VUZ věnoval pět milionů korun nadačnímu fondu Českých drah na pomoc železničářům

Předání šeku od VUZ pro Nadační fond Železnice srdcem. Foto: VUZPředání šeku od VUZ pro Nadační fond Železnice srdcem. Foto: VUZ

Fond dosud rozdělil osm milionů korun.

Výzkumný Ústav Železniční (VUZ), dceřiná společnost Českých drah, věnoval Nadačnímu fondu Skupiny ČD – Železnice srdcem dar ve výši 5 milionů korun. Peníze pomohou těm, kteří pracují u dráhy a ocitli se v nelehké životní situaci. Předání symbolického šeku proběhlo na plese ČD Cargo v Ostravě, kde ho z rukou generálního ředitele VUZ Martina Bělčíka převzal Michal Krapinec, předseda správní rady nadačního fondu.

VUZ se specializuje na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy. Jeho zákazníky jsou například výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury nebo provozovatelé dráhy i drážní dopravy.

„Velké věci se zpravidla dějí v reakci na osudové příběhy konkrétních lidí. Před dvěma lety se jeden z našich zaměstnanců ocitl v těžké rodinné a zdravotní situaci. Přes veškeré možnosti VUZ jako zaměstnavatele a podporu z firemního sociálního fondu se zdálo, že se náš kolega nebude moci do týmu vrátit. Oslovili jsme proto nově vzniklý nadační fond Železnice srdcem, a díky jeho významné pomoci bylo možné část problémů vyřešit. Náš zaměstnanec se vrátil, a my jsme se proto jako poděkování za poskytnutou pomoc rozhodli věnovat do fondu částku odpovídající výši produktivity práce jednoho zaměstnance za rok 2022. Tímto děkujeme nejen správní radě nadačního fondu, ale i všem ostatním dárcům, díky nimž může nadační fond takovou formu pomoci poskytovat,“ říká Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

Nadační fond funguje už dva a půl roku a za tu dobu pomohl desítkám našich současných i bývalých kolegů a jejich rodinám. Je důležité vědět, že o pevné zázemí se mohou naši lidé opřít nejenom v rodině, ale i v zaměstnání. Pomáhat si je důležité a dar od Výzkumného Ústavu Železničního je úžasný příklad této pomoci,“ doplňuje Michal Krapinec, předseda správní rady nadačního fondu a zároveň předseda představenstva a generální ředitel ČD.

Finanční pomoc směřovala například k pozůstalým dětem po zaměstnancích, kteří zemřeli při výkonu své profese, nebo zaměstnancům, kteří utrpěli závažná zranění. „Nadační fond od svého založení rozdělil pomoc přesahující osm milionů Kč. Získané finanční prostředky už tak celkově pomohly stovce železničářů a jejich rodinám,“ doplňuje Tomáš Tóth, místopředseda nadačního fondu a předseda představenstva společnosti ČD Cargo, která společně s Českými drahami stála u zrodu Nadačního fondu Železnice srdcem.

Tagy České dráhy vúž Výzkumný ústav železniční Železnice srdcem
Žádné komentáře