Dopravci Mimořádné události Železnice

Vraťte pomalou jízdu, žádaly České dráhy SŽDC dva dny před nehodou. Marně

Vyprošťování nehody nákladního vlaku u Mariánských Lázní. Foto: HZS Karlovarského kraje
Vyprošťování nehody nákladního vlaku u Mariánských Lázní. Foto: HZS Karlovarského kraje

Jen dva dny před vykolejením nákladního vlaku u Mariánských Lázní obdržela Správa železniční dopravní cesty dopis, v kterém České dráhy žádají o úpravu způsobu, jakým je řešeno označení snížené rychlosti na trase přeložky. SŽDC návrh odmítla.

České dráhy tak reagovaly na stížnosti několika strojvedoucích, podle kterých přišli o jednu pojistku v podobě písemného rozkazu. Existenci dopisu potvrdil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „České dráhy obdržely podnět od strojvedoucích ve věci označení rychlosti a bezpečnosti drážního provozu na stavbě železničního nadjezdu u Mariánských Lázní. Tento podnět jsme 26. července postoupili k posouzení SŽDC,“ potvrdil Šťáhlavský.

ČD poukazují na stav, kdy strojvedoucí přišli o jednu z pojistek, jak nepřehlédnout návěst na 30 km/h. „U strojvedoucích vzniká mylný dojem, že stavební práce již byly ukončeny, pomalá jízda odstraněna a místo je nyní sjízdné plnou rychlostí. Tento postup provozovatele dráhy nám nepřijde úplně vhodný. Nejedná se přeci o trvalou změnu, byť zde dočasnost trvá třeba i několik měsíců. Chtěli bychom požádat o vedení takových míst jako „přechodných“ omezení s uváděním do písemných rozkazů,“ uvedly v dopise.

Správa železniční dopravní cesty odpověděla za necelé dvě hodiny. V dopise vysvětluje, že ponechá současný stav. „Stav byl prověřený na úrovni Oblastního ředitelství Plzeň, SŽDC postupovala podle předpisů a dala dostatečný prostor všem dopravcům, aby se včas seznámili se změnami v uvedeném úseku,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Komunikaci mezi ČD a SŽDC přinášíme v plném znění bez uvedení jmen zaměstnanců

Dopis ČD

Dobrý den,
prosíme o prověření stavu, případnou nápravu (opatření) a vyjádření ke zjištěné situaci strojvedoucím (již upozorněno více strojvedoucími) v běžném provozu dne 16. 07. 2019:

V úseku Chodová Planá – Mariánské Lázně bylo změněno původní omezení traťové rychlosti na 30 km/h v km 422,060 – 422,300 (dle TTP) z režimu „pomalá jízda“ do režimu „rychlostník“. V uvedeném místě se staví nadjezd pozemní komunikace a dráha je vedena ostrými protisměrnými oblouky po mostním provizoriu. Standardní traťová rychlost v předmětném úseku je (pro nedostatek převýšení 100/130/270 mm) 70/95/100 km/h. Uvedeným postupem provozovatele dráhy jsme se dostali do stavu, kdy zatímco dříve (při existenci pomalé jízdy) bylo zajištěno vnímání takto dramatického snížení rychlosti strojvedoucím dvěma způsoby (písemným rozkazem a návěstidly na trati), nyní jsme jednu pojistku (písemný rozkaz) odstranili. Vzhledem k tomu, že poznání traťových poměrů strojvedoucích platí 13 měsíců a běžně na této trati jezdí strojvedoucí letmo, ale též strojvedoucí, kteří sem zavítají v rámci svého turnusu jednou za 11 týdnů, záleží dost na tom, zda si strojvedoucí všimne předvěstníků Očekávejte traťovou rychlost – viz foto Chb_3. Pokud by náhodou byl vyrušen ze sledování trati např. přijímáním hovoru na radiostanici, nebo sledováním a řešením náhle vzniklé poruchy vozidla, a předvěstník přehlédl, nemusí dojít k okamžitému respektování nového rychlostníku (o výše uvedené změně není žádným způsobem zpraven). Navíc když tato informace není uváděna v písemných rozkazech (PJ byla uváděna), u strojvedoucích vzniká mylný dojem, že stavební práce již byly ukončeny, pomalá jízda odstraněna a místo je nyní sjízdné plnou rychlostí.

