cargo

ŘSD ve Varech otevírá nový most přes Ohři, starý most silničáři strhli

Doubský most na silnici I/20, Karlovy Vary. Pramen: ŘSDDoubský most na silnici I/20, Karlovy Vary. Pramen: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje nový Doubský most v Karlových Varech. Most přes řeku Ohře, který propojuje místní části

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje nový Doubský most v Karlových Varech. Most přes řeku Ohře, který propojuje místní části Tašovice a Doubí, je součástí silnice I/20, což je významná dopravní tepna, vedoucí z Karlových varů do Plzně a dále do Českých Budějovic. Most je v blízkosti napojení silnice na D6. Objížďka vedla přes místní Dvorský most níže po proudu.

„Jednalo se o demolici a následnou výstavbu zcela nového mostu. Vše se nám podařilo v rekordním čase 37 týdnů také díky tomu, že v rámci výběrového řízení byl poprvé použit takzvaný žlutý FIDIC, kdy zhotovitel zajišťuje nejen samotnou výstavbu, ale i veškerou přípravu, která zahrnuje zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a vydání stavebního povolení,“ vysvětlil specifika stavby nového mostu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Most zbudovala Eurovia, cena bez DPH činila 75 milionů korun.

Doubský most (Pramen ŘSD)

Jde o mostní objekt o dvou polích. Nosná konstrukce je z 12 ocelových nosníků výšky 1 m, které jsou spřaženy železobetonovou deskou. Spodní stavba je železobetonová. Křídla rovnoběžná, založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

Délka přemostění

74,00 m

Délka mostu

89,40 m

Délka nosné konstrukce

76,00 m

Rozpětí

37,50 + 37,50 m

Šířka mostu

12,10 m

Stavební výška

1,47 m

Šířkové uspořádání

S7,5/50

Zhotovitel: EUROVIA CS

Celková cena stavby: 74,3 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 03/19 – 12/19

Tagy Doubský most Karlovy Vary silnice I/20
7 komentářů