VIAKONTROL slaví 30 let

Diagnostika vozovky zaměstnanci společnosti VIAKONTROL. Foto: ViakontrolDiagnostika vozovky zaměstnanci společnosti VIAKONTROL. Foto: Viakontrol

V současné době má společnost sedm pracovišť (laboratoří) po celé České republice a jedno na Slovensku.

Společnost VIAKONTROL vznikla v roce 1993 jako nezávislá zkušební laboratoř stavebních materiálů. Jejím zakladatelem je Václav Neuvirt, který se v dopravním stavitelství pohybuje po celou svou kariéru. Zkušenosti přebíral i od svého otce Jiřího Neuvirta, který silničnímu stavitelství věnoval celý svůj profesní život. Ve vedení společnosti jsou nyní Petr a Martin, synové Václava, kteří dál rozvíjí silnou rodinnou tradici, která trvá již sto let.

VIAKONTROL je nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř stavebních materiálů a patří k největším na domácím trhu. V současné době má společnost sedm pracovišť (laboratoří) po celé České republice a jedno na Slovensku.

Nabízí komplexní služby v oblasti zkoušení stavebních materiálů, které se používají při výstavbě všech druhů dopravních komunikací. Jedná se zejména o zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kameniva, zemin, čerstvého a ztvrdlého betonu, zálivkových hmot, asfaltových pojiv, asfaltových směsí a z těchto materiálů provedených úprav. Dále pak i stanovení obsahu PAU metodou GC/MS v asfaltových směsích, asfaltových pojivech a stavebních recyklátech.

V oblasti oprav a rekonstrukcí komunikací nabízí komplexní diagnostický průzkum vozovky včetně návrhu opravy.
V systému vzdělávaní nabízí velké množství vzdělávacích seminářů pro stavební společnosti, investory, stavební dozory, projektanty a další pracovníky v oboru výstavby a údržby pozemních komunikací.

Více informací najdete na www.viakontrol.cz, ale také na Facebooku a Instagramu. Spojte se se společností VIAKONTROL.

Tagy Viakontrol
Žádné komentáře