Ve Vsetíně začala proměna nebezpečné křižovatky za 220 milionů korun

Křižovatka silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně. Foto: ŘSDKřižovatka silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně. Foto: ŘSD

Hlavní omezení nastanou příští rok.

Sdružení firem Strabag a Eurovia CS dnes zahájilo práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky silnic I/57 a I/69 ve vsetínské části Rokytnice. Po proměně má být bezpečnější než dosud.

Jde o velmi nebezpečný úsek, kde často dochází k dopravním nehodám. Problematické je zejména odbočování vlevo z velmi frekventované silnice I/57. V rámci stavby proto dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulosti dopravy,“ představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

Hlavní omezení čeká řidiče až příští rok. Do konce roku budou na stavbě probíhat přeložky inženýrských sítí a budování retenční nádrže. Tyto práce se zatím obejdou bez dopravního omezení. „Do konce roku zatím předpokládáme, že bude provoz omezen a řízen semafory pouze po dobu několika dní, a to na podzim. Další dopravní omezení, bez kterého se práce neojedou v příštím roce, ještě upřesníme a řidičům včas sdělíme,“ doplnil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Pro ŘSD jde letos o první zakázku, ve které vysoutěžená cena stoupla o více než pětinu. Takové nárůsty byly dosud běžné hlavně u Správy železnic. Podle dat v registru smluv zaplatí ŘSD za křižovatku 220 milionů korun bez DPH, odhadovaná cena byla 175 milionů korun. Cena je tak o 25 % vyšší než odhadovaná. Důvodem může být i malý zájem: kromě vítěze přišla nabídka jen od Doprastavu. Detailně je stavba popsána v informačním letáku.

Úprava křižovatky silnic I/69 a I/57 ve Vsetíně. Foto: ŘSD

Úprava křižovatky silnic I/69 a I/57 ve Vsetíně. Foto: ŘSD

Tagy Eurovia CS I/57 I/69 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Strabag Vsetín
5 komentářů