Velká oprava mostu přes D8 na silnici I/16 začíná, omezí provoz i na dálnici

Most na silnici I/16 přes D8 v Nové Vsi. Foto: ŘSDMost na silnici I/16 přes D8 v Nové Vsi. Foto: ŘSD

Hotovo má být do poloviny října, provoz bude v režimu 1+1 provizorní pruh.

Řidiče a cestující na vytížené silnici I/16 mezi Mělníkem a Slaným čeká od zítřka velké omezení u Nové Vsi, kde komunikace překonává dálnici D8: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde začne s opravou mostu za 27,74 milionu korun. Důvodem je jeho špatný stav. Hotovo má být za 130 dnů, tedy v polovině října.

„Most z roku 1996 doposud neprošel žádnou významnou rekonstrukcí a závady zjištěné v rámci diagnostických prohlídek je tak třeba řešit v rámci jeho připravené opravy,“ vysvětlil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Oprava mostu je plánovaná za provozu po jeho částech, neboť ho v průměru denně využije přes 11 000 vozidel s velkým podílem těžké nákladní dopravy. Provoz na mostě bude veden v obou směrech v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. I na dálnici D8 musejí řidiči počítat s postupným omezením v obou jízdních pásech dálnice, které bude realizováno v závislosti na aktuálním postupu prací.

Podle Bučka je stavebně-technický stav spodní stavby mostu hodnocen stupněm IV (uspokojivý) a stav nosné konstrukce stupněm V (špatný). Hlavním zjištěným nedostatkem je stav elastických mostních závěr. V místě častého přejíždění kol jsou výrazně deformované a v důsledku toho dochází k zatékání na části obou opěr, jejichž beton v místě zatékání degraduje. Rovněž dochází k rozpadu krytu vozovky. Také beton říms povrchově degraduje a těsnění jejich pracovních spár je lokálně nefunkční. Stávající izolace mostu je na konci životnosti a zatékání do mostní konstrukce tak výrazně omezuje další životnost mostní konstrukce.

Nový povrch i zábradlí

Hlavním cílem opravy mostu je kompletní výměna mostního svršku včetně jeho vybavení a zhotovení nové izolace mostovky. Po odstranění mostního svršku včetně izolace se provedou nezbytné sanační práce (úpravy povrchu) mostovky pro zajištění dostatečné přilnavosti nově prováděné izolace. Kompletně se vymění odvodňovací trubičky s novými svody pod dolní líc předpjatých nosníků.

Budou instalovány nové mostní závěry a kompletně se vymění již zmíněná izolace mostovky. Na mostě budou obnoveny železobetonové monolitické římsy s instalovanými kabelovými chráničkami. Osazeno bude nové zábradlí a položí se nové vozovkové souvrství. Doplněny budou bezpečnostní prvky a dopravní značení. Pracovat se bude i na spodní stavbě mostu včetně jeho křídel, kde po očištění povrchu otryskáním bude provedena sanace zjištěných trhlin. Přibude nové revizní schodiště a opraví se dláždění pod mostem.

Tagy D8 I/16 I/38 Nová Ves Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
5 komentářů