119 miliard do elektrizace tratí. Ministerstvo schválilo plán na dekarbonizaci železnice

Elektrizovaný úsek trati z Prunéřova do Kadaně. Foto: Správa železnicElektrizovaný úsek trati z Prunéřova do Kadaně. Foto: Správa železnic

Elektrizace má přinést výrazné úspory nejen z pohledu emisí, ale i nákladů na provoz.

Většina tratí v Česku by měla být v budoucnu elektrizovaná. Počítá s tím nový materiál Koncepce rozvoje elektrické trakce, který tento týden schválilo ministerstvo dopravy. Celkem má stát do elektrizace tratí investovat 119 miliard korun.

Provoz na dalších elektrických tratích přinese úsporu provozních nákladů a využití potenciálu rekuperace jako zdroje bezemisní elektřiny,“ uvádí se v dokumentu, který si deník Zdopravy.cz vyžádal u ministerstva. Ke stažení je zde.

Mapa elektrizace české železnice. Foto: MD

Z celkové částky 119 miliard připadá více než polovina nákladů na úpravy tratí, které již elektrifikované jsou. Půjde o takzvanou konverzi, tedy zjednodušeně řečeno přepnutí ze stejnosměrné na střídavou napájecí soustavu. Odhadované náklady jsou 70 miliard korun. Přechod ze systému 3 kV na systém 25 kV přinese snížení ztrát při přenosu trakčního výkonu. Ztráty ve vedení jsou při napětí 3 kV 69krát větší než při napětí 25 kV. Tedy tam, kde pracuje vedení 25 kV s účinností 99,5 %, pracuje vedení 3 kV s účinností 65,5 %.

Seznam projektů konverze napájení. Foto: MD

Celkem 32 miliard korun pak má jít do projektu takzvané prosté elektrizace. U té nebudou  součástí stavby trakčního vedení  další úpravy tratí. V této v této částce je i budování dobíjecích bodů pro bateriové vlaky.

Největší rozsah instalace trakčního vedení má proběhnout podle počtu kilometrů prostou elektrizací. Půjde o tratě mimo síť TEN-T. Materiál uvádí, že do roku 2026 má být takto upraveno 36 km tratí, do roku 2029 660 kilometrů, do roku 2032 pak 1 094 km, dalších 689 km po tomto období. Celkem stát řeší elektrizaci nejméně 2479 km tratí. Zbytek pak připadá na elektrizace nových tratí či modernizace stávajících spojených s elektrizací, jde zejména o spojení z Plzně do Bavorska přes Domažlice.

Projekty pro prostou elektrizaci. Foto: MDSeznam projektů pro elektrizaci a modernizaci současně. Foto: MDSeznam úseků tratí TEN-T pro elektrizaci. Foto: MD

Pod dráty většina tratí

Podle mapy by měl být na drtivé většině tratí takzvaný bezemisní provoz, zejména pak na lokálkách pak stát navrhuje provoz bateriových / vodíkových jednotek bez samotné elektrizace trati. K prověření je i elektrizace takzvané Kozí dráhy, tedy trati, u které stát dlouhodobě neví, zda ji chce nebo nechce provozovat. Jako první má jít na řadu elektrizace trati z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna a z Havlíčkova Brodu do Hlinska.

Ministerstvo odhaduje, že elektrizace přinese výrazné snížení energetické náročnosti dopravy. „Z důvodu výrazně nižší energetické účinnosti naftových vozidel přinese elektrizace železničních tratí při zachování provozního konceptu úspory energií cca 66 %,“ uvádí dokument. Ročně se má ušetřit 120 tisíc tun CO2. Elektrizace má přinést podle materiálu snížení závislosti Česka na fosilních zdrojích.

Podle dokumentu byla dosud užitečnost elektrické vozby v Česku „vnímána poněkud vlažně, v zásadě jen z pohledu spíše anonymního celospolečenského prospěchu úspor energie, úspor globálně působících emisí oxidu uhličitého.“ „Všechny tyto důvody prioritní orientace železnice na elektrickou vozbu pochopitelně zůstávají, avšak v důsledku aktuálního geopolitického dění jsou i v Česku velmi silně vnímány další aspekty pro rozšíření elektrické vozby,“ dodává dokument.

Dokument přináší i zajímavá data o tempu elektrizace tratí v Česku. Mezi lety 2011 a 2020 bylo elektrizováno 28 km tratí. Průměrná rychlost elektrizace v Česku tedy byla 2,8 km železničních tratí ročně. „Pokud bychom uvažovali, že cílem Česka bude elektrizace alespoň poloviny stávající železniční sítě, tedy přibližně dalších 1 500 km oproti dnešnímu stavu, bylo by takovým tempem dosaženo cíle v polovině 26. století,“ dodává materiál.

Tagy elektrizace tratí Ministerstvo dopravy prostá elektrizace
352 komentářů