V Ostroměři začala dvouměsíční oprava na silnici I/35. Kvůli opravě 150 metrů je kyvadlový provoz

Oprava silnice I/35 v Ostroměři. Foto: ŘSDOprava silnice I/35 v Ostroměři. Foto: ŘSD

Součástí opravy je i vybudování ochranných ostrůvků a výměna chodníků.

Se zdržením musejí až do konce září počítat řidiči a cestující při cestě po silnici I/35 mezi Jičínem a Hradcem Králové. V Ostroměři začala tento týden oprava 150 metrů dlouhého úseku, kvůli kterému je zaveden kyvadlový provoz.

Během opravy, která je plánována na 60 dnů, dojde k rekonstrukci vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené na výhledové dopravní zatížení. Zakázku získala společnost M-Silnice za 10,88 milionu korun.

„Součástí stavby jsou tři ochranné ostrůvky, úpravy chodníků a sjezdů. V místě přechodů pro chodce a snížených obrubníků v nárožích jsou doplněny varovné a signální pásy. V celém rozsahu opravované vozovky jsou navrženy výměny stok dešťové kanalizace,“ řekla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD. Oprava je rozdělena do dvou etap, během kterých bude provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory.

Tagy I/35¨ M-Silnice Ostroměř Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
5 komentářů