Bývalí ministři: Problémem chystaných slev je kontrola, kapacita vlaků i nejisté finance

Cestující, ilustrační foto. Foto: RegioJetCestující, ilustrační foto. Foto: RegioJet

Vláda v demisi by měla příští týden schvalovat zavedení 75procentních slev pro seniory a mládež ve vlacích a autobusech. Nápad

Vláda v demisi by měla příští týden schvalovat zavedení 75procentních slev pro seniory a mládež ve vlacích a autobusech. Nápad vyvolal velké diskuse, a proto se deník Zdopravy.cz obrátil i na bývalé ministry dopravy z dotazy: Považujete to za správný krok? Proč ano, proč ne? Co říkáte sumě téměř šesti miliard, což je odhad státních kompenzací dopravcům?

Někdejší šéfové rezortu nápad vesměs odsuzují jako populistický, který přinese řadu problémů, například při kontrole nároků dopravců na kompenzace. „Systém financování dopravy se tak začíná nekoncepčně a nevratně prodražovat,“ uvedl Zbyněk Stanjura. Najdou ale i pozitiva. „Je v našem zájmu, aby lidé jezdili více vlakem či autobusem, a to proto, že je to doprava šetrnější pro životní prostředí,“ říká například Pavel Dobeš. Odpovědi jsou redakčně kráceny.

Antonín Prachař (2014)

Toto opatření bude mít za následek zvýšení počtu cestujících na úkor těch, kteří na slevy nedosáhnou, rádi by jeli vlakem, ale nebudou moci z důvodu kapacity. Stejný problém je u dálkových autobusů. MHD by naopak měla být zdarma pro důchodce automaticky. Frekvence spojů je dostatečná a nedojde k razantnímu omezení kapacity.
Samostatnou kapitolou je kontrola. Nyní se kompenzace vyplácí dopravcům zpětně. Jak chce někdo zajistit kontrolu kompenzací zpětně. Jak zajistí nárok na slevu v případě zakoupení dokladu přes internet? Souhlasím se slevami pro důchodce v navrhované výši za předpokladu nákupu jizdního dokladu proti kontrole dokladu. Jiné slevy bych nezaváděl.

Zbyněk Stanjura (2012 – 2013)

Navržené opatření nepovažuji za dobré rozhodnutí. Návrhu nepředcházel žádný společenský požadavek, jde o nevratné rozhodnutí určující fungování celého sektoru cenovým výměrem MF vlády v demisi.
Na Slovensku vidíme opačné dopady, než jsou ohlášené pozitivní efekty masívních slev. Více lidí jezdí znovu autem místo veřejnou dopravou, která je plná „dotovaných“ cestujících.
Navržené opatření zvyšuje mandatorní výdaje státu o šest miliard korun ročně, za volební období se tak může jednat až o 24 miliard korun. Systém financování dopravy se tak začíná nekoncepčně a nevratně prodražovat.
Na místo investic do infrastruktury přichází vláda v demisi s opatřením bez reálného pozitivního dopadu pro sektor. Výsledkem bude jen obrovská zátěž finanční i administrativní. Problémem bude také výkaznictví. Není jasné, zda je vůbec možné provádět efektivní kontrolu.
Opatření může mít kritický dopad i na objednatele, kteří se musejí přizpůsobit v rámci tarifu. Dopravci mají vozidla dimenzovaná na určitou kapacitu, která se však zvýší a oni již nemají finance na úhradu dalších spojů.

