Co metr, to dopravní značka. Praha tvoří manuál, má zamezit balastu a zahlcení cedulemi

Příklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPR

Dopravní značení kultivovaně. Ulice by podle urbanistů měly být po úpravách přehlednější a příjemnější.

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství.

Příští rok proběhnou první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.

Podle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba je Praha na mnohých místech přehlcena značkami. Jejich podoba a umísťování se přitom řídí předpisy, které se soustřeďují pouze na bezpečnost a plynulost dopravy.

„Nebere se ale už v úvahu, že značky tvoří součást prostředí města pro všechny jeho uživatele a ve všech typech prostředí, ve kterém vytváří nepřehledný vizuální balast,“ říká Hřib.

Díky novému manuálu by podle něj měl tento balast vymizet a ulice by měly být přehlednější a příjemnější.

Praze vadí, že dopravní značky jsou shodným mechanickým způsobem osazovány v historickém centru i na periferii, v úzkých uličkách i na širokých komunikacích bez ohledu na prostředí, ve kterém se značka nachází.

V minulosti se už úpravy značení podle nových pravidel aplikovaly na náplavce Rašínova nábřeží, na Vyšehradě a v oblasti „Muzejní oázy“. Příklady dobrých a špatných postupů můžete vidět ve fotogalerii.

Příklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad kultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad kultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad kultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPRPříklad nekultivovaného dopravního značení. Zdroj: IPR

Sloupky značek často překáží v chodníku průchodu chodců nebo lidí s kočárkem, nebo i zakrývají výhled na nejcennější památky. Současná legislativa podle pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) umožňuje používání různých velikostí, podob a umístění značek, není však dostatečně využívána s ohledem na místo, kde se značky nacházejí a jak jej lidé využívají.

Právě IPR bude metodický materiál „Kultivované dopravní značení v městském prostředí“ zpracovávat. Značení by mělo být srozumitelnější a lépe zasazené do prostoru. „Vytvořené zásady budou vyzkoušeny v několika různorodých prostředích a závěry budou pak zapracovány do finálního dokumentu. Výsledkem mohou být i doporučení pro úpravy legislativy,“ dodává Zdeněk Hřib.

Co metr to značka

V současné situaci dochází podle Institutu především u svislého dopravního značení často k mechanickému navrhování a instalování nadměrného množství s cílem popsat každý metr. Často jsou značky ve zbytečně nadměrných velikostech a bez aktivního hledání možností sdružování a alternativních pozic.

„Dochází tak k situacím, kdy si na předpolí Pražského hradu připadáme jak na dálničním nájezdu, na chodníku neprojedeme s kočárkem z důvodu umístění nadměrně velké značky na dva sloupky místo použití menší velikosti pouze na jednom sloupku, nebo je chodník osazen lesem značek, které by mohly být umístěny a sdruženy např. na sloupy veřejného osvětlení,“ popisují urbanisté.

IPR bude spolupracovat hlavně s odbory magistrátu a TSK. Hotovo má být do konce příštího roku, pilotní lokality se vyberou do března 2025. Změnu dopravního značení lze podle IPR provést často velmi rychle.

Zatím se uvažuje o Starém Městě, Žižkově, Zahradním městě, Jižní městě nebo v Ďáblicích. Nepředpokládá se vždy řešení celého území, ale pouze specifických lokalit podle místního charakteru zástavby a dopravních režimů. Z vybraných území bude vytipována vždy malá oblast (např. blok domů), nebo několik ulic či křižovatek, které budou reprezentativní.

Tagy dopravní značení IPR Praha praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zdeněk Hřib
115 komentářů