Bratři Šuškovi ovládnou byznys oprav nákladních vozů. Největší zákazník je ale nechce

Výroba nákladních vozů v Lounech. Foto: Legios LocoVýroba nákladních vozů v Lounech. Foto: Legios Loco

Traťová strojní společnost (TSS), kterou ovládají bratři Rudolf a Peter Šuškovi, se stane novým majitelem lounských železničních opraven nákladních vagónů.

Traťová strojní společnost (TSS), kterou ovládají bratři Rudolf a Peter Šuškovi, se stane novým majitelem lounských železničních opraven nákladních vagónů. Boj o někdejší byznys společnosti Legios přitom nabral nečekaný vývoj i pro tuzemské nákladní železniční dopravce. Skupina Rail Invest obou bratří tímto nákupem získá výrazně nadpoloviční podíl na trhu oprav nákladních vagónů.

V dražbě majetku zkrachovalé vagónky Legios, nyní nazvané Heavy Machinery Services (HMS), byli tři zájemci. TSS nabídla bezkonkurenčně nejvíce: 751 milionů korun. Firma překvapila zejména společnost Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, která má nyní lounský areál v nájmu. Do poloviny roku se bude muset sbalit. TSS už insolvenční správkyni tři čtvrtě miliardy korun zaplatila.

Celá akvizice je pozoruhodná z více důvodů. Šuškovi za opravny zaplatili téměř trojnásobek odhadní ceny. Největší možný zákazník v Česku, státní nákladní dopravce ČD Cargo, nechce ale jejich služby využívat a firmu už dříve zařadil na takzvaný blacklist kvůli problémům s termíny a kvalitou.

Stálo nás to hodně sil a energie. A také peněz. Ale všechno má svou cenu. To, že nás někdo přeplatí několikanásobně, je věc, kterou neovlivníme. My jsme viděli cenu podniku v nějaké úrovni a podle toho jsme nabídli cenu,“ řekl Strnad k výsledku prodeje časopisu Forbes.

Investujeme, zvýšíme mzdy, slibují noví majitelé

V Lounech chce nový majitel investovat a rozšířit výrobu.  „Ve společnosti HMS plánujeme rozšíření provozu a stávajících výrobních kapacit. Jedná se hlavně o oblast novovýroby a revizních oprav nákladních vagónů,“ uvedla firma v odpovědích na dotazy Zdopravy.cz. Podle vyjádření společnosti je důvodem koupě HMS doplnění a ucelení výrobního programu v segmentu železnice. „Ukončení insolvence HMS a prodej naší společnosti bude mít pro zaměstnance HMS velice pozitivní dopad. Ihned po převzetí závodu dojde u stávajících zaměstnanců, kteří jsou v trvalém pracovním poměru v HMS k narovnání mezd. Jak jsme zjistili z poskytnutých materiálů, tak mzdy v HMS jsou dlouhodobě pod průměrem ve srovnání se mzdami v železničním odvětví,“ uvedla firma.

TSS chystá v Lounech investice do zmodernizování infrastruktury jako jsou komunikace, energetická média, vlečka, zateplení budov a podobně. Zároveň posílíme a rozšíříme závod o nové technologie potřebné k výrobní činnosti závodu. „Vždyť není ještě tak dávná doba tomu, co tento závod v Lounech patřil mezi jeden z  nejlepších ve svém oboru v České republice,“ odpovědělo vedení TSS.

Bratři Šuškovi se vyhýbají publicitě, budují ale velký železniční byznys. K Ostravským opravnám a strojírnám (OOS) koupili v minulosti TSS od Českých drah, která je vysoce ziskovou společností, patří pod ně také TSS Cargo.

O celé skupině se začalo mluvit před třemi lety, když se TSS Cargo objevilo na seznamu firem, které má koupit čínský investor. K transakci ale, podobně jako u jiných obchodů oznámených prezidentem Milošem Zemanem nedošlo. Šuškovi mají podle informací deníku Zdopravy.cz dobré kontakty na Zemanova poradce Martina Nejedlého, v minulosti měli blízko zejména k lidovcům. V době působení Milana Šimonovského na postu ministra dopravy firmy Šušků získaly velké zakázky u Českých drah, později u ČD Cargo.

Ovládnutí trhu s opravami nákladních vozidel

Podle odhadů může mít skupina bratří Šušků nově více než 80 % trhu s opravami nákladních vozidel v Česku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zatím spojení neřeší, TSS je přesvědčeno, že ani řešit nemusí. „Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

V Česku nejvíce zakázek na opravy vozů zadává ČD Cargo. Vztahy dopravce a opraven jsou ale dlouhodobě vyhrocené. Zatímco v prvním desetiletí nového tisíciletí OOS vykazovaly mimořádně vysoké zisk a měly od ČD Cargo řadu zakázek, postupně se dostaly u dopravce až na takzvaný blacklist.

