„Nežije se nám teď dobře“. Železnični dopravci řešili budoucnost, rozzlobil je úředník z Bruselu

Manipulace s kontejnerem a jeho sypání nakladačem Kalmar. Foto: CityRailManipulace s kontejnerem a jeho sypání nakladačem Kalmar. Foto: CityRail

Poprvé přijíždí na konferenci i zástupci Evropské komise.

Posedmé se dnes koná jedna z největších konferencí české železnice. Špičky české dopravy včetně ministra dopravy Martina Kupky nebo zástupců Evropské komise se sjely do Špindlerova Mlýna na konferenci sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz

Program je letos rozdělen do čtyř bloků, ve kterých se budou řešit evropské i české problémy železnice. V panelu bude například šéf sdružení evropských železnic CER Alberto Mazzola nebo Keir Fitch, šéf DG Move v Evropské komisi. Tématy budou konkrétní problémy: směrnice o rozměrech a váhách, kapacita koridorů, ETCS nebo směrnice o podpoře kombinované dopravy.

V následujícím bloku budou o problémech českého průmyslu a železnice diskutovat zástupci dopravců (Tomáš Tóth z ČD Cargo a Martin Hořínek z Metrans Rail) s prezidentem Svazu průmyslu Janem Rafajem a Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem Hospodářské komory.

Druhý diskuzní panel bude o železniční infrastruktuře v příštích deseti letech. Vystoupí Jiří Svoboda, šéf Správy železnic, společně s Lenkou Hamplovou, vrchní ředitelkou sekce ekonomické ministerstva dopravy. Diskutovat budou s Janou Vládkovou z EP Cargo a Michalem Gajdošem z IDS Cargo. Debatu zakončí diskuze s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

Konferenci moderují Ondřej Kubala (Zdopravy.cz) a Oldřich Sládek (Žesnad.cz). Hlavní výroky a události z akce přinášíme v on-line reportáži.

18:05 Odvádíme maximální kus práce, aby se tato země posunula dopředu, uvedl Kupka. Konec konference. Děkujeme za pozornost.

17:51 Společenská atmosféra pro budování nových železnic se zásadně proměnila, řekl právník ŽESNAD.cz Tomáš Tyll.

17:50 Dotaz na to, zda má stát dostatek peněz na vysokorychlostní trať. Podle něj potřebujeme velké vizionářské stavby.

17:47 Umím si představit změnu legislativy, aby se odpad musel vozit po železnici.

17:42 Mýto na všech komunikacích? Umím si to představit, ale jen rozšíření, ne plošně, říká Kupka.

17:37 ETCS: v jistém ohledu ubereme plyn, zejména u regionálních tratí, říká Kupka. Podle svých slov chápe těžkosti menších dopravců, míří ale k výhradnímu provozu. „Na hlavní koridorové síti bude výhradní provoz od 1. ledna 2025,“ uvedl Kupka.

17:26 30 % přeprav zboží na železnici do roku 2030 je nereálných, dodal Kupka.

17:25 Chceme vtáhnout soukromý kapitál do staveb dopravní infrastruktury, říká Kupka.

17:22 Od ŽESNAD.cz chce vytipovat místa k překládce, která jsou důležitá a potřebují modernizaci.

17:21 Letos chce ministerstvo začít předběžné tržní konzultace k dotacím na výstavbu terminálů kombinované dopravy.

17:20 Ministerstvo řeší využití peněz z emisních povolenek. Kupka upozornil  na klesající ceny povolenek (za poslední rok cena klesla o 6 %, pozn. redakce).

17:17 Modernizace uzlu Česká Třebová začne ještě letos, plánuje Kupka.

17:15 Kupka vyjmenovává stavby, u kterých výrazně pokročila příprava nebo běží intenzivní jednání. Jako příklad uvádí úseky VOCHOC nebo nové spojení do Mladé Boleslavi nebo do Bavorska.

17:12 Začíná blok s ministrem Martinem Kupkou. Ten říká, že ho silniční dopravci kritizují za zvýšení mýtného.

17:10 Máme taktiku, že první týden výhradního provozu ETCS nevyjedeme a počkáme, jak se to vyvíjí, říká Michal Gajdoš. Podle něj jsou v ŽESNAD.cz v oblasti ETCS různé názory.

17:09 Budou mezi Prahou a Kolínem čtyři koleje? Svoboda věří, že by se uživily, upozornil ale i na navýšení kapacity na jiných tratích, například Velký Osek – Choceň.

17:08 Budou dotace na vlečky? Podle Hamplové si je umí představit, nic konkrétního není.