Tento postup provozovatele dráhy nám nepřijde úplně vhodný. Nejedná se přeci o trvalou změnu, byť zde dočasnost trvá třeba i několik měsíců. Chtěli bychom požádat o vedení takových míst jako „přechodných“ omezení s uváděním do písemných rozkazů.

Dále rychlostníky a předvěstníky NS jsou chybně otočené (viz foto Chb_1 a Chb_3). Dále upozorňuji na způsob zneplatnění rychlostníků v Plzni (viz foto Plz_1 a horní rychlostník 85).

Odpověď SŽDC

Dobrý den,

Reaguji na dotazy týkající se uvedeného místa omezení traťové rychlosti.

Změna způsobu návěstění byla projednána s vedením – GŘ NŘP odboru 11 a dle návrh byla podána v řádném termínu změna dotčených TTP tratě 713b Plzeň – Cheb. Způsob a metodika zpracování změny TTP předpokládá prokazatelné seznámení všech dotčených s konkrétní změnou.
Z našeho pohledu není tedy úplně možné vyhovět každému jednotlivému požadavku na zajištění vícestupňové kontroly. Je to obdobné jako když budete chtít řidiči auta tvrdit, že změnu v řízení křižovatky přehlédl, přesto že je řádně označena. Vzhledem k obavám o možnost přehlédnutí, přistoupíme raději k tomu, že budeme duplicitně a opakovaně zpravovat všechny vlaky o omezení, které lze vyřešit jiným způsobem.

Další pravda je, že vlastní rozkazy nic zásadního neřeší, stává se a dokonce dostáváme takové dotazy, že pokud je uváděno značné množství pomalých jízd, jsou jednotlivé depeše nepřehledné a obecně špatně pro strojvedoucí akceptovatelné.
Z poznatků na stavbě dále usuzuji, že zpravování písemným rozkazem pro strojvedoucí neznamená, že 100% musí omezit rychlost. Jde najít a dokladovat případy, kdy nedošlo k dodržení předepsaného snížení rychlosti přesto, že byl vlak zpravena na trati osazena příslušná výstroj (i v konkrétním místě přeložky tratě)

Z celkového řešení náspu usuzujeme, že změnu pomalé jízdy na rychlostníky lze ponechat. Pokud bude rozhodnuto z pozice vedení jinak bude tato příslušná změna provedena.

K závadám v označení uvádíme, že uvedené závady byly řešeny se zhotovitelem v den platnosti a byly odstraněny v nejbližší možné době po uvedení změny v platnost.
Zakrytí rychlostníku pro V130 na V=85 v žst. Plzeň je bohužel vlivem klimatických podmínek opravováno častěji, aktuálně byl stav prověřen a rychlostník řádně zakryt.

 

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Dominik
Host
Dominik

Můžete házet vinu na SŽDC jak chcete, ale vinen je jen a pouze strojvedoucí. Ano můžeme říct, pojďme vymyslet něco, co tuto chybu jedince pro příště omezí, navíc omlouvat ho tím, že tam dlouho nejel, je jako byste říkali, dopravce ho řádně neproškolil.

Přemek
Host
Přemek

Doufám, že se jednou nedostanete do podobně situace ja strojvedoucí, kteří ze změn návěstí usuzují na změnu stavu tratě. V tomto SŽDC zcela jasně selhala navíc s arogancí, že je to podle předpisů. Podle všeho tam žádná předzvěst na V=30 v patřičné vzdálenosti nebyla, to by fýrové nepřehlédli. Příště si laskavě své odsudky těch, kteří mají odpovědnost možná mnohem větší než vy, odpusťte. Děkuji.

Sandy
Host
Sandy

Víte, těch chyb je tam (a nejen tam) daleko víc, než si dovedete představit. Ten zásadní ale vidím v tom, že o práci strojvedoucího rozhodují lidé, kteří za kniplem v životě neseděli. Vůbec si pak nedovedou představit, co všechno strojvedoucí musí registrovat a s jakými problémy se musí při svých směnách vyrovnávat. Strojvedoucí vždycky byl a stále je poslední instancí, která může zabránit nehodové události (MU) a nesmí selhat. Jsou to ale také především lidé. Lidé omylní. Proto by mu také měla být jeho práce v zájmu bezpečnosti usnadňována, včetně zpravování o mimořádnostech na trati, odpočinků ve směně a mezi… Číst vice »

