dkv-spojujeme

České dráhy neuspěly s žalobou ve sporu o lokomotivy se Škodou Transportation

Lokomotiva řady 380 na zkušebním okruhu ve Velimi. Foto: České dráhyLokomotiva řady 380 na zkušebním okruhu ve Velimi. Foto: České dráhy

Pokud se České dráhy odvolají, bude případ znovu řešit vrchní soud.

České dráhy neuspěly u Městského soudu v Praze s žalobou, kterou se snažily dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu ve sporu se Škodou Transportation. Soud se dnes po rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) vrátil ke sporu o platnost arbitráže, na jejímž základě České dráhy doplatily strojírenské firmě Škoda Transportation 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv. Všechny námitky drah, včetně té na podjatost jednoho z rozhodců, zamítl. Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů podat odvolání.

NS vrátil případ na Městský soud do Prahy, protože uznal námitku Českých drah, že justice chybovala, když se odmítla zabývat údajnou podjatostí jednoho z rozhodců.

České dráhy dnes prostřednictvím svého právního zástupce u soudu mimo jiné tvrdily, že bylo poškozeno právo na spravedlivý proces. V případě podjatosti rozhodce Milana Poláka uvedly, že se dvakrát lživě vyjadřoval k důležitým okolnostem a byl vysoce postaveným členem advokátní kanceláře Weinhold Legal, která se stala součástí globální poradenské skupiny Ernst & Young. Její součástí je i znalecký ústav E&Y Valuations, který pro Škodu Transportation zpracoval dva znalecké posudky.

Soudkyně uvedla, že u soudů první i druhé instance byla poskytnuta široká možnost vyjadřovat se k námitkám a není možné je podávat donekonečna. Nevyhověla ani dalším námitkám a při odůvodnění uvedla, že všechny byly nedůvodné ve shodě s předcházejícími soudy.

Odvolala se i na rozhodnutí NS, v kterých se například uvádí, že důvod pochybovat o nepodjatosti rozhodce je dán, je-li objektivní skutečnost, která vzbuzuje pochybnosti. „A pokud soud v tomto případě posuzuje všechny okolnosti, tak nemá za to, že by byl naplněn předpoklad, že by zde byly důvodné pochybnosti o podjatosti rozhodce. I tuto námitku shledává jako nedůvodnou směrem ke zrušení rozhodčího nálezu, tudíž žalobu jakožto takovou v plném rozsahu zamítl,“ řekla soudkyně Jana Přibylová.

Národní dopravce si u Škody objednal 20 lokomotiv zhruba za 2,5 miliardy Kč. Lokomotivy měl převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku. Arbitráž nakonec přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy korun.

Dráhy rozhodnutí arbitráže neuznaly a požadovaly u soudu jeho zrušení. Pražský městský soud uznal rozhodnutí arbitráže za platné. Dráhy poté uplatnily řadu právních argumentů, včetně údajné podjatosti rozhodce ale vrchní soud v Praze ale dospěl k závěru, že pokud o námitce podjatosti negativně rozhodlo předsednictvo rozhodčího soudu, nelze ji znovu přezkoumávat v řízení o žalobě před obecnými soudy. Pokud se České dráhy odvolají, bude případ znovu řešit vrchní soud.

Tagy České dráhy lokomotiva 380 Škoda Transportation
46 komentářů