Z koridoru zmizí další přejezd, v Olomouci ho nahradí nejspíše nadjezd

Přejezd, Praha Uhřiněves, foto: Zdopravy.cz/Josef PetrákPřejezd, Praha Uhřiněves, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začala s přípravou zrušení některých přejezdů na hlavním koridoru mezi Prahou a Ostravou a jejich

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začala s přípravou zrušení některých přejezdů na hlavním koridoru mezi Prahou a Ostravou a jejich nahrazení mimoúrovňovým křížením. Z šesti připravovaných akcí se zatím začaly projektovat tři.

Zatím posledním přejezdem je křížení silnice s koridorem v Olomouci. Za necelých šest milionů korun má Dopravoprojekt Ostrava připravit záměr projektu a přípravnou dokumentaci stavby pro zrušení přejezdu v Olomouci – Holicích.

Konečné řešení u tohoto přejezdu vzejde z projektu, ale předpokládáme vybudování nadjezdu,“ řekla mluvčí ŠŽDC Kateřina Šubová.

Stejná firma má připravit i náhradu tří přejezdů mezi Otrokovicemi a Napajedly na koridoru z Břeclavi do Přerova. . Jde o přejezdy P8166 v km 150,962  P8167 v km 151,352  a P8168 v km 151,931

Už loni v červenci rozhodla centrální komise ministerstva dopravy o šesti akcích, jejichž cílem je zrušit celkem devíti přejezdů. Impulsem k rušení byla především tragická nehoda pendolina ve Studénce v roce 2015. Jeho rušení a nahrazení mostem projektuje od června Sudop Brno.

U dalších přejezdů se zatím připravuje soutěž, jde o přejezd v Rohatci, Polance nad Odrou a v Uhersku.

SŽDC se současně chystá zařadit dalších šest přejezdů do investičního plánu a příští rok je projektovat.

Podle statistik Drážní inspekce došlo loni na přejezdech ke 175 nehodám, při kterých zemřelo 45 osob-.
Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 stoupl o 6 %, nicméně počet usmrcených při těchto mimořádných událostech vzrostl o více než 40 %.

Česko patří počtem úrovňových přejezdů k zemím s jejich nejvyšší hustotou. I přes osvětové kampaně zatím řada řidičů varovné signály ignoruje a riskuje střet s vlakem.

Tagy přejezdy SŽDC
6 komentářů