České dráhy mají první railjet s opakovačem, má zlepšit příjem mobilního signálu

Instalace opakovače do railjetů. Foto: ČDInstalace opakovače do railjetů. Foto: ČD

Lepší mobilní signál ve vlacích má podle dopravce posílit jeho konkurenceschopnost.

Volat z vlaku nebo používat data by mělo být spolehlivější než dosud. České dráhy začaly s instalací takzvaných opakovačů mobilního signálu do svých vlaků. Jako první se v rámci pilotního projektu objeví v railjetech. Instalaci zajistila ČD – Telematika.

Nově vybavená jednotka vstoupila do šestiměsíčního testovacího provozu. „Cestující se ve vlacích setkávají na některých místech s výpadky datových služeb a mobilních hovorů. Důvodem jsou samotné železniční vozy, které tlumí šíření signálu. Pilotní projekt instalace opakovače mobilního signálu je prvním krokem, který tuto situaci ve vlacích výrazně zlepší,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagonů, výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí.

Věřím, že zkušební provoz bude úspěšný a v dohledné době se nám podaří zajistit financování pro sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí. To také posílí konkurenční výhodu Českých drah a železnice proti individuálnímu motorismu,“ podotkl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Pilotní testovací provoz soupravy poslouží především k ověření kvality mobilního signálu při využití technologie opakovače a k získání zpětné vazby od cestujících.

„Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizovány, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím, a instalace vyžaduje individuální technické řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a samostatné typové schválení Drážním úřadem,“ zdůrazňuje Tomáš Businský, člen představenstva ČD – Telematiky. „Jeden opakovač může zajistit pokrytí signálem až čtyř jednotlivých spřažených vozů,“ dodal Businský.

Instalace opakovače do railjetů. Foto: ČDInstalace opakovače do railjetů. Foto: ČDInstalace opakovače do railjetů. Foto: ČD
Tagy ČD-Telematika České dráhy mobilní signál ve vlaku opakovač railjet
78 komentářů