17:06 Podle Svobody bychom měli mít trochu pokory před zástupci Evropské komise.

17:02 Dotazy diváků, například na ceny stavebních prací na železnici. „Máme dilema to prezentovat, ale již k tomu nyní dochází,“ uvedl Svoboda. Věří, že na trh dorazí další hráči.

17:00 Lenka Hamplová připomněla velký nárůst výdajů do dopravní infrastruktury.

16:56 Náš pláč je podložen fakty, reagoval Michal Gajdoš. Podle něj je hlavní srovnat nákladovou základnu silnice a železnice.

16:54 Podle Lenky Hamplové běží jednání o přesunu peněz z Modernizačního fondu do dopravy.

16:50 Jiří Svoboda odmítl kritiku, že by stavebně upřednostňovali osobní dopravu. Vyzval k větší debatě o vlakotvorbě.

16:48 Poplatek za CO2 v mýtu pro silniční dopravě se bude dál zvyšovat, řekla Hamplová.

16:43 Nejel jsem se pro chválu, ale kritika musí mít reálný základ, řekl Svoboda. Jako příklad uvedl nedostatek odstavných kolejí, podle nich je už obsazeno 178 kilometrů a hrnou se sem vozy z celé Evropy, protože je to zde zdarma. Stavíme to, co je potřeba, dodal.

16:38 Michal Gajdoš říká, že nikdo současnou situaci nedává za vinu Správě železnic. „Nám se opravdu teď dobře nežije,“ dodal Gajdoš.

16:36 Ministr dopravy Martin Kupka řekl, že vnímá frustraci dopravců a jak se celý obor mění. „Nemůže to vypadat tak, že jste si sem přišli vypořádat frustraci negativním postojem vůči Správě železnic,“ dodal Kupka. „V porovnání se světem, s tím, co se děje v Německu či na Slovensku, nezanedbáváme vaše potřeby,“ vyzval.

16:32 Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda označil anketu za překvapivou. Zjevně rozladěný odmítl kritiku, že by se nic nedělalo. Zdůraznil, že poplatek za dopravní cestu je od roku 2018. Připomněl, že sem šlo již přes 100 miliard do železniční infrastruktury z EU, nelíbil se mu kritický přístup k zástupci DG Move. „Máme druhé nejnižší poplatky v Evropě,“ dodal.

16:24 Začíná další blok. Ve video příspěvku zástupci dopravců představují, co by požadovali od státu. Jde o směs požadavků od zvýšení mýtného přes kompenzace za stání u výluk po elektrizaci dalších tratí. Vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová označila požadavky dopravců za racionální.

15:57 Přestávka

15:54 Musíme být připraveni na to, že výrazně zdraží i silniční nákladní doprava, říká Hořínek.

15:50 Tomáš Tóth upozornil, že nové normy výrazně zdraží zejména fosilní paliva.

15:45 Oldřich Sládek jako příklad možné spolupráce uvádí rozšiřování jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle něj je vhodné, aby se nejprve modernizovala trať Brno – Znojmo, která vede k elektrárně a teprve poté se začalo stavět. Chce také větší využívání  železnice u dopravních staveb.

15:41 Martin Hořínek zdůraznil opakovaný problém české železnice: jediný kapacitní přechod do Německa.

15:33 Tomáš Tóth zdůraznil, že průmysl a doprava se musejí více propojit. Doprava podle něj může způsobit průmyslu to samé, co dnes průmyslu působí drahá elektřina. Připomněl, že železnice kvůli nákladům není schopna konkurovat silnici.

15:27 Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že snahou je odstranit legislativní překážky v povolování staveb. Podle něj je potřeba rychlé dokončení infrastruktury.

15:23 Dopravci v průzkumu uvedli, že komunikace se Správou železnic se zlepšila. Výsledky průzkumu budeme prezentovat v samostatném textu. Závěr výzkumu je mírně optimistický.

15:20 Po krátké pauze probíhá další blok. Prezentuje se výzkum mezi dopravci o situaci na trhu. Podle 86 % dopravců je situace za posledních pět let horší. Podle dopravců z kolejí mizí především přeprava hromadných substrátů. Kritizují také nekoordinované výluky.

14:58 Odpovědi Fitche jsou nadále obecné a vyhýbavé, na přímý dotaz, zda vnímá kritiku, reaguje dalšími frázemi.

14:49 Josef Gulyás, šéf CZ LOKO, v diskusi upozornil, že každá změna TSI přináší nutnost nového vývoje. Kritizoval velmi dlouhé doby schvalování u evropské drážní agentury ERA. DAC je podle něj drahé, jde o třetí nejdražší část na novém vozidle. Nové požadavky podle něj výrazně prodražují nová vozidla. Sklidil velký potlesk.

