LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Cestující pod dohledem. České dráhy plánují spuštění kamer ve vozech

Cestující v railjetu. Foto: České dráhyCestující v railjetu. Foto: České dráhy

Kamery jsou dnes pouze v 16 motorových vozech řady 840 (RegioSpider) v Libereckém kraji, nejsou ale funkční.

Cestující ve vlacích Českých drah se v příštích letech ocitnou pod dohledem kamer. Dráhy jejich spuštění chystají z důvodů prevence kriminality a také pro případ následných šetření „bezpečnostních incidentů“.

Kamery se budou nejprve spouštět ve vozidlech, kde už nyní jsou, avšak nevyužívají se. Následovat budou nová vozidla, v jejichž objednávce už požadavek na kamery je. Dnes žádná kamera ve vlacích Českých drah cestující nesleduje.

„Tuto myšlenku podporují jak naši zaměstnanci, tak odborové organizace. Přesný termín spuštění pilotního provozu bude teprve stanoven,“ sdělil mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Poukázal přitom na to, že například v Praze už jsou kamery běžné ve vozidlech MHD a požadavek na jejich zavedení je ve standardech kvality, které pro nové vlaky žádá Praha a Středočeský kraj.

„Kamerový systém a veškeré procedury související se zpracováním údajů pořízených kamerovým systémem musí splňovat přísné podmínky pro ochranu osobních údajů. Přístup k záznamům smí mít jen autorizované osoby, a to výhradně z důvodu prošetření bezpečnostního incidentu a předání záznamu policii nebo jinému oprávněného subjektu. Tak se to děje i u stacionárních kamer, které střeží naše depa, administrativní budovy a podobně,“ doplnil Kubát.

Jak uvedl v českodrážním měsíčníku Železničář šéf odboru bezpečnosti ČD Martin Straka, kamery budou v pilotním provozu spuštěny nejprve ve vozidlech, kde už jsou nainstalovány z výroby. To se dnes týká pouze 16 motorových vozů řady 840 (RegioSpider) v Libereckém kraji. Vnitřní kamerový systém bude instalován i v motorových jednotkách (DMU 120), které pro dráhy vyrábí polská Pesa. „Nové RegioPantery EMU 160 a EMU 240 mají z výroby přípravu pro instalaci kamerového systému. V případě potřeby tedy mohou být snadno kamerami osazeny,“ doplnil Kubát.

U starších vozidel se podle něj s instalací kamer nepočítá, pokud si to „výslovně nevyžádá objednatel“. Instalace sledovacích systémů je dlouhodobá záležitost, ve vlacích ČD se mají rozšiřovat postupně v následujících 15 až 20 letech.

České dráhy usilovaly o zavedení kamer ve vlacích už před lety, zakázal to ale Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že k záznamům má mít přístup jen policie.

Tagy České dráhy kamery ve vlacích seznam
128 komentářů