Pavel Dobeš (2011 – 2012):

Podpora veřejné dopravy, zejména na úkor osobní automobilové dopravy je krok správným směrem. Je v našem zájmu, aby lidé jezdili více vlakem či autobusem, a to proto, že je to doprava šetrnější pro životní prostředí a je to doprava bezpečnější.
Ovšem je třeba nastavit podmínky pro dopravce tak, aby slevy nebyly ze strany dopravců zneužívány jako v minulosti. A nedílnou součástí takového kroku musí být měření a vyhodnocení, tedy o kolik se změní počet cestujících (v případě zavedení slev). V jakých regionech, v jakých hodinách, dnech apod. a podle toho případně slevy za rok či dva upravit.
Nesmí se stát, že díky slevám dojde k tak velkému nárůstu cestujících (studentů/seniorů), že to ovlivní počet míst a kvalitu cestování pro lidi platící standardní cenu. To by dlouhodobě nezvyšovalo počet cestujících, ale jen vyměnilo jejich strukturu. Pokud by toto měl být výsledek, tak v takovém případě je celý projekt naprosto k ničemu a je to jen „předvolební populismus“. Proto je velká otázka, zdali má být sleva 75 procent – zde je třeba se ptát, kdo na toto číslo přišel a jak. A pokud bude sleva 75 procent, tak jaké je očekávání s ohledem na zvýšení počtu cestujících a ujištění, že tento nárůst neovlivní kvalitu služeb pro cestující bez slevy.

Rovněž velmi důležitá je dohoda s ministerstvem financí na formě záruky, že na tyto slevy bude rozpočet ministerstva dopravy mít peníze. Bez jasného zakotvení slev (rozhodnutím na úrovni Vlády a v Parlamentu) je to obrovský hazard do budoucnosti.

Radek Šmerda (2011)

Nejde tady o řešení nějakého problému, ale o čirý populismus, který zaplatíme všichni, tedy i ti daňový poplatníci, kteří jezdí vlakem a autobusem za prací. Ale jak podpořit mobilitu pracovní síly například formou daňových úlev nikdo neřeší. Pracující budou jezdit za plné jízdné do práce, aby mohli vydělat na tato populistická gesta.

Jestliže máme zbytných šest miliard, dejme je na důchody přímo a na rodiny s dětmi rovněž. Studenti si poradí. Taková miliarda na vysoké školy by byla také jistě znát. Nebo je prostě investujme do lidí v regionech, dejme jim kvalitní levnou dopravu za prací, službami a lékařskou péčí, ať se nůžky mezi velkými městy a regiony přestanou rozevírat.

Gustav Slamečka (2009 – 2010)

Mou první reakcí je, že jde předně o politické rozhodnutí, které se ne úplně jednoduše hodnotí odbornými argumenty. Nicméně vnímám jako velký problém efektivity vynakládaných dotací v oblasti veřejné dopravy značné a zvětšující se rozdíly v obsazenosti spojů. Nemyslím si, že příčiny jsou primárně ekonomické (myšleno cena dopravy). Cestující se nerzhoduje jenom podle ceny ale i dle dalších kritérií, jako je čas přepravy, pohodlí, možnost parkování u stanic, kvalita služeb a tak dále. Z tohoto pohledu by se mi jevilo účelnější nasměrovat úsilí a zdroje státní správy do oblastí, které by zlepšovaly komplexní dopravní službu a tak přilákaly větší zájem cestujících. A že máme co zlepšovat, například využití potenciálu železničních stanic nebo propustnosti tratí v okolí velkých měst.

Petr Bendl (2009)
Je evidentní, že jde o populismus. Dopad jejich původního slibu je zřejmě samotné vyděsil a tak hledají jak nebýt za lháře a ze slibu ubrat. Neříkám, že jistá míra podpory dětem, studentům i seniorům, být nemá, ale kvalitní dopravní systém se bez peněz vybudovat nedá. Hledal bych nějakou “zlatou střední cestu”. Finance v dopravě velmi chybí. Jen slepí nevidí stav naší dopravní infrastruktury.
Mimochodem jízdné zdarma prosadila ČSSD ve Středočeském kraji, následkem čehož se výrazně snížil počet spojů, což poškodilo hlavně rodiny s dětmi v malých obcích, kterým se tak výrazně snížila šance dostat se ze školy domů veřejnou dopravou.

 

Tagy ministři slevy vláda
42 komentářů