cargo

Zlín bude mít první P+R parkoviště, stavba napojení průmyslové zóny začala

Budoucí napojení průmyslové zóny Zlín-východ. Foto: Zlin.euBudoucí napojení průmyslové zóny Zlín-východ. Foto: Zlin.eu

Pro Zlín jde o největší dopravní stavbu od roku 1990.

Tento týden začala ve Zlíně jedna z největších investičních akcí v dopravě za poslední roky. Za 288 milionů korun vznikne nové silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a současně i první parkoviště P+R ve městě.

Akce, částečně financovaná z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a fondů Evropské unie ve výši 190 milionů, tedy 65 % z celkového rozpočtu, zajistí větší komfort řidičů i obyvatel místní části Přítluky.

Celá akce byla vysoutěžena v rámci tří zakázek, hlavní získal Strabag. Ve dvou je ještě společně s firmou KKS. „V plánu je vybudování přestupního terminálu skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy a zastávky vlaku. Dále bude nové silniční napojení řešit silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytných parkovišť pro automobily i kola P+R a B+R,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek. Celkem zde bude zhruba 140 míst. Parkoviště vzniká u železniční trati, která má projít rozsáhlou modernizací a elektrizací.

Stávající most bude po dokončení nového přemostění odstraněn a nahrazen novou lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS. „V neposlední řadě dojde k propojení páteřní cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ dodal Čížek.

Pro Zlín jde o největší dopravní stavbu od roku 1990. Hotovo by mělo být v roce 2023. Detailněji je popsána na stránkách města.

Budoucí napojení průmyslové zóny Zlín-východ. Foto: Zlin.euBudoucí napojení průmyslové zóny Zlín-východ. Foto: Zlin.euBudoucí napojení průmyslové zóny Zlín-východ. Foto: Zlin.euBudoucí napojení průmyslové zóny Zlín-východ. Foto: Zlin.eu