Dmk
Host
Dmk

Nerozumím argumentaci SŽDC, ty přirovnání jsou bláboly. Samozřejmě, že když změním režim řízení křižovatky, řidič zvyklý na něco jiného to snadno přehlédne. Kde autor/ka toho dopisu žije? Evidentně v kanceláři. Zdá se mi, že provoz řídí mamlasové, kteří v něm v životě nebyli…

VRT
Host
VRT

Hm, když došlo k té nehodě v Brně, okomentoval jsem to, že „čím hůř, tím líp“. Myslel jsem tím, že na dráze musí dojít fakt k VELKÉMU průs***, aby to nahoře začali řešit. Ono totiž je skoro vždy možné hodit to na fíru, nebo prostě na někoho z provozu jako osobní pochybení. Jeden jednodušší jedinec (tuším, že měl přezdívku Rampa) to nepochopil, zval mě na férovku k němu před panelák do nějaké díry za Plzní, kde mi chtěl vysvětlit (nevím co). No prostě klasické vygumovaná existence. Nezbývá než celé zopakovat: on se fakt asi musí stát megaprůšvih, aby se to… Číst vice »

Dalibor
Host
Dalibor

bojím se, že nepomůže. Již jsem tu nedávno připomínal Studénku – jakýá byla škoda? a Kolik mrtvejch? a co se stalo? NIC.

Jan
Host
Jan

To je tá nehoda, ako sa všetci sťažovali na náročnosť obratov v Maloměřicích, ale na otázku, čo z toho museli absolvovať fírovia tých dvoch panťákov, čo sa tam ťukli, boli už všetci ticho?

Filip V.
Host
Filip V.

Ono je to o něčem jiném. Řekněme že jeden nejmenovaný NGŘ si jako kvalitativní ukazatel své práce (podle kterého pak dostává i odměny) dá snížení kilometrů pomalých jízd. No, a jakým způsobem to probíhá vidíte všichni… Pomalé jízdy odstraněny, odměny jisté!

Dalibor
Host
Dalibor

Myslím, že zde byla PJ nahrazena TOR z jiných důvodů. To co zmiňujete se týká PJ vzniklých z důvodů na infrastruktoře, toto je důvod výstavby mimoúrovňového křížení. Tj za tuto PJ se „trestný body“ nepočítají.

SZDC_amen
Host
SZDC_amen

Velmi efektivní způsob informování o změnách v TTP vyjednali zástupci FSCR již před několika lety právě z důvodu nepřehlednosti a časové náročnosti v Děčíně u národního dopravce. V knize normálií je strojvedoucí informován o faktu změny v konkrétní TTP, což potvrdí v přiloženém podpisovém archu. Následně stačí prohlédnout za tím účelem založenou novou knihu změn TTP, kam se vkládají již pouze změněné listy v tom kterém TTP a navíc jsou jednotlivé změny barevně zvýrazněny. Odpadá tak nutnost studovat a hledat rozdíly v celé TTP, obzvlášť, když je najednou kolikrát změněno i sedm různých TTP najednou a má se s tím… Číst vice »

j.k.l.
Host
j.k.l.

To máte dobrej systém. Jedna věc je,že změna je v TTP označená jen křížkem vpravo, druhá věc, jakým způsobem se o tom strojvedoucí dozví. A rozkaz je hezkej, když ho dostane v Praze na celou trasu třeba až do Chebu.

Ketchup1970
Host
Ketchup1970

Pane Sůro, velký dík za tuhle práci. Hlídací pes občas pokouše i pošťáka , ale zloděj se jej bojí a o to jde.

Přemek
Host
Přemek

Také přidávám velkou pochvalu za sledování této mimořádky, na níž má strojvedoucí sice přímý, ale asi nejmenší podíl.

Martin Vrba
Host
Martin Vrba

“Je to obdobné jako když budete chtít řidiči auta tvrdit, že změnu v řízení křižovatky přehlédl, přesto že je řádně označena. “

Já se třeba vždy setkal při úpravě křižovatek s touto značkoucomment image případě touto http://www.przno.cz/userdata/articles/34/img_9465.jpg

Zelenay
Host
Zelenay

Se hádají dvě společnosti, které mají stejného „vlastníka“ kdo za to může víc, až tak, že budou setřepávat odpovědnost, že já nic, já muzikant a celé to hodí na zaměstnance.
Pro nás ostatní cestující je nejpodstatnější kamerový záznam, tudíž medializace, který ukazuje celou serii pochybení a mlčky se to nepřejde a budou se dělat opatření na železnici a bude tam muset vlastník nasypat nějaké hrachy na modernizaci.

