CPK: Revoluce v dopravní konektivitě v oblasti střední a východní Evropy

CPK významně zvýší kapacitu nákladní dopravy v regionu, což umožní další hospodářský růst v regionu.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) je komplexní multimodální dopravní projekt založený na třech hlavních pilířích: letištním uzlu, nové železniční síti a Airport City. Coby strategická investice do infrastruktury bude CPK integrovat leteckou, železniční a silniční dopravu a propojí téměř 180 milionů obyvatel střední a východní Evropy.

Železniční investice CPK zahrnují výstavbu přibližně 2 000 km nových vysokorychlostních železničních tratí a několik navazujících dopravních projektů. Ty umožní bezproblémové, rychlé a interoperabilní cestování mezi většími městy v Polsku a zlepší spojení v regionu střední a východní Evropy, čímž se zvýší konkurenceschopnost železnice vůči letům na krátké vzdálenosti. CPK také významně zvýší kapacitu nákladní dopravy v regionu, což bude zásadní při posilování hospodářského růstu v regionu.

„CPK není jen strategickým infrastrukturním projektem pro Polsko, ale také významným integrátorem regionu střední a východní Evropy. Jsme přesvědčeni, že projekt CPK díky své multimodalitě významně podpoří konektivitu v regionu. Společně s regionálními iniciativami, jako je Rail Baltica, český program VRT a projekt vysokorychlostní železnice V4, vytvoří CPK novou, hustou a interoperabilní dopravní síť v celém regionu,“ řekl šéf CPK Mikołaj Wild.

Integrovaná železniční síť pro osobní i nákladní dopravu

Nové železniční tratě CPK jsou navrženy pro osobní i nákladní dopravu. Zatímco osobní dopravu budou zajišťovat vysokorychlostní vlaky, nákladní vlaky budou přepravovat zboží, pro které je rozhodující rychlost a spolehlivost. Pro zajištění efektivní a spolehlivé nákladní dopravy dává CPK přednost intermodálním vlakům, zejména systému pravidelných vlaků, které jezdí podle pevného jízdního řádu v garantovaných časových úsecích. Tento přístup poskytne nákladním dopravcům větší flexibilitu a zároveň zajistí, že osobní doprava bude jezdit včas a vysokou rychlostí. Integrace služeb osobní i nákladní dopravy povede k udržitelnějšímu a nákladově efektivnějšímu dopravnímu systému v celém regionu.

„Jsme přesvědčeni, že plánování umístění intermodálních terminálů podél železniční infrastruktury CPK je zásadní pro další rozvoj intermodálních trhů a dosažení cílů v oblasti klimatu. Tyto terminály budou navrženy tak, aby mohly obsluhovat 750 m dlouhé vlaky a poskytovaly vynikající napojení na železniční i silniční síť, což zajistí bezproblémovou a efektivní přepravu intermodálních jednotek – kontejnerů a návěsů. Terminály CPK by měly fungovat jako integrovaná síť. Soukromí provozovatelé terminálů budou muset zajistit konzistentní a vysoce kvalitní služby,“ řekl Wild.

Po dokončení bude rychlá, hustá a bezproblémová železniční infrastruktura CPK komplexně řešit četné potřeby mobility v regionu. Vysokorychlostní železniční síť zajistí přímé spojení na letiště CPK z každého většího města v Polsku a propojí největší města v zemi za méně než 2,5 hodiny jízdy. V neposlední řadě bude CPK sloužit jako brána do východní Evropy. Nabídne mezinárodní trasy pokrývající celou střední a východní Evropu a propojí polské železnice se sousedními zeměmi.

Tagy 750 metrů dlouhé nákladní vlaky Centralny Port Komunikacyjny CPK dlouhé nákladní vlaky intermodální přeprava nákladní železniční doprava Solidarity Transport Hub Poland Solidarność VRT
19 komentářů