170 miliard na dvacet let. Středočeský kraj spočítal, kolik je potřeba na opravy silnic, aby dohnal vnitřní dluh

Oprava mostu v Kolíně. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeOprava mostu v Kolíně. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Podle dokumentu má už nyní kraj výrazně navýšit objem peněz do oprav silnic.

Středočeský kraj zpracoval dokument, ve kterém spočítal odhadované náklady na uvedení většiny silnic nižších tříd do optimálního stavu. Materiál počítá s výrazným navýšením peněz do oprav, aby došlo ke srovnání historického vnitřního dluhu. Celkové náklady kraj odhadl na 170 miliard korun na 20 let.

Vyplývá to z takzvaného Koncepčního plánu optimalizace silniční infrastruktury, který tento týden schválili radní. Dokument říká, jaká by byla ideální výše finančních prostředků plynoucích do silniční sítě, její rekonstrukce, stavby a údržby tak, aby se narovnal dluh, který na této infrastruktuře vznikl ve své podstatě ještě před předáním Středočeskému kraji.

Středočeská silniční síť je podle kraje nejhustší a nejvíce zatížená v celé České republice. Podle propočtů kraje hrozí, že síť bude zastarávat a kraj nebude schopen kvůli nedostatku peněz silnice opravovat. „Zároveň zde existuje značný dluh, který vznikl již při předání silniční sítě II. a III. tříd ze strany státu do vlastnictví kraje. Nevypořádané vlastnictví pozemků pod komunikacemi a následně poskytované prostředky neodpovídaly skutečnému rozsahu a zatížení sítě,“ konstatuje Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací a zároveň autor koncepčního materiálu.

Dokument řeší objem investic do silnic i předpokládané zdroje. „V průměru tak vychází na rok zhruba 8,5 miliardy  korun. Tempo investování by mělo být zvoleno tak, aby byly finanční prostředky nejdříve krátkodobě navýšeny a posléze postupně snižovány,“ míní Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy. Ten před několika měsíci uvedl, že možností je úvěr.

Při současném tempu investování (cca 5,5 miliard korun/rok) je tak třeba do roku 2042 navýšit rozpočet do silniční infrastruktury o zhruba 3 miliardy korun ročně a tím splatit vnitřní dluh, a to v konečné výši zhruba 60 miliard korun (bez inflace). „V případě menšího či dokonce žádného navýšení bude tento vnitřní dluh snižován pomaleji anebo vůbec,“ říká Karel Bendl.

Tagy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Středočeský kraj
84 komentářů