Boj o státní postrk nákladních vlaků. Hledají se peníze, vhodné lokomotivy i paragrafy

ČD Cargo, postrhkové lokomotivy 230, foto: Zdopravy.cz/Josef PetrákČD Cargo, postrhkové lokomotivy 230, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), ministerstvo dopravy i sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz našly shodu na tom, že by nákladním vlakům

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), ministerstvo dopravy i sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz našly shodu na tom, že by nákladním vlakům mezi Kolínem a Brnem na trase přes Havlíčkův Brod mohly za peníze ze státního rozpočtu pomáhat postrkové lokomotivy. Cílem je odlehčení hlavnímu koridoru přes Českou Třebovou. Projekt ale naráží na nové problémy.

SŽDC zatím podle mluvčí Kateřiny Šubové plánuje, že postrkovou službu bude zajišťovat prostřednictvím jiné firmy vybrané ve veřejné soutěži. Ještě před jejím vypsáním ale SŽDC musí vyřešit problém, aby na postrky nebyly nasazeny jen staré lokomotivy nebo dieselové stroje.

Jako problematické pro vyhlášení veřejné zakázky se jeví skutečnost, že řada nově vyráběných elektrických hnacích vozidel neumožňuje v současné době provoz dvou činných hnacích vozidel na jednom vlaku. Důvodem je skutečnost, že některé kolejové obvody, zejména starších typů, jsou těmito moderními elektrickými hnacími vozidly nepříznivě ovlivňovány,“ řekla Šubová. V praxi by tak mohly být z postrku vyloučeny novější lokomotivy.

S nápadem na postrky přišel ŽESNAD.cz. Inspirací je vodní doprava, kde stát poskytuje „přípřež“ v podobě remorkéru Beskydy. Jde o řešení, které má hlavně uvolnit provoz nákladní trase Kolín – Brno přes Českou Třebovou. Ta je sklonově méně náročná, je ale tak plná, že nákladní dopravci musejí často dlouho čekat. Trasa přes Havlíčkův Brod není tak vytížená, ale dopravci ji příliš nevyhledávají. Sice je kilometricky téměř stejně dlouhá, její výškový profil ale není pro delší a těžší nákladní vlaky ekonomicky únosný.

Podle SŽDC je navíc určitá právní nejistota i v tom, zda vůbec může správce infrastruktury takovou službu poskytovat. „Současná právní úprava nepředpokládá poskytování postrkové služby hnacím vozidlem SŽDC, není to sice výslovně vyloučeno, nezakotvení naznačeného postupu však může vyvolat pochyby stran hospodárnosti postupu SŽDC,“ dodala Šubová. Proto SŽDC považuje za optimální, aby se zpracovala novela příslušných zákonných a podzákonných předpisů s odkazem na „Koncepci nákladní dopravy pro období 2017–2023  výhledem do roku 2030“.

Jasné zatím není ani financování. Ministerstvo dopravy podle předběžné dohody slíbilo peníze poskytnout ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Tagy Ministerstvo dopravy SFDI státní postrk SŽDC Žesnad.cz
53 komentářů