České dráhy vybraly projektanta velké modernizace depa v pražské Michli

Zaplněné odstavné nádraží v Praze během omezení provozu. Foto: ČDZaplněné odstavné nádraží v Praze během omezení provozu. Foto: ČD

Z projektových prací vzejde také cena samotné stavby, odhadovat se dá na stovky milionů

České dráhy chystají velkou modernizaci depa v pražské Michli, které je známé jako Odstavné nádraží Jih. Projekt přitom pořídí levněji, než čekaly. V soutěži zvítězilo konsorcium české společnosti AFRY CZ a švédské AF-Infrastructure s cenou 50 milionů korun. Předpokládaná cena byla 85 milionů. Dalšími účastníky tendru byly Moravia Consult Olomouc, Sagasta a Metroprojekt.

Projekt nese název „Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ (Středisko údržby) Jih a vybavení sanitárních kolejí“. Vítěz tendru vytvoří dokumentaci pro územní a stavební řízení, zajistí vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. Z projektových prací vzejde také cena samotné stavby, odhadovat se dá na stovky milionů.

Zahrnovat budou především zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih, výstavbu nových sanitárních kolejí v odjezdové části SÚ Jih včetně dodání technologií a vybudování nového zhlaví kolejí skupiny 600. Ty jsou nyní kusé. Fakticky se jedná o výstavbu propojovací koleje k hale a odstavným kolejím ve střední skupině. Vznikne také čistička.

„Při současném rozvoji dálkové i příměstské železniční, požadavky na kulturu cestování a hygienu a vlivu na životní prostřední, je nutné rozšířit stávající infrastrukturu SÚ Jih. Nyní jsou sanitární koleje pouze v kolejišti mezi halami a jsou kapacitně už za hranou stávajících potřeb dopravy. Propojí SÚ Jih s nádražím Vršovice, to umožní zvýšit propustnost celého SÚ Praha a zároveň celého železničního uzlu v případě poruchy, nebo v případě mimořádné události,“ uvedla nedávno mluvčí drah Gabriela Novotná.

Stavba má trvat 18 měsíců.

Tagy České dráhy depo Michle Odstavné nádraží Jih Top
33 komentářů