dpp

Český systém automatického vedení vlaku se ve Švýcarsku testoval s ETCS

Na příští měsíc jsou plánovány podobné testy na britské železniční síti.

Společnost AŽD Praha otestovala 19. října na švýcarské trati Sierre – Sion svůj systém automatického vedení vlaku (ATO – Automatic Train Operation) pod dohledem zabezpečovacího zařízení ETCS. Jak uvedla AŽD v tiskové zprávě, šlo o „první nákladní vlak na světě, který byl úspěšně řízen českým ATO za dozoru ETCS“.

Trať Sierre – Sion je vybavena systémem ETCS úrovně L2 a společnost SBB na ní pro účely testů nainstalovala i traťovou část ATO, která komunikovala s mobilní částí na lokomotivě. Vlak byl při první jízdě tvořen lokomotivou DB Cargo Switzerland 185.141-9 a sedmi nákladními vagóny.

Na lokomotivě byl instalován systém ATO společnosti AŽD typu DriveSWing CRV&AVV, který komunikoval s vozidlem a palubní jednotkou ETCS. Komunikační rozhraní byla veřejná a interoperabilní, což znamená, že palubní část ATO může komunikovat s traťovou částí ATO jiného výrobce. To také bylo předmětem ověření při zkušebních jízdách.

Displej ATO po cílovém zastavení vlaku. Pramen: AŽD Praha

„Perfektní výsledky českých systémů ve Švýcarsku potvrzují, že se AŽD může směle zařadit mezi nejlepší technologické společnosti světa, určující směr moderních řídicích a zabezpečovacích zařízení na železnici,“ uvedl předseda sekce ERTMS (Evropský systém řízení železniční dopravy) při Evropské asociaci železničního průmyslu UNIFE Vladimír Kampík ze společnosti AŽD.

První testy ATO s ETCS se uskutečnily jako takzvaný „technologický demonstrátor“ v rámci mezinárodní spolupráce v projektu Shift2Rail (partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem zvýšit kapacitu a spolehlivost a snížit náklady životního cyklu železnice). Testy ve Švýcarsku vede DB Cargo, které spolupracuje se společnostmi AŽD, Alstom, Thales, Hitachi, Siemens a dalšími. Na příští měsíc jsou plánovány podobné testy na britské železniční síti ve správě Network Rail.

Společnost AŽD předpokládá, že brzy dojde k navázání spolupráce s výrobci železničních vozidel s cílem instalovat ATO na hnací vozidla jako standard. ATO podle AŽD „optimalizuje časově železniční provoz a citelně snižuje spotřebu elektrické energie“.

Tagy ATO automatické vedení vlaku AŽD Praha Švýcarsko
109 komentářů