Další zdržení pro poslední úsek D1. Děti Země i Voda z Tetčic podaly odvolání

Stavba D1 v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Foto: ŘSDStavba D1 v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Foto: ŘSD

Stavba posledního úseku dálnice D1 z Říkovic do Přerova nabere další zdržení. Děti Země podaly ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje

Stavba posledního úseku dálnice D1 z Říkovic do Přerova nabere další zdržení. Děti Země podaly ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje dvě odvolání, v který napadají rozhodnutí olomouckého a přerovského magistrátu o změně územního rozhodnutí a povolení vykácet strom a keře.

Odvolání se oznámily Děti Země v tiskové zprávě. ŘSD zatím počítá, že poslední úsek začne stavět v roce 2021, termín je ale značně nejistý. Šéf ŘSD Radek Mátl informoval, že odvolání podali i další,  například Voda z Tetčic.

„Odvolání proti změně územního rozhodnutí má deset bodů, v nichž upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek. Odvolání proti povolení kácení dřevin obsahuje osm bodů a hlavně nám v něm vadí, že neukládá žádnou konkrétní náhradní výsadbu a ani se nijak nezabývá našimi připomínkami,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení o změně územního rozhodnutí začalo v březnu 2017 a hlavním důvodem bylo přeprojektování mimoúrovňové křižovatky Přerov-sever. „Z jednoduchého trojlístku se změnila na komplikovanou okružní křižovatku, která neodpovídá normám, neboť nesplňuje minimální vzdálenost dva kilometry od křižovatky Přerov-západ. Nicméně dálnice získala v dubnu 2016 od Ministerstva vnitra z ČSN výjimku. Nicméně změněná MÚK snižuje zábor půdy o 35 hektarů a stát má údajně ušetřit asi 500 miliónů korun na investičních nákladech,“ dodal Patrik.

V odvolání proto žádá, aby byla byla posouzena varianta trasy dálnice s jejím odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu. „Stejnou námitku ve svém odvolání má i Občanské sdružení Krajina Dluhonice. Podle nás dosud k řádnému posouzení variant nedošlo. Je tak škoda, že při projektování změny MÚK Přerov-sever nedošlo současně i k tomuto nepatrnému posunutí trasy,“ vysvětluje dále Patrik.

Budoucí D1 Říkovice - Přerov. Pramen: ŘSD

Budoucí D1 Říkovice – Přerov. Pramen: ŘSD

Ten bojuje i proti vykácení některých dřevin. „Přerovský magistrát dokonce tvrdí, že jde v převážné míře o náletové, nežádoucí a invazivní dřeviny, ale žádné konkrétní doklady nepředkládá. Přitom třeba většina dřevin má léčivé účinky. Jedinou invazní dřevinou je javor jasanolistý, který ale roste jen na téměř pěti procentech celkové plochy kácených dřevin,“ tvrdí Patrik.

Pro ŘSD může jít o velkou komplikaci: stavba má výjimku z EIA do roku 2021, poté by se musela dělat nová dokumentace. Při nedávném otvírání úseku D1 u Přerova ministr dopravy Vladimír Kremlík uvedl, že si netroufá odhadnout termín výstavby.

Tagy D1 Děti Země Ředitelství silnic a dálnic Říkovice - Přerov ŘSD
83 komentářů