Cena má váhu jen 30 procent. SŽDC hledá zpracovatele studie VRT do Ostravy

Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIlustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) hledá zhotovitele studie proveditelnosti k chystané vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava. Dnes se

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) hledá zhotovitele studie proveditelnosti k chystané vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava. Dnes se otevíraly nabídky, přišly od dvou zájemců. Ze studie má mimo jiné vzejít návrh trasy.

Tendr je přitom zajímavý tím, že SŽDC jako první v rezortu dopravy sáhla k americké metodě Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP). Nabídky se budou nyní anonymně hodnotit podle ekonomické výhodnosti na základě poměru nabídkové ceny a kvality.

Výrazně tím poklesla váha ceny, která dosud vždy v tendrech hrála dominantní roli. Kritéria a jejich podíl na celkovém hodnocení jsou následující: nabídková cena (30 pct.), odborná úroveň (20 pct.), identifikace a řízení rizik (15 pct.), přidaná hodnota (10 pct.) a schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele (25 pct.).

„Vysokorychlostní tratě jsou pro Česko klíčová infrastruktura. Resort dopravy intenzivně připravuje spojení z Prahy na Drážďany, pro úsek Praha – Brno – Břeclav zpracovává studii proveditelnosti, pro úsek Brno – Přerov dokumentaci k územnímu rozhodnutí a připravuje pilotní úseky na předměstích největších měst. A brzy rozhodneme i o zhotoviteli studie úseku Ostrava – Přerov, který by měl připravit vše pro co nejrychlejší výstavbu,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi Brnem a Přerovem bude trať na 200 kilometrů v hodině, plnohodnotná VRT s rychlostí přes 300 kilometrů v hodině by pak měla vzniknout až v úseku mezi Přerovem a Ostravou, kterého se týká chystaná studie.

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Metoda hodnocení nabídek Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP) byla vyvinuta na Arizonské státní univerzitě. „Cílem této metody je zajistit co nejširší uplatnění tvůrčí invence dodavatelů a zadavatelům poskytnout možnost rozlišení zkušeností a kvality jednotlivých dodavatelů. V Nizozemsku tato metoda vedla ke vstupu nových, dříve pouze na základě nabídkové ceny nekonkurenceschopných dodavatelů na trh veřejných zakázek. Dále došlo k urychlení projektů a v důsledku výběru kvalitních dodavatelů i k výraznému snížení nedostatků ve výstupech a v konečném důsledku též ke snížení objemu víceprací,“ doplnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Po otevření obálek proběhne nejpozději na přelomu ledna a února anonymní hodnocení nabídek v rámci dílčích kritérií Odborná úroveň, Identifikace a řízení rizik a Přidaná hodnota. Schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele se bude posuzovat formou pohovoru. Po ukončení hodnocení necenových kritérií se v termínu a místě určeném zadavatelem uskuteční otevírání nabídkové ceny. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v březnu.

Do šesti měsíců po podpisu smlouvy bude muset předat podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a Dokumentace pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov. Do 14 měsíců po podpisu smlouvy pak musí předat finální verzi studie proveditelnosti včetně zapracovaných připomínek a stanovisek, které umožní předání studie ke schválení centrální komisi ministerstva dopravy.

Tagy ostrava Přerov studie SŽDC VRT
21 komentářů