Vydrží 520 tun? Silničáři v zájmu výzkumu zdemolují most tím, že ho přetíží

Silnice I/11 v Petrově nad Desnou. Autor: Martin Vavrik – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12609168Silnice I/11 v Petrově nad Desnou. Autor: Martin Vavrik – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12609168

Starý most na silnici I/11 v Petrově nad Desnou půjde k zemi a nahradí jej nový. Unikátní ovšem bude způsob

Starý most na silnici I/11 v Petrově nad Desnou půjde k zemi a nahradí jej nový. Unikátní ovšem bude způsob demolice, kterou silničáři z Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s vědci z Fakulty stavební ČVUT zvolili. Na most začnou dnes v poledne nakládat zátěž, což by mělo zítra v šest hodin ráno vést ke kolapsu mostu. Vše v zájmu výzkumu.

Vědci most sledují a měří už od dubna. Ve spolupráci se švýcarskými laboratořemi EMPA primárně testovali technologii SMA (Shape memory alloys), což jsou materiály disponující tvarovou pamětí. „Jedná se o první reálné použití SMA na mostní konstrukci na světě,“ popisuje unikátnost pokusu Pavel Ryjáček, docent stavební fakulty. Materiály s touto schopností jsou podle něj výjimečné svými možnostmi deformace (zkrácení) po zahřátí současně s jejich velmi vysokou pevností.

Řízenou demolici přitom vědci využijí k celé řadě dalších zkoušek. „Most bude zatěžován prostřednictvím silničních panelů a následně pomocí štěrkem naplněných ‚bigbagů‘ do dosažení porušení konstrukce. K použití bude připraveno zkušební zatížení o celkové váze zhruba 520 tun,“ doplnil Ryjáček.

Pomocí optické techniky, jež měří povrchovou deformaci s rozlišením na mikrometr, bude sledována deformace hlavního nosníku mostu. Zároveň bude probíhat monitoring průhybu, příčné deformace, sedání spodní stavby a deformace přechodových oblastí. Pro zjištění geometrie mostu bude využita i technologie laserového skenování. Kompletní průběh zatěžování bude dokumentován pomocí kamer a dronů.

Most v Petrově nad Desnou z roku 1906,  dílo vzešlo z mostárny bratří Kleinů. Jeho stávající nosná konstrukce je ocelová, příhradová, uložená na betonových opěrách na ocelových ložiskách. Pod ložisky jsou osazeny kamenné kvádry. Světlá výška pod mostem je do tří metrů, šířka mostu je 7,82 metru, celková délka mostu je 33,55 metru, vlastní délka nosné konstrukce je 23,84 metru.

Most bude nahrazen novým železobetonovým mostem, který by měl být hotov do půl roku. Během stavby bude doprava vedena po objízdných trasách, na kterých ŘSD vybudovalo tři mostní provizória.

Tagy Fakulta stavební ČVUT I/11 most Petrov nad Desnou ŘSD Top
41 komentářů