Infrastruktura Silnice Stavebnictví

Vysočina má dva nové silniční obchvaty, jedna z lokalit byla bohatá na vykopávky

Stavba přeložky I/34 na Vysočině. Autor: ŘSD
Stavba přeložky I/34 na Vysočině. Autor: ŘSD

Sezona podzimního otevírání nových silnic dorazila na Vysočinu, která se dočkala dvou nových obchvatů. Zřejmě důležitější je nová přeložka, díky které se silnice I/37 vyhne obci Sklené nad Oslavou. „Vybudovaný silniční obchvat výrazně pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Silnice číslo 37 patří mezi hlavní spojnice Pardubického kraje s Brněnskem. Nový dvoukilometrový obchvat se stavěl rok a půl a vyšel na 114 milionů korun bez DPH. K ochraně chráněných žab tu bylo využito mobilních zábran.

Obchvat obce Sklené na Vysočině. Pramen: ŘSD
Obchvat obce Sklené na Vysočině.
Pramen: ŘSD

Dnes se otevírá i přeložka silnice I/34 u obce Pohled. „Původní vedení trasy a technické parametry komunikace v některých úsecích nevyhovovaly současné dopravní zátěži,“ doplnil Studecký. Součástí stavby bylo i vybudování nového napojení silnice I/19 (přeložka v délce 600 metrů) na silnici I/34.

Zajímavostí je, že místo stavby bylo bohaté na archeologické nálezy z nejrůznějších období. Našly se například opracované pazourky, mince, knoflíky, zdobený náprstek z 19. století a malá oválná brož vykládaná několika druhy kamenů. Vykopány byly rovněž odznaky německé armády z II. světové války.

Přeložka u obce Pohled na Vysočině. Autor: ŘSD
Přeložka u obce Pohled na Vysočině.
Pramen: ŘSD

I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

Hlavní trasa
délka: 2082 m
kategorie: S 9,5/80
plocha vozovek: 21 076 m2
počet stavebních objektů: 55
zhotovitel: OHL ŽS, a. s.
cena: 114 mil. Kč (bez DPH)
termín výstavby: 04/2017 – 10/2018

I/34 Roušťany – Pohled

Hlavní trasa I/34:
délka: 2 888 m
kategorie: S 11,5/70
plocha vozovek: 31 752 m2
počet stavebních objektů: 89

Úpravy ostatních komunikací:

Silnice I/19
délka: 600 m
kategorie: S 9,5/70

zhotovitel: Společnost GEOSAN – Rouštany
cena: 167 mil. Kč (bez DPH)
termín výstavby: 04/2017 – 08/2018