14:48 Radek Čech upozornil na absurditu, že hrozí konec nedávno zaváděné technologie GSM-R.

14:46 Oldřich Sládek upozornil na příkladu tlakové brzy, že se jedna technologie může zavádět podstatně déle. Podle něj chybí v tomto případě projektové řízení.

14:41 Podle Čecha jsou hlavní změny navrhovány Německem. Zdůraznil nutnost zavedení zpětné kompatibility.

14:38 Moderátor Ondřej Kubala se ptá, zda je normální takový postup, kdy členské země něco nechtějí a přesto Evropská komise tlačí svůj názor. Podle Mazzoly mají tyto problémy historické kořeny, ETCS a jeho zavádění označil za velký problém.

14:35 Fitch trvá na tom, že DAC má být zavedeno a dává za příklad USA, kde je spřáhlo povinné přes 30 let. Kritiku v podstatě nepřijímá.

14:32 Po kritice české strany Keir Fitch přiznává, že pro řadu dopravců není DAC přínosem. Nicméně odkazuje se stále na vnitřní struktury EDPP (European Delivery DAC Programme). Fitch je přítomen on-line, v pozadí má řadu publikací své knihovny. Na hřbetu jedné z nich září jméno autora Karl Marx.

14:29 ETCS nám nepomůže v oblasti kapacity, přiznává Čech. Podle něj naráží Správa železnic i na nedostatek lidí v oblasti implementace ETCS.

14:27 Podle Mazzoly jsou nákladní železniční dopravci po celé Evropě ve velmi složité situaci a musejí se hledat cesty, jak navrhované změny financovat. Zdůraznil i velké problémy s nedostatečnou kapacitou evropské železnice.

14:25 Navrhované kroky zavádění DAC a realita v zavádění ETCS jsou podle Sládka bohužel cestou, jak se snižuje podíl železniční dopravy ve prospěch silniční. Za tyto výroky sklidil potlesk v sále.

14:23 Podle Oldřicha Sládka je představa, že DAC spasí železniční dopravu, je zcela mimo. Podle něj jsou tyto investice i mimo finanční realitu. Upozornil, že musí být nejprve vyvinuto a otestováno a nemůže nastat revoluce v jeho instalaci.

14:14 Keir Fitch z DG Move a x minut obecných frází o železnici a jejím přínosu v EU. Vlaky podle něj mají budoucnost. Obhajuje digitální automatické spřáhlo (DAC), držet dvě technologie je podle něj příliš drahé.

14:03  Alberto Mazzola uvedl, že je potřeba dramaticky zvýšit podíl nákladní železniční dopravy. „Moc jsme toho zatím nedosáhli,“ přiznává. Podle něj není za rozvoj železnice nikdo konkrétně zodpovědný.

14:00 Oldřich Sládek zdůraznil, že tuzemští dopravci jsou schopní, ale nevlastní tiskárnu na peníze. Požaduje alespoň desetiletou hardwarovou ochranu ETCS, aby se neustále neměnilo. Zmínil problém s plány na automatické digitální spřáhlo, proti jeho překotnému zavádění dopravci dlouhodobě bojují.

13:58 Za velký přínos označil zařazení dalších tratí do sítě TEN-T. „Samotná digitalizace nás nespasí, potřebujeme nové koleje,“ dodal. Společnou evropskou železnici podle něj musíme vnímat jako příležitost a ne hrozbu.

13:54 Radek Čech, ředitel odboru mezinárodních vztahů Správy železnic říká, že železniční systém norem v Evropě není dokonalý, ale neexistuje k němu alternativa. Ukazuje to i na příkladu Velké Británie, která i po odchodu z EU zůstala u evropských předpisů na železnici. Za problém považuje skutečnost, že ani po dvaceti letech v EU nebyla dotažena myšlenka interoperability. ETCS je podle něj živý systém, který se rozvíjí příliš překotně a často se mění. „Platíme vysokou cenu za traťovou část ETCS kvůli omezenému počtu dodavatelů,“ dodal.

13:45 Zahájení konference. Prezident ŽESNAD.cz  Martin Hořínek vysvětluje, že se letošní ročník bude více orientovat na Evropu a změny, které z Evropské unie přichází. „Včas se musíme ozvat, jak navrhované změny vnímáme. Chceme tyto zákony připomínkovat, aby pro nás byly přijatelné,“ říká Hořínek.

Tagy Doporučeno Žesnad.cz
185 komentářů