Milan
Host
Milan

Vážení kolegové strojvedoucí, sáhněte(me) si do svědomí kolikrát jsme vrátili výpravčímu rozkaz pro jeho nepřesnost. Raději to neřešíme a jezdíme po paměti, než se dohadovat s výpravčím, který stejně rozkazy jenom tiskne, vytváří je někdo jiný podle ROV, a nesmí nic opravovat. Buďme důslední, neprebírejme je, pišme Hlášení strojvedoucího. Chce to sice koule, je to opruz, ale jinak to nepůjde. SŽDC si předpisy vytvořil pro sebe, aby se vždy našel viník jinde, při tvorbě jim je nikdo z dopravců asi nepřipomínkuje. Vzdyť strojvedoucí je pouze SAP.

Dalibor
Host
Dalibor

chce to koule, vydržet opruz, protože toto je správná cesta!!!!

Tomáš
Host
Tomáš

Souhlasím. Ale jen upřesňuji, že rozkaz V tvoří v počítači sám výpravčí, podle ROV. Nikdo jiný ho za něj nedělá.

Premek
Host
Premek

Kdyby v počítači, ale často ho píšou tzv. ručně. A píšou ho pouze dle ROV – nebudou si zbytečně přidělávat práci a nebudou zavdávat kontrolním orgánům příčinu ke snížení odměn. Mám osobní zkušenost: stačí změnit pořadí slov a už je oheň na střeše.

Zdeny
Host
Zdeny

Největší aroganci moci SŽDC vidím v naprosté ignoraci upozornění strojvedoucich dopisem ČD na nebezpečné místo. Zvládli odpovědět během dvou hodin. Jenom bych chtěl vědět, zda by měli tak čisté svědomí, kdyby to byl rychlík a v něm zahynul někdo z jejich blízkých.

Taky fíra
Host
Taky fíra

Jak pracuje SŽDC ? Dovolím si překopírovat odpověď na hlášení mého kolegy. Podotýkám, že náprava této pasti, která nebyla v souladu s TTP trvala SŽDC cca 10 dní od prvotního hlášení. Cituji : „Kolejová spojka byla pokryta návěstidlem pro el. provoz konec trakčního vedení ve směru doprava. Z důvodu nefunkčnosti občasných návěstí jsou návěstidla SpS Louky n.O. kryty výlukovými návěstmi pro el. provoz. Jelikož kolejová spojka byla po rekonstrukci posunuta směrem k Českému Těšínu návěstidla liché kol. skupiny neplatily pro kol. spojku. Samotná návěstidla kryjí pouze varianty jízdy po sudé a liché kol. skupině. Tuto anomálii si nikdo neuvědomil. Tímto… Číst vice »

Přemek
Host
Přemek

Chraň vás, Fýrové, sám Pán Bůh, co jej máte ve svém svědomí, to hlášení je ortel.

SZDC_amen
Host
SZDC_amen

V souvislosti s návěstěním traťové rychlosti ještě připomenu story minulého roku, kdy se SŽDC rozhodla a přes noc umístila rychlostníky s 60 v Praze Balabence při průjezdu od Prahy Holešovic do Prahy hl.n. a obráceně. Nikomu to nikdo neřekl, nedávaly se rozkazy, prostě frčíte a víte, že včera jste jel 80Km/hod a druhý den vyjedete z oblouku a kouká na Vás 60. Tož teda prvotní šok, pak rychlobrzda, řešení radiostanicí, řízení Balabenky o ničem neví. Následující tři týdny si to mezi sebou říkáme, píšeme hlášení, nic se neděje, TTP beze změny. Celou dobu stroje vybavené AVV jezdějí přes toto místo… Číst vice »

JarynJarin
Host
JarynJarin

Do teď je to tam debilní. Je tam předvěst 60, přitom od Holešovic na Hlavní je 80. Pouze na Libeň je 60.

