LOT 3a leaderboard

Vraťte pomalou jízdu, žádaly České dráhy SŽDC dva dny před nehodou. Marně

Vyprošťování nákladního vlaku po nehodě u Mariánských Lázní. Foto: HZS Karlovarského krajeVyprošťování nákladního vlaku po nehodě u Mariánských Lázní. Foto: HZS Karlovarského kraje

Jen dva dny před vykolejením nákladního vlaku u Mariánských Lázní obdržela Správa železniční dopravní cesty dopis, v kterém České dráhy

Jen dva dny před vykolejením nákladního vlaku u Mariánských Lázní obdržela Správa železniční dopravní cesty dopis, v kterém České dráhy žádají o úpravu způsobu, jakým je řešeno označení snížené rychlosti na trase přeložky. SŽDC návrh odmítla.

České dráhy tak reagovaly na stížnosti několika strojvedoucích, podle kterých přišli o jednu pojistku v podobě písemného rozkazu. Existenci dopisu potvrdil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „České dráhy obdržely podnět od strojvedoucích ve věci označení rychlosti a bezpečnosti drážního provozu na stavbě železničního nadjezdu u Mariánských Lázní. Tento podnět jsme 26. července postoupili k posouzení SŽDC,“ potvrdil Šťáhlavský.

ČD poukazují na stav, kdy strojvedoucí přišli o jednu z pojistek, jak nepřehlédnout návěst na 30 km/h. „U strojvedoucích vzniká mylný dojem, že stavební práce již byly ukončeny, pomalá jízda odstraněna a místo je nyní sjízdné plnou rychlostí. Tento postup provozovatele dráhy nám nepřijde úplně vhodný. Nejedná se přeci o trvalou změnu, byť zde dočasnost trvá třeba i několik měsíců. Chtěli bychom požádat o vedení takových míst jako „přechodných“ omezení s uváděním do písemných rozkazů,“ uvedly v dopise.

Správa železniční dopravní cesty odpověděla za necelé dvě hodiny. V dopise vysvětluje, že ponechá současný stav. „Stav byl prověřený na úrovni Oblastního ředitelství Plzeň, SŽDC postupovala podle předpisů a dala dostatečný prostor všem dopravcům, aby se včas seznámili se změnami v uvedeném úseku,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Komunikaci mezi ČD a SŽDC přinášíme v plném znění bez uvedení jmen zaměstnanců

Dopis ČD

Dobrý den,
prosíme o prověření stavu, případnou nápravu (opatření) a vyjádření ke zjištěné situaci strojvedoucím (již upozorněno více strojvedoucími) v běžném provozu dne 16. 07. 2019:

V úseku Chodová Planá – Mariánské Lázně bylo změněno původní omezení traťové rychlosti na 30 km/h v km 422,060 – 422,300 (dle TTP) z režimu „pomalá jízda“ do režimu „rychlostník“. V uvedeném místě se staví nadjezd pozemní komunikace a dráha je vedena ostrými protisměrnými oblouky po mostním provizoriu. Standardní traťová rychlost v předmětném úseku je (pro nedostatek převýšení 100/130/270 mm) 70/95/100 km/h. Uvedeným postupem provozovatele dráhy jsme se dostali do stavu, kdy zatímco dříve (při existenci pomalé jízdy) bylo zajištěno vnímání takto dramatického snížení rychlosti strojvedoucím dvěma způsoby (písemným rozkazem a návěstidly na trati), nyní jsme jednu pojistku (písemný rozkaz) odstranili. Vzhledem k tomu, že poznání traťových poměrů strojvedoucích platí 13 měsíců a běžně na této trati jezdí strojvedoucí letmo, ale též strojvedoucí, kteří sem zavítají v rámci svého turnusu jednou za 11 týdnů, záleží dost na tom, zda si strojvedoucí všimne předvěstníků Očekávejte traťovou rychlost – viz foto Chb_3. Pokud by náhodou byl vyrušen ze sledování trati např. přijímáním hovoru na radiostanici, nebo sledováním a řešením náhle vzniklé poruchy vozidla, a předvěstník přehlédl, nemusí dojít k okamžitému respektování nového rychlostníku (o výše uvedené změně není žádným způsobem zpraven). Navíc když tato informace není uváděna v písemných rozkazech (PJ byla uváděna), u strojvedoucích vzniká mylný dojem, že stavební práce již byly ukončeny, pomalá jízda odstraněna a místo je nyní sjízdné plnou rychlostí.

Tento postup provozovatele dráhy nám nepřijde úplně vhodný. Nejedná se přeci o trvalou změnu, byť zde dočasnost trvá třeba i několik měsíců. Chtěli bychom požádat o vedení takových míst jako „přechodných“ omezení s uváděním do písemných rozkazů.

Dále rychlostníky a předvěstníky NS jsou chybně otočené (viz foto Chb_1 a Chb_3). Dále upozorňuji na způsob zneplatnění rychlostníků v Plzni (viz foto Plz_1 a horní rychlostník 85).

Odpověď SŽDC

Dobrý den,

Reaguji na dotazy týkající se uvedeného místa omezení traťové rychlosti.

Změna způsobu návěstění byla projednána s vedením – GŘ NŘP odboru 11 a dle návrh byla podána v řádném termínu změna dotčených TTP tratě 713b Plzeň – Cheb. Způsob a metodika zpracování změny TTP předpokládá prokazatelné seznámení všech dotčených s konkrétní změnou.
Z našeho pohledu není tedy úplně možné vyhovět každému jednotlivému požadavku na zajištění vícestupňové kontroly. Je to obdobné jako když budete chtít řidiči auta tvrdit, že změnu v řízení křižovatky přehlédl, přesto že je řádně označena. Vzhledem k obavám o možnost přehlédnutí, přistoupíme raději k tomu, že budeme duplicitně a opakovaně zpravovat všechny vlaky o omezení, které lze vyřešit jiným způsobem.

Další pravda je, že vlastní rozkazy nic zásadního neřeší, stává se a dokonce dostáváme takové dotazy, že pokud je uváděno značné množství pomalých jízd, jsou jednotlivé depeše nepřehledné a obecně špatně pro strojvedoucí akceptovatelné.
Z poznatků na stavbě dále usuzuji, že zpravování písemným rozkazem pro strojvedoucí neznamená, že 100% musí omezit rychlost. Jde najít a dokladovat případy, kdy nedošlo k dodržení předepsaného snížení rychlosti přesto, že byl vlak zpravena na trati osazena příslušná výstroj (i v konkrétním místě přeložky tratě)

Z celkového řešení náspu usuzujeme, že změnu pomalé jízdy na rychlostníky lze ponechat. Pokud bude rozhodnuto z pozice vedení jinak bude tato příslušná změna provedena.

K závadám v označení uvádíme, že uvedené závady byly řešeny se zhotovitelem v den platnosti a byly odstraněny v nejbližší možné době po uvedení změny v platnost.
Zakrytí rychlostníku pro V130 na V=85 v žst. Plzeň je bohužel vlivem klimatických podmínek opravováno častěji, aktuálně byl stav prověřen a rychlostník řádně zakryt.

 

Tagy České dráhy nehoda nákladního vlaku u Mariánských Lázní Správa železniční dopravní cesty Top trať 170
224 komentářů