dpp

Vítězný návrh: Nádraží Praha-Veleslavín bude mít travnatou střechu se stezkami

Budoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín. Pramen: SŽ/IPR Praha studia idhea architektiPramen: SŽDC/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín. Pramen: SŽ/IPR Praha studia idhea architektiPramen: SŽDC/IPR Praha

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila vítězný návrh budoucí podoby železniční stanice Praha-Veleslavín, který doporučila k realizaci mezinárodní porota architektonické

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila vítězný návrh budoucí podoby železniční stanice Praha-Veleslavín, který doporučila k realizaci mezinárodní porota architektonické soutěže. Nádraží je součástí budoucího železničního spojení na Letiště Václava Havla.

Je to přitom vůbec poprvé, co SŽDC vypsala architektonickou soutěž na podobu nádraží. „Vítězný návrh účelně řeší železnici v návaznosti na metro i její další přímé vazby na okolí. Vybrané prvky navíc použijeme jako jednotící design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha – Kladno,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Autory vítězného návrhu jsou Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová z pražského studia idhea architekti. Tvar budovy i její konstrukce jsou podle nich inspirovány rychlostí vlakové dopravy. Hlavním cílem architektů bylo zajistit provázanost nádraží s pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou.

Budoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín. Pramen: SŽBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín. Pramen: SŽDCŽelezniční stanice Praha - Veleslavín. Pramen: SŽSklad u na nádraží Veleslavín nedávno vyhořel.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

„Nádraží Praha-Veleslavín chápeme nejen jako důležitý přestupní uzel, ale díky napojení na letiště i jako bránu do hlavního města, zároveň je přirozeným těžištěm celé čtvrti. Budovu nádraží jsme proto navrhli jako jasně rozpoznatelný orientační bod, její okolí jako nové místní centrum s piazzettou. Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně naviguje. Střecha nádraží je navržena jako velká travnatá pobytová plocha protnutá pěšími a cyklistickými trasami. Navazuje tak na 10 kilometrů dlouhý lineární park, který vznikne v úseku Veleslavín – Dejvice díky plánovanému zahloubení železniční trati,“ uvedl architekt Dalibor Hlaváček.

Součástí konceptu je podle něj využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.

Do soutěže přihlásili autoři 22 návrhů. Mezinárodní porota v čele s architekty Sándorem Fintou a Helgem Lunderem do druhé fáze vybrala pět návrhů a z nich vzešel vítězný, který porota doporučila k realizaci. Do finálového kola se kromě návrhu Dalibora Hlaváčka postoupily návrhy ra15 a.s., PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., monom works s.r.o. a ABTSMOLEN, spol. s r.o.

Celá trať by měla být hotova v roce 2028, SŽDC nyní řeší především podobu tunelů mezi Výstavištěm a Veleslavínem.

Tagy nádraží Praha-Veleslavín SŽDC
114 komentářů