LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Češi se dohodli s Poláky na společných studiích k VRT do Vratislavi a Katovic

Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIlustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty se na jednání minulý týden předběžně dohodly s polskými kolegy na společném plánování

Ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty se na jednání minulý týden předběžně dohodly s polskými kolegy na společném plánování vysokorychlostních tratí mezi oběma zeměmi. Ve hře jsou „vrtky“ z Prahy do Vratislavi a z Ostravy do Katovic. Prvním společným krokem bude vypsání dvou tendrů na zpracování studií proveditelnosti. Administraci tendrů bude mít nejspíš na starost SŽDC v úzké součinnosti s polskou stranou.

Mezinárodní studie proveditelnosti mají mimo jiné zafixovat trasu vysokorychlostních železnic. Zatímco na severní Moravě jde jen o posuny v rámci regionu a výběr jedné varianty z několika dosud územně chráněných, u směru na Vratislav se bude na české straně rozhodovat mezi Hradcem Králové a Libercem.

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Poláci už orientačně srovnali obě varianty. Hlavní výhodou hradecké varianty je celkově kratší jízdní doba, tato trasa také lépe napojuje českou část turisticky oblíbených Krkonoš a spojuje polskou Vratislav i s hradecko-pardubickou aglomerací, na čemž má polská strana zájem. Liberecká varianta naopak lépe napojuje Jelení Horu a polskou část Krkonoš, což je ale polská strana schopna řešit stejně efektivně konvenční železnicí.

V Polsku přitom po letech dostává myšlenka vysokorychlostní železnice znovu zelenou. Polsko připravilo investiční program obdobný českým Rychlým spojením, který zahrnuje zvýšení rychlosti na vybrané stávající síti a i zcela nové trati; první by měla vést z Varšavy do Lodže.

Tagy Hradec Králové Katovice liberec Polsko SŽDC Vratislav VRT
18 komentářů