V Žamberku začala roční oprava mostu na hlavním tahu I/11

Most na silnici I/11 v Žamberku, který čeká roční rekonstrukce. Foto: Google Street ViewMost na silnici I/11 v Žamberku, který čeká roční rekonstrukce. Foto: Google Street View

Součástí úprav budou i prostorové úpravy křižovatky pro bezpečný průjezd dlouhých nákladních vozidel.

Na zhruba půl roku trvající omezení dopravy se musejí od dnešního dne připravit řidiči a cestující na silnici I/11 v Žamberku. Začala zde první část opravy pět a půl metrů dlouhého mostu, která má trvat rok.

Nachází v místě křížení silnic I/11 a III/31911 a vede přes náhon Mlýnského potoka pod náměstím v Žamberku. Od dnešního dne ještě až do konce roku zásadní komplikace nenastanou: začala teprve výstavba provizorní komunikace mimo stávající průjezdní profil křižovatky I/11. Samotná rekonstrukce mostu začne v roce 2023.

Most na silnici I/11 v Žamberku, který čeká roční rekonstrukce. Foto: ŘSD

Most na silnici I/11 v Žamberku, který čeká roční rekonstrukce. Foto: ŘSD

„Během výstavby provizorní komunikace nebude v tomto roce silniční provoz výrazně omezen. A v průběhu výstavby nového mostu bude veškerá doprava z I/11 převedena na provizorní komunikaci a z hlediska BESIP bude provoz řízen soupravou dynamických semaforů,“ popsala opatření Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Zakázku za 49,95 milionu korun získala společnost OHLA ŽS. Podle Drkulové je důvodem rekonstrukce poškození mostu způsobené zatékáním vody do nosné konstrukce. „Během oprav dojde ke komplexní rekonstrukci mostního objektu,“ řekla Drkulová.

Součástí úprav budou i prostorové úpravy křižovatky pro bezpečný průjezd dlouhých nákladních vozidel. Nově bude zřízen odbočovací pruh vlevo směrem na Kunvald. „Současný přechod pro chodce bude zrušen a nový bude umístěn na bezpečnější místo, dále od středu křižovatky. Realizovány budou zklidňující a zpomalující prvky v křižovatce vhodnějším tvarováním křižovatky s realizací pojížděného dělícího ostrůvku a instalací baliset (navigačních sloupků). Dojde k obnově chodníků s prvky bezbariérového užívání stavby a obnově lamp veřejného osvětlení,“ upřesnila Drkulová. Oprava je plánována do srpna příštího roku.

Tagy I/11 OHLA ŽS Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Žamberk
8 komentářů