České dráhy zahájily školení strojvedoucích pro provoz pod dohledem ETCS

Trenažér na školení strojvedoucích. Pramen: České dráhyTrenažér na školení strojvedoucích. Pramen: České dráhy

České dráhy se letos připravují na zahájení zkušebního provozu pod dohledem ETCS v osobní dopravě.

České dráhy zahájily v těchto dnech výcvik strojvedoucích, kteří budou v příštích letech jezdit pod dohledem zabezpečovacího systému ETCS. Do konce roku chce dopravce vyškolit až stovky strojvedoucích. Se zahájením provozu pod ETCS na několika železničních tratích počítají dráhy během roku.

„K úspěšné implementaci moderního vlakového zabezpečovacího systému ETCS do provozu na české železnici je velmi důležité připravit také zaměstnance, kteří ho budou využívat. Jízda pod dohledem ETCS má totiž jinou filozofii, než jaká je u dosavadních systémů,“ uvedla členka představenstva ČD Blanka Havelková.

V úvodní fázi projdou školením strojvedoucí-instruktoři, na které naváže školení dalších strojvedoucích. V rámci přípravy se strojvedoucí seznámí s novými předpisy, podle kterých se organizuje provoz na tratích vybavených traťovou částí ETCS, naučí se ovládat a používat samotné zařízení ETCS na lokomotivě, získá dovednosti při jízdě pod dohledem ETCS i při plynulém přechodu mezi oblastí vybavenou traťovou částí ETCS a oblastí vybavenou národním vlakovým zabezpečovacím zařízením.

Systém ETCS kontroluje jízdu strojvedoucího a předává mu informace o maximální povolené rychlosti, o bodu, kde dochází k této změně a o brzdné vzdálenosti. Strojvedoucí musí přizpůsobit způsob jízdy a rychlost vlaku tak, aby splnil parametry nastavené počítačem zabezpečovacího zařízení, například aby nepřekročil tzv. brzdnou křivku. Ta udává, jakým způsobem musí snižovat rychlost, aby bezpečně zastavil nebo zpomalil ke stanovenému bodu (návěstidlo, omezení rychlosti). Pokud strojvedoucí požadované parametry nesplní, pak ETCS automaticky zasáhne nouzovým brzděním.

České dráhy se letos připravují na zahájení zkušebního provozu pod dohledem ETCS v osobní dopravě. V průběhu roku bude postupně zahájen provoz pod dohledem ETCS u desítek hnacích vozidel na několika tratích Správy železnic. Mezi první lokomotivy a úseky budou patřit stroje řady 362 na trati Přerov – Břeclav a elektrické jednotky 650.2 na trati Plzeň – Cheb.

Tagy České dráhy ETCS strojvedoucí
31 komentářů