Zdražování dorazilo i na ŘSD. Křižovatka u Vsetína vyjde o čtvrtinu dráž, než byl odhad

Jedno z nebezpečných míst na silnici I/57 ve Vsetíně. Foto: Google Street ViewJedno z nebezpečných míst na silnici I/57 ve Vsetíně. Foto: Google Street View

Úprava křižovatky za 220 milionů korun má přinést větší bezpečnost.

Sdružení firem Strabag a Eurovia CS vyhrálo soutěž na proměnu mimoúrovňové křižovatky silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně. Pro ŘSD jde letos o první zakázku, ve které vysoutěžená cena stoupla o více než pětinu. Takové nárůsty byly dosud běžné hlavně u Správy železnic.

Podle dat v registru smluv zaplatí ŘSD za křižovatku 220 milionů korun bez DPH, odhadovaná cena byla 175 milionů korun. Cena je tak o 25 % vyšší než odhadovaná. Důvodem může být i malý zájem: kromě vítěze přišla nabídka jen od Doprastavu.

Během akce dojde k výstavbě dvou nových křižovatkových větví stávající mimoúrovňové křižovatky silnic I/57 a I/69 v místní části Rokytnice. Úpravou dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Řidiči musejí v současném stavu zdolávat odbočování vlevo z velmi frekventované silnice I/57 a často zde dochází k dopravním nehodám. Problematické je především odbočování ze Vsetína směrem na Ústí, kde řidiči často neodhadnou rychlost přijíždějících vozidel z ostatních směrů a dochází ke střetům. Právě tyto nebezpečné situace by stavba rampy Mostecká spojená s novou okružní křižovatkou u Kotova na silnici I/69 (výpadovka na Zlín) měla odstranit.

Po úprava vozidla mířící od Valašského Meziříčí do centra Vsetína i na Zlín sjedou přibližně 200 metrů před současnou křižovatkou vpravo na rampu, po níž se dostanou dolů na novou okružní křižovatku u Kotova, kde odbočí vpravo na Zlín nebo vlevo do centra. Po rampě budou jezdit i auta jedoucí od centra či od Zlína směrem na Horní Lideč. Současný nájezd bude sloužit pouze k výjezdu vozů mířících na Valašské Meziříčí či ke sjezdu aut přijíždějících ze směru od Horní Lidče.  Detailně je stavba popsána v informačním letáku.

Úprava křižovatky silnic I/69 a I/57 ve Vsetíně. Foto: ŘSD

Úprava křižovatky silnic I/69 a I/57 ve Vsetíně. Foto: ŘSD

Stavba by měla začít v příštích týdnech, hotovo má být do roku 2024. Má všechna potřebná povolení.

Tagy Eurovia CS I/57 I/69 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Strabag Vsetín
5 komentářů