Začala oprava mostu na I/3 u Votic. Provoz je sveden na polovinu silnice

Oprava mostu na I/3 u Votic. Pramen: ŘSDOprava mostu na I/3 u Votic. Pramen: ŘSD

Oprava silnice vychází přesně na období, kdy na nedalekém koridoru začala tříměsíční výluka.

Uzavřeli jsme pravý jízdní pruh a dopravu převedli do režimu 1+1. Instalovali jsme zařízení staveniště a začali s demontáží zařízení mostu. Dnes je na řadě frézování vozovkového souvrství. Jezdě zde se zvýšenou opatrností!

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo opravu mostu na silnici I/3 u Votic. V tendru na zhotovitele zvítězila společnost Porr s cenou 18,2 milionu korun a délkou opravy 100 dnů. Řidiči se na vytížené silnici musejí vyrovnat se zúžením silnice.

„Uzavřeli jsme pravý jízdní pruh a dopravu převedli do režimu 1+1. Instalovali jsme zařízení staveniště a začali s demontáží zařízení mostu. Dnes je na řadě frézování vozovkového souvrství,“ oznámilo ŘSD.

Největším problémem mostu je podle silničářů nefunkční izolační systém a zatékání na krajní nosníky v oblastech pod chodníky současně s nefunkčním odvodněním dilatačních závěrů. V rámci prací tak budou mimo jiné zbourána stará svodidla, zábradlí i chodníky, vše bude postaveno znovu. Vymění se obrusná vrstva vozovky.

Opravy budou probíhat za provozu ve dvou etapách po polovinách vozovky. Provoz bude veden vždy na polovině silnice, a to obousměrně. S omezením provozu je třeba počítat i na silnici II/121 pod mostem. V průběhu bourání obou říms se počítá s úplnou uzavírkou silnice II/121, tyto práce by měly probíhat z velké většiny v noci.

Oprava silnice vychází přesně na období, kdy na nedalekém koridoru začala tříměsíční výluka. Silnici I/3 u Votic tak využívají i autobusy, které byly nasazeny místo vlaků.

Tagy I/3 ŘSD votice
2 komentáře