Další posun pro D35 kolem Vysokého Mýta. ŘSD se dohodlo s Pardubickým krajem na nových silnicích

Vizualizace úseku D35 Vysoké Mýto - Džbánov. Foto: ŘSDVizualizace úseku D35 Vysoké Mýto - Džbánov. Foto: ŘSD

Nejdražší stavbou bude přes kilometr dlouhý přivaděč k dálnici na jihu Vysokého Mýta.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dohodlo s Pardubickým krajem na stavbě celkem osmi přeložek silnic a mostů v souvislosti s výstavbou nového úseku dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Jde o další důležitý krok pro stavbu D35 v tomto úseku.

Státní organizace se ve smlouvě zavázala k zajištění stavby i financování akcí za celkem 204 milionů korun (seznam je níže). Nejdražší položkou je stavba přeložky III/35719 silnice na jižním okraji Vysokého Mýta v délce 1 145 metrů (včetně mostu přes železniční trať). Přeložka bude sloužit jako přivaděč ze stávající silnice I/35, u níž nyní končí na stykové křižovatce.

ŘSD smlouvu s krajem uzavřelo kvůli tomu, že stavba dálnice přeruší některé silnice v majetku kraje. „Smluvní strany se dohodly, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba pozemní komunikace a jejich příslušenství v úseku přímo dotčeném Hlavní stavbou upravit tak, aby i nadále mohly sloužit dopravě v dané oblasti,“ píše se ve smlouvě. Ta se zruší v případě, že se do roku 2027 nezačne stavět.

ŘSD ale počítá s tím, že stavba začne příští rok. Už předloni v dubnu získala tato část pravomocné územní rozhodnutí. Běží práce na dokumentaci pro stavební povolení, letos o něj má ŘSD zažádat. Dokumentaci zpracovává sdružení firem Mott MacDonald, Satra a Apis. Necelých šest kilometrů dlouhý úsek bude současně sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. To je dnes společně s Litomyšlí největším městem zatíženým silným provozem na silnici I/35.

Odhadované náklady na stavbu jsou 2,2 miliardy korun. Kompletně je popsána v informačním letáku ŘSD.

Trasa D35 Vysoké Mýto - Džbánov. Foto: ŘSD

Trasa D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Foto: ŘSD

Seznam staveb, které zajistí ŘSD pro Pardubický kraj:

SO 05-121 Přeložka silnice III/30523 v km 40,470 – 18,1 milionu Kč

SO 05-122 Přeložka silnice III/30527 – 7,4 milionu Kč

SO 05-124 Přeložka silnice II/357 v km 42,120 – 18,2 milionu Kč

SO 05-125 Přeložka silnice III/35711 – 11,7 milionu Kč

SO 05-126 Přeložka silnice III/35719 v km 44,410 – 82,2 milionu Kč

SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360 – 27,5 milionu Kč

SO 05-241 Most přes železniční trať na silnici III/35719 – 27,7 milionu Kč

SO 05-252 Opěrná zeď pod přeložkou silnice III/35719 – 11,4 milionu Kč

Tagy D35 D35 Vysoké Mýto - Džbánov Pardubický kraj Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Vysoké Mýto Vysoké Mýto - Džbánov
26 komentářů