cargo

Výzkum CDV: Češi podniknou denně 2,33 cesty. Nejvíce na jihu, nejméně na Liberecku

Cyklostezka mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. Foto: TSK. Foto: TSKCyklostezka mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. Foto: TSK. Foto: TSK

Centrum dopravního výzkumu (CDV) představilo výsledky prvního celostátního průzkumu, který mapoval, odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely

Centrum dopravního výzkumu (CDV) představilo výsledky prvního celostátního průzkumu, který mapoval, odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé České republiky cestují. Průzkum probíhal od podzimu 2017 do jara 2019 a zúčastnilo se ho 9 419 domácností (22 122 osob starších pěti let).

Průzkum například zjistil, že na každou českou domácnost připadá 0,97 automobilu a 1,23 jízdního kola. Co se týče samotného dopravního chování, každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne v pracovní den 2,33 cesty. Z toho se 35,4 % uskuteční pěšky, 4,5 % na kole, 20,2 % veřejnou hromadnou dopravou a 39,1 % autem. Polovina z nich je kratší než 3,3 kilometru. Polovina obyvatel České republiky pak cestuje do 42 minut denně, což je 4,5 % z 24hodinového dne.

Počet cest podle krajů. Pramen: CDV

Počet cest podle krajů. Pramen: CDV

Nejvíce aut vlastní domácnosti v Plzeňském (1,16) a Středočeském kraji (1,15) a v obcích do 2 tisíc obyvatel (1,28). Nejméně aut pak vlastní domácnosti v kraji Ústeckém a Moravskoslezském (shodně 0,79) a z měst nad 100 tisíc obyvatel (0,83). Nejvíce kol se nachází v domácnostech v Olomouckém (1,82) a Pardubickém kraji (1,77) a v obcích do 2 tisíc obyvatel (1,54). Nejméně kol pak mají v domácnostech v kraji Ústeckém (0,66) a Libereckém (0,73) a z měst nad 100 tisíc obyvatel (1,00).

Muži a ženy se v počtu cest prakticky neliší (2,32 a 2,33). Nejvíce cest podniknou lidé ve věkových skupinách 40–⁠49 let (2,54) a 30–⁠39 let (2,53), s vysokoškolským vzděláním (2,66), v Jihočeském (2,75) a Karlovarském kraji (2,52) a lidé žijící v obcích s populací 50 až 100 tisíc obyvatel (2,44).
Nejméně cest naopak podniknou lidé ve věku 70 a více let (1,88), se základním vzděláním, žijící v Libereckém (1,81) a Královehradeckém kraji (1,98).

„Díky průzkumu nyní máme k dispozici celou řadu údajů o dopravním chování české populace,“ uvedl organizátor průzkumu z CDV Petr Kouřil. Data primárně poslouží k aktualizaci celostátního dopravního modelu, ale podle autorů mohou být využita i „pro budoucí epidemiologické modelování“.

Výsledky v podobě interaktivních grafů a tabulek jsou zveřejněny na stránkách www.ceskovpohybu.cz.

Počet vozidel na domácnost podle krajů. Oranžově auta, modře kola. Pramen: CDV

Počet vozidel na domácnost podle krajů. Oranžově auta, modře kola. Pramen: CDV

Tagy Centrum dopravního výzkumu průzkum
7 komentářů