V Praze začínají dvě velké dopravní komplikace. Omezí vjezd do města z D8 i průjezd křižovatkou v Libni

Cínovecká - výjezd z Prahy na D8. Zdroj: Mapy.czCínovecká - výjezd z Prahy na D8. Zdroj: Mapy.cz

Ve zúženém úseku dálnice bude na řidiče s poruchou či po nehodě čekat bezplatný odtah.

V pondělí 8. července začínají v Praze dvě velké opravy silnic, které jsou v režii Technické správy komunikací (TSK). V obou případech jde o důležité spojky, které využívají tisíce řidičů denně.

První z nich je oprava Cínovecké ulice, což je de facto první úsek dálnice D8 v Letňanech.

Oprava Cínovecké na D8. Zdroj: TSK

Oprava Cínovecké na D8. Zdroj: TSK

Práce zde potrvají až do podzimu 2024. Konkrétně půjde o opravu jízdního pásu (pomalý a rychlý pruh) ulice Cínovecká směrem do centra včetně přilehlých ramp. Po celou dobu výstavby bude provoz od Ústí nad Labem směr centrum veden ve dvou jízdních pruzích. Z toho rychlý jízdní pruh (levý) bude převeden do protisměru.

V tomto pruhu nebude možné použít sjezd a nájezd na MÚK Březiněves,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí firmy Eurovia CZ, která má opravu na starosti.

V opačném směru ven z Prahy bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem. Zde TSK bezplatně pro řidiče zajistí dvě stanoviště s odtahovou službou pro případ nehody, které vozidlo odtáhnou na nejbližší bezpečné místo mimo dálnici.

Opravovat se bude 1200 metrů dlouhý úsek mezi sjezdem MÚK Ďáblická a bude končit před sjezdem MÚK Kostelecká. Odfrézuje se 150 mm vozovky, opraví odvodnění a obrubníky.

Poté se položí nový povrch a opraví značení. Dopravní omezení bude rozděleno na tři etapy.

První potrvá od 8. do 16. července. Uzavřen bude pomalý jízdní pruh včetně připojovacích pruhů a přilehlých ramp do ulice Ďáblická. Nepůjde sjet ve směru od Ústí nad Labem do ulice Ďáblická a ani najet do ulice Cínovecká směr centrum.

Ve druhé etapě od 17. do 30. července již bude umožněn sjezd do Ďáblické a zároveň půjde najet do Cínovecké směr centrum. Opravovat se bude pomalý pruh mimo MÚK Březiněves.

V závěrečné etapě od 1. srpna do 14. října bude doprava vedena po opraveném pomalém pruhu, nájezd a výjezd z Ďáblické bude v provozu. Pracovat se bude na rychlém pruhu Cínovecké.

Zároveň se bude opravovat nadjezd přes Ďáblickou. Obě stavby na sebe budou podle Štočkové technologicky a termínově navazovat.

Balabenka po kolejích

Druhou velkou letní stavbou bude oprava dopravního uzlu na křižovatce ulic Sokolovská – Českomoravská – Čuprova na pražské Balabance. Ta spojuje Vysočany s Libní.

Velká oprava křižovatky Balabenka. Zdroj: TSK

Velká oprava křižovatky Balabenka. Zdroj: TSK

Cílem rekonstrukce je nejen zlepšit prostupnost této křižovatky, ale i modernizovat světelné signalizační zařízení a zvýšit bezpečnost chodců a dalších typů dopravy. Všechny zpevněné plochy pro chodce budou upraveny jako bezbariérové,“ uvádí TSK.

Práce začnou taktéž 8. července. První etapa potrvá až do konce prázdnin a doprava bude vedena i po tramvajových kolejích.

Ve 2. a 3. etapě budou omezeny odbočovací pruhy a doprava bude vedena po opravených částech vozovky. Silničáři počítají s dokončením opravy k 15. listopadu, nicméně termíny můžou být podle TSK ještě upřesněny. Stavět bude Strabag.

Tagy opravy silnic a dálnic praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy
7 komentářů