Přemek
Host
Přemek

Má někdo přesné info, zda na inkrmiminované trati byly řádně umístěny předzvěsti? Pokud nebyly, jakože asi ne, když si té V=30 všimli až když u ní byli, tak je to na žalobu na SŽDC.

kix
Host
kix

předzvěst tam byla..

V.N.
Host
V.N.

Sorry,ale připadám si jako v devatenáctém století. Já mám v autě zařízení,kdy se mi na displeji na palubce znázorňují projete značky na omezení rychlosti.Kdyz tedy jako řidič nezaznamenam tabuli začátek obce ,podívám se na displej.To nejde něco podobného zavést i na kolejích? Že když fira nezaznamená predvestnik, ihned mu tam začne něco pískat a případně i vlak sám automaticky zpomalí? Hrajeme si na to,že železnice je obrovsky bezpečná .Ale takto stěžejní věc je jenom o firovi,tabulích u trati a případně o nepřehledných rozkazech?

VRT
Host
VRT

Ano, přesně tak to je.

K.S.
Host
K.S.

To je příliš high-tech na ně. 😀 Ona dráha má X desítek let vlastní systém ale ten právě selhává u takovýchto případů. Ono by to šlo řešit takovou menší GPS věcičkou, jenže ta nebude pořádně fungovat ve stanicích (přesnost), ale to by tak nevadilo, jenže by to někdo musel udělat, nabídnout to. Jenže i pak to bude potřebovat aktualizace a tam může být kámen úrazu. Denní upgrade mapy bude problém (řekněme že to nějak pořešíme něčím jako Git) v místech kde není dobrý signál. Někdo bude muset ty změny házet do počítače, atd. Jinak by se to dalo doprogramovat do… Číst vice »

Robin
Host
Robin

Ano, toto zařízení už na železnici existuje a jmenuje se ETCS … bohužel kvůli nepřipravenosti především domácího průmyslu má jeho instalace roky zpoždění

Dominik
Host
Dominik

Ono, nestopnout v 90. letech vývoj vlastního systému, vždyť se začne vyvíjet ETCS, tak jsme dávno mohli mýt něco svého a možná i levnějšího jak ETCS.

Dalibor
Host
Dalibor

které by bylo určitě kompatibilní se systémem který je ve vedlejších státech….

Dominik
Host
Dominik

Toť otázkou, jelikož jsme na náš systém začali vyvíjet, kdy se o ETCS teprve začalo mluvit (nebylo ještě ani ve vývoji), tak je možné, že by se jako základ pak použil náš, a nebo ne, oni by si udělali svůj a teď bychom se zase dohadovali jestli si nechat náš systém, nebo za draho přejít na ETCS.

Dalibor
Host
Dalibor

Řekněte mi jediný případ, kdy západ přijal naše standarty.

Dan
Host
Dan

„standarDy“ prosím

Dalibor
Host
Dalibor

K úplné radosti mi stačí učit se stále nové předpisy a sledovat novelizace norem. Jsem ze staré školy, takže u mne zůstanou standartně stadarty, stejně jako siny a cisiny, i když nyní se „prosláší“ i vezye sinusy a coinusy. Rovněž stále používám data a ne datumy. Jo, byv narozen v dávné minulosti v jiné dbě, v jiném státě, jsem holt takový standartní staromilec. Prostě je to u mne takový standartní postup. Nemohu za to, že se pravidla Čs pravopisu tak často ohýbají a mění. Už jen čekám, kdy tam „odkejvaj“ i verzi toho by jste, místo byste. Prostě stará škola,… Číst vice »

Ten co občas skutečně vlakem jezdí
Host
Ten co občas skutečně vlakem jezdí

Tohle zařízení ovšem nesplní SIL 4. Ono nesplní ani SIL 1, ale to je vedlejší. No a na železnici musí být vše co se týče zabezpečení buď SIL 4 nebo jako by to neexistovalo. Se současným přístupem na odpovědných místech bude buď drahý ETCS nebo nic.

Dalibor
Host
Dalibor

no já bych EN 61 508 moc nevytahoval…..a nemusí vše splňovat tento standart. je to zkreslená informace.

