cargo

Auta mimo údolí Berounky. Kraj učinil krok k nové spojce od Hlásné Třebaně k pražskému okruhu

Křížení ulice Hlavní a Jinočanského potoka u Mirešic. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIAKřížení ulice Hlavní a Jinočanského potoka u Mirešic. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Nová silnice by měla výrazně odlehčit dnešnímu krajskému tahu, který vede do Prahy údolím Berounky skrze hustě osídlené území.

Středočeský kraj učinil důležitý krok v přípravě nové patnáctikilometrové spojky (II/116), která má propojit Hlásnou Třebaň s velkým pražským okruhem. Plán na novou silnici poslal do procesu posouzení vlivu na okolí (EIA), zatím do takzvaného zjišťovacího řízení.

Dokumentace neuvádí předpokládané náklady ani termín zahájení stavby, uvádí ale předpoklad, že by se po nové silnici mělo jezdit v roce 2030. Tím by se výrazně odlehčilo dnešnímu krajskému tahu, který vede do Prahy údolím Berounky (II/115, II/101) skrze hustě osídlené území. Na trase jsou například Dobřichovice a Černošice.

Začátek přeložky by byl mezi Hlásnou Třebaní a Dobřichovicemi, na pražský okruh by se napojila v mimoúrovňové křižovatce s Poncarovou ulicí (Exit 21) u Jinočan. „Je navržena mimo zastavěné území obcí tak, aby obyvatelé obcí nebyli negativně ovlivněni hlukem z komunikace, ale aby zároveň byla zajištěna dopravní obslužnost obcí,“ píše se v dokumentaci EIA.

Trasa v některých úsecích využije vedení stávajících silnic III. třídy, které budou upraveny. Jiné budou naopak opuštěny a zrekultivovány, případně využity jako cyklostezky. „Vzhledem k členitosti terénu a požadavkům na křížení s prvky dopravní a technické infrastruktury a prvky ochrany krajiny je v trase navrženo několik mostních objektů a jimi vyvolaných násypů a také úseky hlubokých zářezů,“ doplňují autoři dokumentace.

Budoucí spojka D0 a silnice II/116. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Budoucí spojka D0 a silnice II/116. Pramen: Středočeský kraj, dokumentace EIA

Přesnější vedení trasy je ke stažení v souboru pdf.

Tagy EIA Hlásná Třebáň - Jinočany II/116 seznam Středočeský kraj
48 komentářů