dpp

Cyklotrasy čeká sjednocení v označování, páteřní budou mít tři barvy

Cyklostezka Olbramovice - Votice vede ve stopě někdejší železniční trati. Pramen: Středočeský krajCyklostezka Olbramovice - Votice vede ve stopě někdejší železniční trati. Pramen: Středočeský kraj

Cílem je integrace cyklodopravy do systému dopravní obslužnosti.

Cyklokoordinátoři ze všech krajů České republiky se dohodli společně s ministerstvem dopravy na sjednocení v pojmenování a označování kategorií cyklotras a cyklostezek. Vzorem bude nová cyklokoncepce, kterou dnes schválili středočeští zastupitelé.

Až dosud jsou cyklotrasy označovány různě. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální. Nové pojmenování, které budou používat všechny kraje, bude platné ve chvíli, kdy budou cyklokoncepce schválené v každém jednotlivém kraji. Přesný termín tedy ještě není znám.

Cyklokoordinátoři krajů se dohodli i na barvách cyklostezek a cyklotras podle kategorií. Pro národní určili červenou, pro nadregionální modrou a pro regionální cyklotrasu pak zelenou.

Doposud se využívaly terminologie uvedené v různých metodikách. Například v dokumentu Cyklovize 2030 je rozdělení na hlavní dopravní cestu, významnou regionální dopravní cestu a méně významnou regionální cestu. Asociace krajů ČR pak používala termíny cyklotrasa národního významu, nadregionálního významu a regionálního významu. „Pojmenování bylo nejednotné, zmatečné. Sjednocená terminologie bude využívána všemi kraji v celé republice a navazovat na ni budou i podpůrné programy od SFDI,“ potvrzuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Plnohodnotná součást dopravního systému

Podle něj je cílem, aby cyklodoprava byla plnohodnotnou součástí dopravního systému. „Infrastruktura je doposud nepropojená a území republiky pokrývá nerovnoměrně, někde zcela chybí. Kraje by k jejímu rozvoji měly využívat své kompetence a legislativní nástroje. Takto to prosazujeme i v rámci Asociace krajů ČR, přičemž jednotná terminologie by měla být základem, kdy bude jasné pojmenování při majetkoprávních vypořádáních pozemků pod budoucími cyklostezkami nutnými pro propojení sítě a koordinace jejich přípravy se stavbami silnic a železnic. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že cyklodoprava, silniční i železniční doprava nemají stát proti sobě, jak je někdy v Česku špatně interpretováno, ale mají se navzájem doplňovat,“ dodal Borecký.

Národní páteřní cyklotrasa propojuje jednotlivé kraje, nadregionální se zaměřuje na spojení významných rozvojových center a regionální pak napojují na trasy vyšší kategorie významná, krajská, spádová a hlavní rozvojová centra. Středočeský kraj počítá s tím, že národní a nadregionální trasy bude projektovat, stavět a financovat kraj. V případě nadregionálních a regionálních tras bude kraj pracovat například i na projektových dokumentacích, poskytovat dotace obcím a městům na budování, financovat odstraňování kritických míst a začleňovat cykloinfrastrukturu do staveb silnic. Obce a města pak mohou zároveň s tím projektovat a stavět.

Propojení s veřejnou dopravou

„V případě místních tras, které nebudou tvořit páteřní síť a které budou připravovat města a obce, bude kraj posuzovat vhodnost začlenění do dalších dopravních staveb, koordinovat značení a spolufinancovat výstavbu cykloinfrastruktury mikroregionů, měst a obcí. Již dnes má na to Středočeský kraj určený samostatný Fond cyklistické infrastruktury,“ konstatuje Petr Borecký.

Kraj počítá s integrací cyklodopravy do systému dopravní obslužnosti, sloužit k tomu má i například propojení cyklověží s mobilní aplikací PID Lítačka. Kvůli řízení a koordinaci rozvoje cyklistiky a cykloturistiky bude modernizována i databáze v geografických informačních systémech. „Jestli nikomu nepřijde divné, že stát a kraj investují do silnil a železnice, nemělo by nikoho překvapit, že investují i do cyklostezek, a že to stojí peníze. V době elektrokol odpadá i častý argument, že u nás to nejde, protože je v Česku kopcovitý terén,“ uzavírá Petr Borecký.

Tagy cyklodoprava cyklostezka cyklotrasy Středočeský kraj
90 komentářů