Jan
Host
Jan

Ono je to logické. Buď za nehodu, vzniklú z bezprostrednej chyby zariadenia, môže fíra (a potom je to skoro jedno, resp. sa podľa závažnosti môžeme začať zaoberať tým, či použijeme SIL=1,2,3), alebo za to môže to zariadenie (a potom z princípu neexistuje nič iné ako SIL=4).

Rudolf L
Host
Rudolf L

Arogance vedoucích pracovníků i dispečerů SŽDC je bohužel nehorázná a jejich přístup k strojvedoucím různých dopravcům je v rovině „jezdíte po NAŠICH kolejích,tak budete tancovat jak my budeme pískat“ jen nějako zapomínají, že za každou tunu,nápravu a kilometr dopravci platí velice tučnou částku.
To se odráží i v tvorbě předpisů, které soudružka Š. vytváří tak,aby vždy za vše zodpovídal strojvedoucí. Přitom ale na druhou stranu neustále tvrdí, že na režijní jízdné u Národního dopravce mají NÁROK…. Pěkně se nám ty nůžky rozevírají….

Dalibor
Host
Dalibor

Porad se tu srovnava silnice a zeleznice. tak tedy dobra. platim silnicni dan, za dalnice silnicni znamku. Na patnactitune i myto od kilometru. takze z pozice ridice i dopravce (malinkeho) bych rad, aby zmizelo omezeni pres novomlynske nadrze a taky se nechci povinne pripasavat. mile RSD a MD zmente v tomto ducu zakon, nechci mit povinnost pouzivat pasy! kazdej pali stejne, za pouziti infrastruktury, dle platnych predpisu

Jiří Kocurek
Host
Jiří Kocurek

Mno ono se dá i na silnici vypředpisovat absurdita. Už jste někdy viděl přikázaný směr jízdy do zákazu vjezdu?

Dalibor
Host
Dalibor

zažil jsem kruháč, ze kterého nešlo vyjet jinudy než kus i přijel – zbytek cest byl Uzavřen.

Dominik
Host
Dominik

No ona arogance některých strojvedoucích není o nic lepší, příjdu do depa odevzdat naftěnku, půlka jich ani nepozdraví a oči jasně říkají, co to sem jde za póvl (hlavně ti mladší). Další si na simplexu (na kanálu pro komunikaci s výpravčím) nahání kolegu, ještě k tomu ruší komunikaci jiného fíry s výpravčím, sotva domluvím už se do toho cpe on, přitom já čekám na odpověď výpravčího. Další nedodržuje rádiový klid, já domluvím a už se tam cpe on. Další si domluví odstavení ve výtahu, ale místo aby to šoupl nakonec, aby nepřekážel, nechá to v půlce (co kdyby to měl… Číst vice »

pako
Host
pako

Při nástupu na směnu mám, jako strojvedoucí, tyto povinnosti: 1) napsat do papírového provozního záznamu nástup na směnu 2) ohlásit nástup na směnu strojmistrovi (osobně s provozním záznamem, který mi podepíše, nebo telefonicky, pokud v místě nástupu strojmistr nekoná službu) 3) provést aktualizaci dat služebního tabletu 4) po dokončení aktualizace tabletu zkontrolovat služební mailovou schránku, kde najdu nový mail se strohým výpisem aktualizovaných souborů bez cesty k nim. 5) přihlásit se u počítače do zaměstnaneckého portálu, zkontrolovat přítomnost nových dokumentů, které bych si měl přečíst, porozumět jim a potvrdit, že jsem s nimi seznámen. 6) zjistit průběh směny, případně nastudovat… Číst vice »

pako
Host
pako

P.S.: hodně věcí se v provozu ojebává. Jak u dopravců tak u „dobrých správců“. Vše za tichého přihlížení nadřízených. A proč? Protože se to finančně vyplatí. Když do toho navíc zapojíte jakousi profesní čest velké části strojvedoucích – udělat vše pro eliminaci či nevznik zpoždění, i za cenu jednání za hranou předpisových ustanovení – je na průser v podstatě zaděláno denně. A když to není profesní čest, bývá to strach z nadřízených, pokud budu trvat na striktním dodržování všeho předepsaného (provozování lokomotiv, které by neměli pro závady opustit depo, nedodržování odpočinků a volna mezi směnami, překračování délky směn, atd atd… Číst vice »

Dalibor
Host
Dalibor

plně souzhlasím. Jenže pokud se toto vžilo jako systém )ze všech stran) tak se nedivme, když to holt občas nevyjde.

