci,“ uzavřel Petrtýl.

Podpořila ho i stranická kolegyně a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Pro nás je vybudování labské větve stěžejní pro podporu cestovního ruchu a našich záměrů v něm. Zastupitelé již schválili projekt na zajištění Marketingové podpory pro poskytovatele služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji a také uzavření memoranda o spolupráci, které má napomoci přípravě i realizaci tohoto projektu,“ sdělila Jermanová.

Konečné slovo bude mít vláda.

Tagy DOL Středočeský kraj
60 komentářů