Děti Země a spol. zkouší znovu oddálit stavbu D1 u Přerova

Nová část I/55 s mostem přes koridor na průtahu Přerovem. Pramen: ŘSDNová část I/55 s mostem přes koridor na průtahu Přerovem. Pramen: ŘSD

Nový požadavek se týká závazných stanovisek vydaných v dubnu krajským úřadem.

Ministerstvo pro místní rozvoj musí znovu řešit podklady pro stavební povolení na poslední úsek dálnice D1 kolem Přerova. Nový požadavek se týká  jednoho ze závazných stanovisek vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Vyplývá to z oznámení uveřejněného na úřední desce ministerstva dopravy. Samotné řízení by nemělo proces povolování zásadněji zdržet.

Další oddálení povolování vyplynulo z požadavku dvou účastníků stavebního řízení: spolku Krajina Dluhonice a Dětí Země. Ministerstvo pro místní rozvoj loni závazné stanovisko vydané krajským úřadem zrušilo, ten vydal nové. Spolky ho nyní chtějí přezkoumat. „Účastníci řízení, spolky Krajina Dluhonice a Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu v rámci vyjádření k podkladům napadají toto stanovisko a žádají o jeho přezkum příslušným nadřízeným dotčeným správním orgánem,“ uvádí se v dokumentu.

Stavební povolení bylo vydáno loni, přišlo proti němu šest rozkladů. Klíčové pro stavbu je ale získání pravomocného územního rozhodnutí. Soud o jeho platnost spolky v červenci prohrály. Spor se týká zákonnosti verdiktu Krajského úřadu Olomouckého kraje z loňského dubna o změně územního rozhodnutí pro dálnici. Nejvyšší správní soud v dubnu vyhověl jen jednomu ze sedmi bodů stížnosti Dětí Země.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl v červenci uvedl, že věří v zahájení stavby letos. Podle Mátla je již 93 % pozemků pro stavbu vykoupeno, běží několik vyvlastňovacích řízení. V prvních případech došlo nakonec k dohodě mezi Přerovem a vlastníky nemovitostí a namísto vyvlastnění proběhne odkup.
ŘSD už vybralo zhotovitele stavby, zakázku získalo sdružení Strabag, Doprastav a IDS. „Smlouva se zhotovitelem stavby bude podepsána až po nabytí právní moci stavebního povolení na hlavní trasu,“ dodal Mátl.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
84 komentářů