Veřejná doprava ve Zlínském kraji se mění k nepoznání. Pojďte vést její integraci

Interpanter a Regionova v Hulíně. Foto: Jan KolaříkInterpanter a Regionova v Hulíně. Foto: Jan Kolařík

Nové vlaky i autobusy, jednotný tarif, platby bankovními kartami v celé síti, více spojů a lepší návaznosti, centrální dispečink, online

Nové vlaky i autobusy, jednotný tarif, platby bankovními kartami v celé síti, více spojů a lepší návaznosti, centrální dispečink, online polohy vozidel, marketingové kampaně na podporu veřejné dopravy, turistické linky…

Poslední rok a půl, kdy běží projekt Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK), byl pro krajskou společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje – KOVED – nejbouřlivějším obdobím v její patnáctileté historii.

„Poslední dobou se nikdo z nás v práci nezastaví. Ale jinak to ani nejde. Není žádným tajemstvím, že dlouhé roky byla veřejná doprava v našem kraji na okraji zájmu vedení, a podle toho také kvalita služby vypadala. Před pár lety se situace konečně změnila, a tak jsme mohli odstartovat proces integrace. Přestože nám některé kraje prošlapaly cestu a máme díky nim spoustu příkladů dobré praxe, jak zavádět kvalitní integrovaný dopravní systém, stále je před námi spousta tvrdé, ale zároveň i extrémně naplňující práce. Zkrátka v kvalitě veřejné dopravy jsou v českých krajích velké rozdíly a dohnat ty nejlepší, což je naším cílem, nebude snadné. Proto jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení na pozici vedoucího odboru dopravního provozu – vlastně takového centrálního mozku IDZK,“ uvádí Martin Štětkář, jednatel společnosti.

Do systému Integrované dopravy Zlínského kraje, který společnost KOVED řídí, spadají regionální autobusy, lokální i nadregionální vlaky a zatím omezeně i autobusy vybraných provozů MHD. Zatímco první rok provozu IDZK přinesl kromě základních vylepšení dopravní koncepce a sjednocení tarifu spuštění krajské dopravní karty Zetka, vznik kontrolního nebo marketingového oddělení, tento rok a následující léta budou ve znamení rozvoje a zavádění ještě zásadnějších novinek ve veřejné dopravě ve Zlínském kraji.

„Naším cílem je vybudovat systém, který nabídne veškeré standardy cestování 21. století. Jde nám o to, aby služeb veřejné dopravy využívali cestující napříč věkovým spektrem, aby byla atraktivní a konkurenceschopná. Tedy taková, aby si cestování vlakem a autobusem vybírali jako objektivně nejlepší volbu i ti, kdo dosud jezdili autem. Zlínský kraj má vzhledem k vysoké hustotě osídlení, jasně daným přepravním proudům i vysokému HDP na obyvatele skvělé předpoklady pro úspěch veřejné dopravy, čehož musíme využít,“ vysvětluje Jan Malý, manažer marketingu IDZK.

Od letošního července spustí KOVED možnost nákupu časového jízdného pro všechny oblasti kraje. Poté přijde na řadu vytvoření mobilní aplikace pro nákup jízdenek, postupná plná integrace provozů MHD v jednotlivých městech regionu do IDZK, nabídka turistických jedno nebo vícedenních jízdenek, celkové zjednodušení tarifní struktury i způsobu odbavování – a především reforma provozního konceptu vedení linek a jízdních řádů.
Samozřejmostí je také další rozvoj dopravy určené pro volnočasové aktivity. A právě vize o podobě vyspělého a k cestujícím přátelského dopravního systému je tím, co společnost KOVED očekává od vedoucího odboru dopravního provozu, jehož přijme.

„Vedoucí dopravního provozu bude řídit kolektiv, který se skládá ze tří oddělení: jedno ve spolupráci s krajem, obcemi a dopravci tvoří linková vedení a jízdní řády, další oddělení má na starosti kontrolní činnost, oddělení dispečinku pak má neustálý přehled o pohybu jednotlivých vozidel,“ říká jednatel Martin Štětkář a doplňuje: „Pokud vás možnost práce v oblasti rozvoje veřejné dopravy v kraji zaujala, navštivte naše webové stránky, kde najdete bližší podrobnosti i další otevřené pozice. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Tagy Koved
Žádné komentáře