cargo

České dráhy musí definitivně zaplatit pokutu za první nákup RegioPanterů

RegioPanter mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Foto: České dráhyRegioPanter mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Foto: České dráhy

České dráhy definitivně prohrály spor s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zaplacení pokuty za chyby při soutěži na

České dráhy definitivně prohrály spor s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zaplacení pokuty za chyby při soutěži na nákup patnácti nových elektrických jednotek RegioPanter. Pokutu 200 tisíc korun za zvýhodnění Škody Transportation již dopravce zaplatil.

Konec sporu vyplývá z nově zveřejněné výroční zprávy ÚOHS. Jde o zakázku, kterou začaly České dráhy soutěžit v roce 2010 v éře, kdy dopravce vedl Petr Žaluda. Šlo o úplně první nákup elektrických jednotek RegioPanter, Škoda je v době soutěže ještě neměla ani vyvinuté. V této zakázce jich dodala nakonec celkem patnáct. Zatímco stížnosti konkurence například na nezvyklou šířku dveří ÚOHS odmítl, pět let po vypsání soutěže začal řešit u stejné zakázky jiný problém: dodatek ke smlouvě.

České dráhy dodatkem umožnily vyhnout se sankcím za pozdní dodání. Podle původní smlouvy se termínem dodání považovalo předání již schválených jednotek. Škoda je sice dodala včas, ale neschválené. Podle původní smlouvy tak měla zaplatit pokutu. České dráhy ale usoudily, že když jezdí ve zkušebním provozu s cestujícími neschválené, újma nenastala a dodatkem Škodu povinnosti zbavila.

Takový postup se ale nelíbil nejen ÚOHS, ale ani auditním orgánům rozdělujícím evropské dotace. Velká část RegioPanterů byla pořízena s evropskou dotací, Českým drahám stále hrozí, že je budou muset vracet. Řízení ale není ukončeno. Auditní orgán ministerstva financí už dříve rozhodl, že České dráhy by podle vyměřených korekcí měly vrátit 588 milionů korun.

„Pokud zadavatel po uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku uzavře dodatek, který se dotýká termínu dodání a případné sankce v podobě smluvní pokuty při nedodání sjednaného plnění, pak se jedná o změnu podstatnou, která je způsobilá ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Dodavatelé totiž zvažují svoji účast v zadávacím řízení a upravují podobu svých nabídek právě na základě zadávací dokumentace a jakoukoliv její budoucí změnu nemohou dopředu předvídat,“ uvedl ÚOHS ve své argumentaci. Jinými slovy, kdyby konkurenti Škody věděli, že se mohli pokutě vyhnout i při pozdním dodání, do soutěže by se přihlásili.

Spor několik let zaměstnával soudy. Krajský soud nejprve verdikt ÚOHS zrušil, nakonec dal ale za pravdu ÚOHS Nejvyšší správní soud.

„Proti rozhodnutí nebyl přípustný žádný řádný opravný prostředek, takže je rozhodnutí konečné, ač se s jeho závěry neztotožňujeme,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Tagy České dráhy Nejvyšší správní soud NSS RegioiPanter Škoda Transportation ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
71 komentářů