Zabakovec
Host
Zabakovec

Děláš to správně, já sem pro dost lidí sice kret*n ale když mi přijede jednotka nebo hv s propadlpu zbhv, tak to opozdim než to dodělám, když je nekdr stahovacka a rychlost 40 tak víc než 40 nepojedu, ikdybych tam měl uvaznout, když to vypadá už odhadem blbě tak se optam vypravciho zdali me nekdo muze udelat postrk nebo to vyřešit jinak, do haly jezdim dle řadu depa 5kmh ikdyz tam nedojedu celej, upozorním na to dopredu… Protože když nekde vykolejim, nebo nekoho prejedu tak vidim otazky, proč ste prekrocil rychlost atd… Podvědomě vždy vnímám hrozící rizika a mám z… Číst vice »

pako
Host
pako

Souhlasím! Měly bychom to tak dělat všichni!

Honza
Host
Honza

Ani se nemusí vyhlašovat stávka,stačí aby člověk dělal do detailů vše podle všech předpisů.
Je to ale v každé profesi.

Pavel
Host
Pavel

Argumentovat, že je to podobné, „jako když řidič auta“ je naprosto zcestné, a pokud u SŽDC pracují lidé, kteří to takhle vidí, začínám mít strach…. Místo aby udělali vše ( třeba i navíc a duplicitně) pro bezpečnost, raději se takto vyviní a je to…

Pavel
Host
Pavel

Mám dotaz na strojvedoucí. Jak informovat strojvedoucí, když bude zavedena TOR. Jak dlouho? Všeobecně.

Pavel
Host
Pavel

Zkusme vstoupit do 21století..papírový rozkaz je z doby páry….rozkaz lze zaslat elektronicky přímo na služební tablet (vysílačkači vysílačka na lok)který lze propojit s jízdním řádem a pomocí gps i stanovit polohu vlaku plus do toho promítnout rozkaz….

železničář v důchodu
Host
železničář v důchodu

Není to tak jednoduché, jak se zdá – příjemce musí potvrdit přijetí, protože tím podle předpisu teprve potvrzuje, že obsahu také řádně porozuměl – a pokud se mu zdá, že něčemu nerozumí, musí mít možnost se zeptat na význam obsahu toho, kdo mu rozkaz dává: že se to tak v praxi vždy neděje (strojvedoucí rozkaz před podpisem převzetí ani podrobně nepřečte), je věc jiná, ale ta možnost musí být zachována.

Jiří Kocurek
Host
Jiří Kocurek

Nokia 3310 doručenky umí. Ale je to složité.

K.S.
Host
K.S.

Pokud se budeme bavit o rychlostech a zařízení na způsobu GPS v autě, tak bude stačit potvrzení přijetí datagramu a jeho korektní dešifrování a správného kontrolního součtu, to že tam strojvedoucímu bude blikat obrázek rychlostníku a k tomu vedle bude případně blikat třeba 500m před daným rychlostníkem obrázek návěsti „očekávej“, nebo pro větší bezpečnost systému se rozsvítí nápis „Očekávej XYZ km/h“, nebo „Následuje XYZ km/h“ a nebude-li třeba 200m před ní rychlost klesat, tak to začne dělat kravál. Ale zase bych nerad tím SW ze strojvedoucích dělal úplné pitomce. Jinak dávno, nikdy jsme to nikdo v autě neměli, existuje systém… Číst vice »

Tady na Moravě
Host
Tady na Moravě

Ano, spousta veci by na draze sla zabezpecit zpusobem tablet+gps+blba aplikace. Proto se to tak dela v rozvojovych zemich jako napr. KLDR.
Bohuzel, protoze je to levne a podezrele jednoduche a neni to od AZD, tak to na ceske a ani na evropske zeleznici nikdy nedostane zadny patent na provoz.

