32 miliard do bezpečnějších tratí. Stát chystá nový „jízdní řád“ na zavádění ETCS

Začátek úseku s ETCS, příjezd do Veselí n. L. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářZačátek úseku s ETCS, příjezd do Veselí n. L. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ministerstvo dalo dopravcům na připomínkování tři pracovní dny.

Ministerstvo dopravy dokončilo takzvaný Národní implementační plán zavádění evropského zabezpečovače ETCS na české železnice. Dokument stanovuje plán zavádění až do roku 2030 nejen na hlavní tratě.

Jeho verzi, kterou odeslalo ministerstvo dopravy dopravcům, si můžete stáhnout zde. Velmi krátkou dobu na připomínkování kritizuje Svaz osobních dopravců SVOD Bohemia.

Materiál uvádí odhadované náklady na zavedení ETCS i harmonogram instalace traťové části na jednotlivé úseky české železnice. Celkem má jít o 32 miliard do roku 2030. „Jedná se o expertní odhad provedený na základě znalostí a zkušeností Správy železnic z dosavadní přípravy investičních akcí a vycházející z aktuální cenové hladiny,“ uvádí ministerstvo v dokumentu. Po roce 2030 má být již finanční náročnost nižší.

Plán investic do ETCS na české železnici do roku 2030. Foto: MDČR

„Zatímco zejména státy západní Evropy již desítky let mají svá vlastní vlaková zabezpečovací zařízení, která disponují srovnatelnou úrovní bezpečnosti jako ETCS, a tento systém je tak pro tyto státy primárně nástrojem pro zajištění interoperability, pro Českou republiku je ETCS právě zejména s ohledem na úroveň bezpečnosti velký skok kupředu,“ uvádí ministerstvo v dokumentu.

Po spuštění výhradního provozu na I. a II. koridoru (s výjimkou úseku Děčín – Kralupy nad Vltavou, kde stále běží soutěž na zhotovitele) má v prosinci 2026 dojít k přepnutí na výhradní provoz z Prahy do Českých Budějovic, o rok později pak z Chebu do Berouna. Kompletní harmonogram navržený ministerstvem je v dokumentu přístupném zde.

Další miliardy korun půjdou do instalace palubních jednotek ETCS do vozidel. Stát hodlá pořízení i nadále částečně dotovat. Materiál neuvádí celkové náklady na instalaci, jen mluví o 9 miliardách korun na dotování.

Nesoulad s koncepčním materiály

Nad způsobem, jakým stát řeší tak zásadní materiál, se pozastavil Svaz osobních dopravců SVOD Bohemia. Materiál k připomínkování poslalo ministerstvo dopravcům den po tragické nehodě v Pardubicích a nechalo dopravcům jen tři pracovní dny na poslání připomínek. Neoslovilo ani všechny dopravce.

Plán zahrnuje všechny tratě v České republice, a měl by proto být předmětem důkladného jednání nejen s dopravci, ale hlavně s objednateli veřejných služeb. Za tři pracovní dny stačíte dokument o 62 stranách sotva přečíst,“ říká Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia. Odesílatel dokumentu Jindřich Kušnír, který vede odbor drážní dopravy na ministerstvu, v takové lhůtě nevidí problém.

Moravec současně upozornil, že materiál je zjevně připraven narychlo bez koordinace s jinými strategickými plány ministerstva. „Na první pohled lze odhalit termínový nesoulad s Koncepcí rozvoje elektrické trakce z roku 2023. Na téměř 30 tratích má být zaveden výhradní provoz pod ETCS a do 1 roku až 4 let má podle Koncepce být tatáž trať elektrizována. To v praxi znamená riziko zmařené investice dopravců a nehospodárné čerpání veřejných finančních zdrojů ze strany objednatelů,“ dodal Moravec. Podle něj má docházet ke změnám na infrastruktuře současně. Například s elektrizací si už dopravci mohou koupit nová vozidla vybavená ETCS palubní jednotkou.

Jaké tratě a kdy budou ve výhradním provozu pod dohledem ETCS? „Stručně řečeno, nevíme. Příloha ‚G‘ Prohlášení o dráze 2025 obsahuje více než 70 traťových úseků, které v NIP ETCS nejsou nijak podchyceny. Naopak NIP ETCS obsahuje více než 100 traťových úseků, o kterých není v příloze „G“ Prohlášení o dráze 2025 zmínka. Oba dokumenty jsou tedy ve vzájemném rozporu,“ dodal Moravec.

Tagy ETCS Národní implementační plán
74 komentářů