CPK je o krok blíže k zavedení střídavého trakčního systému 25 kV v Polsku

Polské pendolino. Zdroj: CPKPolské pendolino. Zdroj: CPK

Tento systém napájení je známý například ve Španělsku, Francii a USA.

V energetice se již mnoho let diskutuje o zavedení střídavého napájení 2 × 25 kV na polských železničních tratích. Teprve investice společnosti CPK však tento proces skutečně odstartovaly. V návaznosti na pozitivní výsledky simulace již společnost podala žádosti o připojení trakčních měníren k elektrické soustavě.

U napájení železničních tratí budovaných společností Centralny Port Komunikacyjny střídavým proudem 2 × 25 kV nedošlo k žádnému zpomalení. Na základě smlouvy podepsané v polovině listopadu loňského roku s dodavatelem projektových prací již byly vypracovány technické koncepty všech měníren, které mají napájet vysokorychlostní železniční tratě na úsecích Varšava – Lodž a Lodž – Vratislav.

Trať z Varšavy ve tvaru Y. Zdroj: CPK

Jedná se celkem o pět zařízení napájených ze sítí 400 a 220 kV. Proběhly také simulace trakce, které přesně ukazují, jakou potřebu energie by měly generovat jedoucí vlaky a kolik energie budou spotřebovávat. To umožnilo v dalším kroku ověřit, že rozvodny nebudou mít negativní dopad na národní energetickou soustavu.

Společnost CPK si ověřila, že všechny parametry jsou v normě, a podala žádosti pro těchto pět zařízení u společnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). V současné době probíhají podobné práce na zařízeních na poznaňské větvi trati ve tvaru Y, na trati Sieradz – Poznaň a na dalších tratích vysokorychlostního železničního systému CPK.

Provozovatel přenosové soustavy má nyní pět měsíců na posouzení žádostí, včetně vypracování vlastního odborného stanoviska. Poté by mělo následovat vydání požadavků na připojení a následně uzavření smlouvy o připojení k inženýrským sítím.

„Tím se otevře další kapitola partnerství mezi společnostmi CPK a PSE, a to fáze výstavby. Výstavbu rozvoden bude provádět CPK, zatímco výstavba nebo rozšíření rozvoden, které se nacházejí v místě připojení, je úkolem provozovatele přenosové soustavy,“ vysvětluje Mateusz Malinowski, vedoucí projektů železničního napájení v CPK.

Tento úkol je velmi ambiciózní, protože společnost PSE zároveň realizuje vlastní, velmi rozsáhlý plán rozvoje přenosové sítě (TNDP) na období 2023–2032. Ten přizpůsobuje polskou síť změnám ve výrobním sektoru tak, aby zvládala přenos energie například z větrných elektráren na moři a jaderných elektráren a také zvyšovala podíl obnovitelných zdrojů energie na úkor konvenčních.

Dokument TNDP je bez nadsázky „plánem druhé elektrifikace Polska“. V listopadu 2022 byly do TNDP zahrnuty také práce související s připojením trakčních napájecích stanic CPK a v dubnu 2023 bylo vydáno nové nařízení o podmínkách provozu elektrické soustavy, které – díky společné práci PSE, CPK a Ministerstva klimatu a životního prostředí – obsahovalo ustanovení nezbytná pro provoz systémových napájecích stanic 2 × 25 kV.

„Nelze popřít, že činnost CPK umožnila průmyslu přejít od let teoretických diskusí o systému 2 × 25 kV k jeho praktické realizaci,“ dodal Mateusz Malinowski.

Jak zdůraznil, symbolickým potvrzením se stala letošní vědeckotechnická konference Moderní elektrická trakce pod záštitou Polského svazu dopravních inženýrů a techniků a Fakulty elektrotechnické Varšavské technické univerzity. Velká část zde přednesených příspěvků se týkala technických aspektů systému 2 × 25 kV, které souvisejí s aktuálními záměry CPK a jsou výsledkem analýz a řešení realizovaných v rámci projekčních prací zadaných společností.

Pozitivní výsledky projekčních, legislativních a dalších opatření provedených společností CPK pro napájení 2 × 25 kV na nových železničních tratích navíc oživily debatu o převedení stávajících polských železničních tratí, napájených dosud stejnosměrným napětím 3 kV, na nový systém.

Ačkoli se v Polsku plánovaný trakční systém 2 × 25 kV dosud nepoužívá, je již řadu let poměrně populární. Používá se na železničních tratích v Itálii (vysokorychlostní železnice), ve Velké Británii (na většině tratí West Coast Main Line a Crossrail), ve Francii (např. TGV), ve Španělsku (většina tratí VRT), v USA (Amtrak) a také ve Finsku a Maďarsku. V současné době se s ohledem na tento systém projektují také tratě Rail Baltica spojující Polsko s pobaltskými zeměmi severně od polsko-litevských hranic.

Mapa plánovaných železničních koridorů ve střední a východní Evropě. Zdroj: CPK

Mapa plánovaných železničních koridorů ve střední a východní Evropě. Zdroj: CPK

Tagy Centralny Port Komunikacyjny CPK konverze trakčních soustav Polsko střídavý proud VRT změna trakční soustavy
60 komentářů