Pako
Host
Pako

Málo kde se rekonstruje trať proto, aby se jezdilo pak pomaleji, spíše vůbec. Prostě v takovýchto případech vůbec nic takového nezavádět. Tohle je blbost posledních několika let, dříve nic takového nepamatuju až na vyjímky, ale tam nebyl takový případ rychlosti a většinou šlo lokálky s max rychlosti 50 že tam dali třeba 20, nebo 30…

Mirek
Host
Mirek

Boeing taky tvrdil, že piloty seznámil s manuálem a můžou si za to sami. A jak to dopadlo? Stovky mrtvých. Díky nechci. Na SŽDC dělá banda alibistů a budižkničemu co bohužel o těhle věcech rozhodují. Když budu hnusnej, tak budu tvrdit, že je škoda, že tady taky nebyla aspoň 100 mrtvých, protože by se pak možná na SŽDC něco hnulo. Takhle se to zamete pod stůl. Viník je ostatně jasnej.

K.L.
Host
K.L.

Podle mnoha autorů příspěvků viníkem nehody je vlastně SŽDC protože strojvedoucí nebyl dostatečně upozorněn na omezení rychlosti, a že člověk je tvor chybující a proto nějakou tu chybu při práci občas udělat může. Ptám se, kolik těch upozornění na omezení rychlosti by mělo být když tři(1.TTP, 2.předzvěst, 3. návěst) jsou podle mnoha zdějších názorů málo? Pět či šest,aby dotyčný udělal co udělat měl? Zase by si asi stěžoval na přemíru zbytečných a duplicitních informací. A pokud jde o tu chybu,tak v tomto případě to byly chyby nejméně tři: 1.,2.,3. Co z toho vyplývá? Nečetl co měl, nesledoval návěstí,nejednal podle nich.… Číst vice »

Leinad
Host
Leinad

Pokud by to byla jen vina strojvedoucího, stala by se na tom místě nehoda i před změnou TTP.

Pavel
Host
Pavel

Vemte si ttp sedněte si za volant a jeďte se projet 13hodin po českých silnicích kde by co rok se změnili dopravní předpisy , počlivě ho čtěte a vnímejte ,do toho si čtěte rozkaz ,používejte služební telefon vysílačku živák a hledejte návěstidla za křovím ….a brzo vás sebere policejní hlídka 🙂 ovšem na železnici se tomu říká povinnost strojvedoucího …

Panelák
Host
Panelák

Ale zabezpečovač, který by je hlídal, ten ti votroubci nepotřebují: https://zdopravy.cz/komentar-strojvedouciho-etcs-opravdu-krok-vpred-v-tuzemsku-vznika-kockopes-12335/

MartinS.
Host
MartinS.

Na některých silnicích existuje dynamické řízení provozu. Značky omezující rychlost se mění i několikrát za hodinu. A je na odpovědnosti řidiče, aby je sledoval a přizpůsobil rychlost, protože když to neudělá a způsobí nehodu bude to jeho vina a když ho vyfotí radar, zaplatí pokutu.

Radek
Host
Radek

Jasně, takže se můžeme vykašlat na instalaci vlakového zabezpečovače, protože lidem prostě chyby zakážeme. A ušetříme :-))))

tom tom
Host
tom tom

Každá změna rychlosti oproti obvyklému stavu by měla být dána rozkazem a tím je např. stavba. A tím to řešením, které předvedlo SŽDC je sice v mezích zákona, ale neodpovídá dopracní sitaci a to by mělo řešit MD v jasném zákoném zněním.

IGCT
Host
IGCT

Velký DÍK panu Janu Sůrovi, za zveřejnění tohoto článku. Úplně ideální by bylo, kdyby vyšla i vizuální reportáž na TV Nova a ČT1/24 a byl vyvíjen extrémní tlak na vedení SŽDC. Na jedno stranu chce SŽDC zabraňovat řidičům středu s HV instalací závor, na druhou klade nekompromisní požadavky na strojvedoucí a neberou v úvahu fakt, že i strojvedoucí je lidský faktor, který může chybovat. Právě teď je jedinečná příležitost pranýřovat vedení SŽDC, protože je potřeba, aby se veřejnost a strojvedoucí veřejné ozývali a aby tohle téma bylo mediální pořádně propíráno a dalo zapotit extrémně ambicióznímu Bc. Jiřímu Svobodovi MBA. A… Číst vice »

Haha
Host
Haha

Autorem je co vím pan Beránek z ČT, dnes byla reportáž i v Událostech, pan Sůra buď získal stejné info, nebo jej přepsal od p. Beránka. Vizte FB.

Xaver
Host
Xaver

Když čtu zdejší vyjádření strojvůdců, tak začínám mít pomalu strach jezdit vlakem…