Stalo se tak poté, co firma přestala podle ČD Cargo plnit termíny oprav. Šlo přitom o zakázky jak Ostravským opravnám a strojírnám, tak dceřiné společnosti TSS, TSS Cargo. „Aktuálně po nich vymáháme penále za prodlení v řádu desítek milionů korun. Neopravovali v době, kdy jsme vozy velmi nutně potřebovali, zejména kvůli kůrovcové kalamitě,“ sdělilo vedení společnosti ČD Cargo na dotaz Zdopravy.cz

Ještě v roce 2015 opravovaly OOS prakticky sto procent vozů ČD Cargo, postupně ale jejich podíl klesal. „Soutěžíme i v minitendrech, posilujeme vlastní opravárenské kapacity,“ říká vedení Carga. Nemá firma obavy z toho, že nakonec kvůli ovládnutí trhu jednou skupinou opravy prodraží? „Je pravdou, že dojde k velké koncentraci do rukou jedné skupiny. Jsou ale i jiní opravci nejen u nás, ale i za hranicemi. Již delší období se nám do soutěží hlásí celá řada opravců, každým rokem se na našich opravách podílí 4 až 5 vysoutěžených partnerů, když se zaměřují každý na konkrétní řady vozidel. Pro představu opravujeme přes 2000 vozů ročně,“ sdělilo ČD Cargo. Vyjmutí z blacklistu v případě skupiny bratrů Šušků brání hlavně soudní spory.

Spory s OOS začaly již v roce 2017, kdy se opravce začal dostávat do prodlení s nasmlouvanými opravami nákladních vozů a vrcholí v první polovině roku 2019, kdy se již situace stala pro ČD Cargo neúnosnou. Některé vozy ve zmiňovaném období stály připravené k opravám i několik měsíců a OOS je nepřebírala k opravě. Podle ČD Cargo se opravny snaží zbavit viny argumentací jednoho bodu ze smlouvy, který umožňuje dopravci dodat takzvaný staropotřebný díl, který má být při opravě použit přednostně a to v případě, že s ním v daném okamžiku dopravce disponuje. Staropotřebné díly získává ČD Cargo především ze šrotace zastaralých neprovozních nákladních vozů. Klíčové ale je, že to smlouva umožňuje, nikoliv, že zakládá tuto povinnost vždy a automaticky. OOS toto ustanovení smlouvy vykládá odlišně a tvrdí, že bez staropotřebných dílů nemohly opravovat, a že jim vagóny čekající na tyto díly zablokovaly výrobní linku a tím vzniklo zpoždění.

Spory má ČD Cargo i s TSS Cargo, od kterého si ČD Cargo kvůli nedostatku vozů v minulosti vagóny najímalo. „Nejprve nám ukončili protiprávně smlouvu, pak si vozy nepřebrali zpět z nájmu za což požadovali dále uhradit nájemné a nakonec nám ještě naúčtovali penále za údajné poškození vozů,“ říká vedení ČD Cargo.

Dalším spor s firmou Šuškových se týká 1141 nákladních vozů. Na ně uzavřelo v roce 2009 ČD Cargo smlouvy na zpětný leasing se společností Financial Found. Ta sídlí v podstatě na stejné adrese jako OOS, využívá stejného právního zástupce jako OOS a na Slovensku je společníkem jedné firmy, v které opět figurují bratři Šuškovi. „Závazky jsme doplatili a nechali si přepsat vozy zpět na nás. Teď se snaží toto vlastnictví napadnout u soudu,“ oznámilo ČD Cargo. Poslední spor se týká nových železničních vozů, které měla firma vyrobit. Nevyrobila je, i když ČD Cargo zaplatilo zálohu. Peníze dosud zpět nedostalo. Podle informací redakce jde o necelý jeden milion euro.

Problémy se zpožděním dodávek od TSS měla v minulosti i Správa železnic. Nakonec ji ještě jako SŽDC zažalovala. Šlo o zakázky na modernizaci drezín. „Správa železnic vypořádávala či stále vypořádává dvě věci týkající se pohledávek vzniklých v souvislosti s plněním smluv týkajících se vozidel typu MUV uzavřených se společností Traťová strojní společnost. Nároku na zaplacení jedné z těchto pohledávek se správa domáhala v soudním řízení. V této věci správa a zhotovitel vůči sobě evidovali vzájemné pohledávky. Tyto pohledávky již byly vypořádány a věc byla skončena soudním rozhodnutím. Dodávka podle příslušné smlouvy přitom byla zhotovitelem splněna,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Zbylé pohledávky chce řešit státní organizace mimosoudně. „Příslušné smlouvy již přitom zanikly, aniž by došlo ke splnění jejich předmětu,“ dodal Illiaš.

Tagy bratři Šuškovi Heavy Machinery Services Legios Ostravské opravny a strojírny Rail Invest Top Traťová strojní společnost TSS
14 komentářů