Děti Země a Krajina Dluhonice opět napadají stavbu D1 u Přerova, nelíbí se jim kácení

Stavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSD

Spolky označují náhradní výsadbu za virtuální.

Spolky Děti Země a Krajina Dluhonice se odvolaly ke krajskému úřadu proti rozhodnutí olomoucké radnice, která loni v prosinci povolila kácení 408 stromů a keřů v trase posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. Jeho stavba byla zahájena v lednu skrývkou zeminy a odstraněním dřevin. Spolky ale nesouhlasí s kácením stromů a keřů i ve vegetačním období. Uloženou náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu nepovažují za přiměřenou a označily ji za virtuální. Kritizují, že olomoucký magistrát umožnil dřeviny kácet okamžitě. ČTK to dnes sdělil předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Magistrát tvrdí, že postupoval správně.

Státní investor se pokoušel získat povolení ke kácení během dvou a půl roku celkem třikrát, než se mu to loni před Vánocemi povedlo. Olomoucký magistrát proto musel zákon o ochraně přírody a krajiny hodně ‚ohnout‘, neboť rozhodnutí je ihned vykonatelné, což je rarita. Navíc podle nás reálně k žádné přiměřené kvalitní náhradní výsadbě nedojde, jen papírově,“ uvedl Patrik.

Olomoucký magistrát sice podle Patrika uložil investorovi povinnost vysadit 855 nových stromů a 25 700 keřů, ale převážně na tělese dálnice, kde dřeviny mají být z hygienických, estetických či protihlukových důvodů. Část dřevin má být také vysázena jako součást plánu komplexních pozemkových úprav, ale ten podle Patrika ještě nebyl schválený a má vlastní mechanismus výsadby vegetace, kam náhradní výsadbu nelze řadit.

Magistrát pochybení odmítá

Také se nám nelíbí, že výsadba má být provedena až do dvou let od zprovoznění dálnice, což je prakticky do pěti let od kácení. Tímto požadavkem se tak popírá základní princip, že nové dřeviny se mají sázet co nejrychleji od vzniklé ekologické újmy, tedy správně se má hlavně sázet mimo těleso dálnice a nejpozději do dvou let o kácení,“ podotkl Patrik.

Vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka dnes ČTK řekl, že v řízení byly maximálně uplatněny zájmy ochrany přírody. „Náhradní výsadby byly vypočteny tzv. kalkulačkou vytvořenou státní Agenturou ochrany přírody a krajiny s podporou nevládních organizací. Nekácí se ihned, ale až jsou pravomocná jednotlivá stavební povolení této jedné z nejvýznamnějších akcí v zemi. Doputovala k nám díky systémové podjatosti a my jsme postupovali vždy velmi transparentně,“ uvedl.

Podle Loyky je poslední úsek D1 u Přerova veřejně prospěšná stavba a olomoucký magistrát uplatnil zájmy ochrany přírody v maximální míře. „Občané Přerova nám neustále vyjadřují podporu, za což jim moc děkuji. Část pozemků pro výsadby uvolnila i řádně zvolená samospráva Přerova,“ uvedl Loyka.

Dálnice D1 nyní končí na kraji Přerova a navazující poslední desetikilometrová část do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v tomto městě. Stavba byla zahájena v lednu a má skončit na jaře 2026. Spolek Děti Země ale nedávno podal dvě žaloby na vydaná stavební povolení, protože podle Patrika neobsahují řadu ochranných opatření ohledně vodních toků a krajinného rázu.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Krajina Dluhonice
93 komentářů