dpp

Zaostřeno na 5G: Skupina TTC zakládá novou společnost TTC MOBILE

TTC MOBILE: vyžití 5G technologií i v železniční dopravě. Pramen: TTCTTC MOBILE: vyžití 5G technologií i v železniční dopravě. Pramen: TTC

"Nový evropský standard komunikace FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) během několika příštích několika let nahradí stávající neudržitelný standard GSM-R".

Skupina TTC rozšiřuje své podnikání v oblasti moderních technologií založením nové společnosti TTC MOBILE. Ta se bude zaměřovat na využití 5G technologií v oblasti dopravy, energetiky a průmyslu.

„Klíčovou aktivitou nově založené společnosti TTC MOBILE bude vývoj a výroba aplikací pro kritickou komunikaci nad mobilními 5G sítěmi i rádiovými sítěmi TETRA a DMR, a to jak v oblasti hlasové komunikace, tak přenosu videa a dat. TTC MOBILE se zaměří zejména na využití těchto aplikací v dopravě, energetice a v oblasti kritické komunikace,“ uvádí k založení nové společnosti Josef Šelepa, předseda představenstva skupiny TTC.

Mobilní sítě páté generace poskytují vysokou datovou rychlost a rychlou odezvu, velmi nízkou latenci, větší spolehlivost v přenosu dat a obecně komfortnější prostředí pro uživatele. 5G má tak technické předpoklady výrazným způsobem ovlivnit vývoj v řadě odvětví. Významnou roli bude hrát například v oblasti železniční dopravy, kde na bázi 5G sítě vzniká zcela nový evropský standard komunikace FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).

„Právě tento standard během příštích několika let nahradí stávající neudržitelný standard GSM-R založený na 2G technologii a stane se jedním ze základních prvků, který umožní vznik skutečně chytré železnice. Je to technické řešení, které podporuje robustní, a přitom mimořádně spolehlivou kritickou komunikaci s nízkou latencí. Vytváří tak platformu pro řadu inovativních aplikací, které byly až dosud jen těžko technologicky realizovatelné – od skupinových videohovorů a automatizovaného řízení vlaků až po prediktivní údržbu. To vše s maximálním důrazem na bezpečnost, spolehlivost, a hlavně interoperabilitu mezi jednotlivými státy, přičemž na rozdíl od předchozí generace navíc s ambicí na rozšíření i za hranice evropského kontinentu,“ říká Martin Čížek, výkonný ředitel TTC MOBILE.

—–

FRMCS dispečerské řešení

Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) je nový celosvětový telekomunikační systém navržený Mezinárodní železniční unií (UIC) v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami z železničního sektoru jako nástupce GSM-R, ale také jaké klíčový prvek umožňující digitalizaci železniční dopravy. FRMCS založené na 5G síti podporuje mimořádně spolehlivou kritickou komunikaci s nízkou latencí. Vytváří platformu pro inovativní aplikace – od skupinových videohovorů a automatizovaného řízení vlaků až po prediktivní údržbu a rychlou palubní Wi-Fi. Poskytuje bezpečné a spolehlivé připojení pro lidi, senzory, vlády, video a automatizované systémy řízení vlaků. V rámci tvorby řešení TTC MOBILE využije aktivní členství v organizaci UNIFE v jejím výboru UNITEL.


Na bázi 5G sítě vzniká evropský standard komunikace FRMCS. Pramen: TTC

—–

Společnost se ale zaměří i na další využití této technologie. „Synergické spojení 5G sítí a aplikací zabezpečujících kritickou komunikaci poskytuje efektivní možnost vzájemně propojit a plně využít to nejlepší z oblasti privátních radiových sítí, širokopásmových přenosů i světa průmyslového internetu věcí (IIoT). Naše produkty a služby jsou zaměřeny na využití 5G sítě kupříkladu se službami standardu MCX (mission critical services). Tato řešení umožní doplnit, rozšířit či dokonce nahradit specializované úzkopásmové rádiově sítě a zbaví tak uživatele nutnosti tyto sítě budovat a udržovat pouze pro potřeby krizové komunikace,“ vysvětluje Martin Čížek.

Mezi hlavní skupiny zákazníků mají patřit integrované záchranné složky, provozovatelé dopravní infrastruktury, železniční dopravci a energetické distribuční společnosti. Vedle České republiky se chce společnost zaměřit i na exportní trhy, a to zejména v západní Evropě.

Využití synergií v rámci skupiny TTC

Železniční doprava, energetika či kritická komunikace jsou segmenty, ve kterých jsou významnými dodavateli i další firmy ve skupině TTC. Společnost TTC MOBILE tak bude moci využívat tyto zkušenosti a synergie. Jedná se především o oblast vývoje software, využití výrobních kapacit, či další expertní know-how.

Tagy FRMCS TTC TTC MOBILE
1 komentář